8 Mayıs 2010 Cumartesi

ADALAR POSTASI-2425: haydi siz de bir dilek dileyip atın dilek kutusu'na... ne olur ne olmaz tutmaz ya tutacağı da tutabilir...


* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

22 Nisan 1900 Pazar günlü Heybeliada'da, tartışmalı olan araziye dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Sedefadası'ndan Büyükada'ya bir bakış, 03.08.2008.


* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

8 Mayıs 2010 Cumartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Parçalı bulutlu
12/23ºC
% 68-89 nem
Poyraz, KD 19km/sa

Gündoğuşu 05:54... Günbatışı 20:07...

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarınca

* * *

Cicely Mary Barker, The Herb Robert Fairy.


* * *

1- Kamu araçlarının Yüce Tepe Lokantası'na usulsüz seferlerini durdur!

2- Cem Dilan: "Bu sabah Nizam'da rastladığım deniz kaplumbağasının resmini sizlere yolluyorum..."

3- Emine Çiğdem Tugay: "Ruşen'i kaybettik... diye başlayan bir mektup geldi Arif Çağlar'dan dün gece... Yahu bir yanlışlık olmasın? Kaybolacak/kaybedilecek adam değildi ki!..."

4- Engin Damcı: "5 Mayıs 2010 Çarşamba günü Sayın Ali Tolga başkanlığında toplanan Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2010 tarih ve 20928 sayılı tamimlerinde işaret edilen hususların Adalar Belediyesi'nde ne nisbette ele alındığı ve yerine getirildiği görüşülmüştür..."

5- Adalar Belediyesi'nden ne haber: "Heybeliada 56 ada 1 parselde bulunan Abdülhamit Han Çeşmesi restorasyonu ve çevre düzenlemesi uygulama işi ihalesi 12.05.2010 tarihinde saat 10:30’da yapılacaktır..."

ADALAR POSTASI'nın 2425. sayısında...

)O(


Büyükada Aya Yorgi Kilisesi, 5.5.2010.

Haydi siz de bir dilek dileyip atın Dilek Kutusu'na!
Ne olur ne olmaz tutmaz ya tutacağı da tutabilir!
)O(..........................................................1

KAMU ARAÇLARININ
YÜCE TEPE LOKANTASI'na
USULSÜZ SERVİSLERİNİ...Resim 1: Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği aracının, Büyükada Aya Yorgi'deki lokantaya yemeğe çıkardığı kanun kaide tanımaz zevatın resmidir, 5.5.2010 15:26.


Resim 2: Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği aracının, Büyükada Aya Yorgi'deki lokantaya yemeğe çıkardığı kanun kaide tanımaz zevatın resmidir, 5.5.2010 15:26.


Resim 3: Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği aracının Büyükada Aya Yorgi'deki lokantaya yemeğe çıkardığı zevatın yemeğinin bitmesini beklerken park halindeki resmidir, 5.5.2010 15:27.


Resim 4: Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği aracının Büyükada Aya Yorgi'deki lokantaya yemeğe çıkardığı zevatın yemeğinin bitmesini beklerken park halindeki resmidir, 5.5.2010 15:33.


İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.06.1999 tarihli 11012 sayılı kararı uyarınca "[...] Adalar'daki bütün yolların prensipte de yaya yolu olması öngörüldüğünden, motorlu araçların kullanılamayacağı, ancak Belediye ve Kaymakamlığın sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanilabileceği [...]" açıkça belirtilmiş olmasına ve "[...] kamuya ait araçların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, trafiğe çıktıklarında yerleşim alanlarında 30 km/saat, yerleşim bölgeleri dışında ise 50 km/saat hızla seyir etmeleri, yasak olan cadde ve sokaklara zorunlu olmadıkça giriş yapılmaması, yolcu ve eşya taşınmaması [...]" kaidesine rağmen;

Fotoğraflarda da açıkça görülebileceği üzere 05/05/2010 Çarşamba günü saat 15:26'da Büyükada Aya Yorgi Kilisesi'nin önünde park eden Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği'nin 34 EC 1329 plakalı gri renkli aracından, zabıta memuru olan şoförü haricinde 1'i hanım 3'ü erkek olmak üzere ―her kimseler― kanun kaide tanımaz 4 kişi inerek [Resim 1], lokantaya gitmiş [Resim 2], sözkonusu araç ve şoförü beklerken [Resim: 3, 4] diğerleri buradaki lokantada yemek yedikten sonra 16:00 sularında aynı araçla yokuştan aşağıya inmişlerdir.

05/05/2010 Çarşamba günü saat 15:26'da Büyükada Aya Yorgi Kilisesi'nin önünde park eden Adalar Belediyesi Zabıta Amirliği'nin 34 EC 1329 plakalı gri renkli aracının trafiğe çıkma nedeni, görevi, taşıdığı kişilerin kimler olduğunun 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca tarafımıza bildirilmesi,

yanı sıra

"Adalar'da motorlu taşıtların kullanılamayacağı," yasağına rağmen kamu araçlarının eşi benzeri görülmemiş bir aymazlıkla mesai saatleri dahilinde/haricinde, lüzumlu/lüzumsuz bu ve benzeri türlü özel servis için kullanılmasına değin varan tüm bu usulsüzlüklere karşı gereğinin gereği gibi yapılmasını istiyoruz!
)O(..........................................................2

From: CEM DİLAN
Subject: büyükadada deniz kaplumbağası
Date: May 8, 2010 12:54:30 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


Bu sabah Nizam'da rastladığım deniz kaplumbağasının resmini sizlere yolluyorum.
İyi hafta sonları...
Cem Dilan

Büyükada, 8.5.2010...........................................................3

Büyükada, 31.12.2007 23:59:26.

Ruşen Sezer (1932-?7.5.2010...)

"Ruşen'i kaybettik..." diye başlayan bir mektup geldi Arif Çağlar'dan dün gece... Yahu bir yanlışlık olmasın? Kaybolacak/kaybedilecek adam değildi ki!
)O(..........................................................4

From: ENGİN DAMCI
Subject: ADALAR KENT KONSEYİ'NDEN HABERLER
Date: May 8, 2010 8:22:04 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


ADALAR KENT KONSEYİ'nden HABERLER...

Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 17/03/2010 tarihli 2010/02 sayılı kararıyla 17/04/2010 tarihli 2010/03 sayılı toplantılarında aşağıdaki hususlar görüşülerek karara bağlamıştır.

A) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2010 tarih ve 20928 sayılı tamimlerinde işaret edilen hususların Adalar Belediyesi'nce ne nisbette dikkate alındığı ve yerine getirildiği hususu görüşülmüş ve ayrıca yine bu doğrultuda 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerinin amir hükümleri çerçevesinde Adalar Belediyesi'nce Adalar Kent Konseyi'ne yapılması gereken yardım ve sağlanması istenen desteklerin aradan bir yıla yakın süre geçmesine rağmen ilgili makamca yerine getirmekten içtinap edilmesi de görüşülerek, bu konunun Adalar Belediyesi'ne tekrar bir yazıyla bildirilmesine karar verilmiştir.

B) 'Kent Konseyi Görevleri' çerçevesinde yer alan Adalar'ın gelişme sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik uzun dönemli planın hazırlanması ve Kentimize ilişkin temel strateji ve faaliyet planlarının belirlenmesi amacına yönelik olarak ortak aklın oluşturulması için geniş katılımlı toplantı düzenlenmesine karar verilerek bu doğrultuda çalışmaları düzenlemek üzere Kurul üyeleri Sayın Yıldızay Zorer ve Sayın Engin Damcı görevlendirilmiştir.

C) Adalar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin teşkili ve Genel Kurulu'nun yapılarak çalışmaya başlayabilmesi için Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi'nin Geçici 1.Maddesi doğrultusunda ilk oluşumu sağlamak üzere Adalar Kaymakamlığı'na, Adalar Belediye Başkanlığı'na, mahalle muhtarlıklarına, siyasi partilere ve Adalar'daki sivil toplum kuruluşlarına yazı göndererek belirleyecekleri 'kadın temsilcilerin' adlarının Konsey Yürütme Kurulu'na bildirmeleri istenmiştir. (Böylece Adalar Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapılarak Kent Konseyi oluşumunun tamamlanması için önemli bir husus daha gerçekleşmiş olacaktır).

D) Adalar ilçemizde çok önem taşıyan 'Çevre ve Sağlık' konularında çalışmalar yapmak amacıyla gönüllü olarak 'Çalışma Gurubu' oluşturmak üzere Kurulumuza yazılı olarak müracaatta bulunan Çevre ve Sağlık Çalışma Gurubu'nun aşağıdaki şekilde kurulması uygun görülerek karara bağlamıştır.

Çevre Çalışma Gurubu:
1. Ahmet Nail Eti
2. Mehmet Hikmet Eliz
3. Meral Çelik
4. Hayati Ökel
5. Mürsel Polat

Sağlık Çalışma Gurubu:
1. Avni Kurtuldu
2. Dr. Nurzan Erdem
3. Eflan Akpulat
4. Melek Merdin
5. Hilmi Tanık
6. Halil Çolak

E) Adalar Kent Konseyi'nin Genel Kurul toplantıları nisap tayini için kıstas alınan hali hazır hazirun cetvelinde adı kayıtlı bulunan bazı derneklerin ve vakıfların faaliyetlerini devam ettirdikleri hususunda tereddüde düşüldüğünden bu hususun açıklığa kavuşması için İlçemizde faaliyet halinde olan dernek ve vakıfların, ad ve adreslerinin, Dernekler ve Vakıflar İl Müdürlüğü'nden yazıyla istenmesine karar alınmıştır.
..........................................................5

ADALAR BELEDİYESİ'nden NE HABER?

http://www.adalar.bel.tr/ih_ilan/ihale10.asp

Heybeliada 56 ada 1 parselde bulunan Abdülhamit Han Çeşmesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Uygulama İşi ihalesi

İhale İlanı


Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Röleve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 25. maddesi uyarınca Heybeliada 56 ada 1 parselde bulunan Abdülhamit Han Çeşmesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Uygulama İşi ihalesi 12.05.2010 tarihinde saat 10:30’da yapılacaktır.