2 Mayıs 2010 Pazar

ADALAR POSTASI-2419: yazar mezar... mezar yazar... ahmet rasim 1932'den beri heybeliada'da yatar...


* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

6 Mart 1900 Salı günlü Büyükada'da bir fahişenin evinde çıkan rezalete dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Büyükada, 29.10.2008.


* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

2 Mayıs 2010 Pazar
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Az bulutlu
8/20ºC
% 55-90 nem
Poyraz, KD 22km/sa

Gündoğuşu 06:01... Günbatışı 20:01...

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarınca


* * *

Cicely Mary Barker, The Lily-of-the-Valley Fairy.


* * *

1- Yazar mezar... mezar yazar... Ahmet Rasim 1932'den beri Heybeliada'da yatar...

2- Gökçen Kılıç: "Nedir siz Adalılardan çektiği yahu..."

3- Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi...

ADALAR POSTASI'nın 2419. sayısında...

)O(

..........................................................1

Yazar mezar... mezar yazar...
Ahmet Rasim 1932'den beri Heybeliada'da yatar...yazarmezar.com
Edebiyatçıların Mezarları

http://yazarmezar.com/Goster.php?y=91

AHMET RASİM
(1865 - 21 Eylül 1932)
Heybeliada Mezarlığı

1865'te İstanbul'da doğdu. Posta ve telgraf memuru olan Menteşeoğulları'ndan Kıbrıslı Bahaeddin Efendi'nin oğludur. Kendisi doğmadan babası ailesini terkettiği için annesi Nevber Hanım tarafından yetiştirildi.

Annesinin ve akrabalarının yardımıyla, ilk mektebi sonra da 1883’te Darüşşafaka Lisesi’ni birincilikle bitirdi.

Ahmet Rasim, okulu bitirdikten sonra bir müddet Posta ve Telgraf Nezareti’nde memur olarak çalıştı. Ahmet Rasim, bu şekildeki bir memuriyetten sıkıldığı için ayrıldı. İki defa Maarif Nezareti Teftiş Encümenine tayin edilmişse de görevlerinden yine ayrıldı. Daha okul sıralarında iken ilgi duyduğu, hevesli olduğu yazarlık mesleğini 1927 yılına kadar aralıksız sürdürdü.

1927 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1927-1932 yılları arasında parlamentoda bulundu.

Çeşitli edebi akımların dışında kalarak kendine özgü bir üslupla ortaya koyduğu eserler geniş bir okur kitlesi tarafından zevkle okunan Ahmet Rasim altmış kadar da şarkı bestelemiştir. Sesi ve okuyuşu güzeldi. Darüşşafaka'daki öğrencilik döneminde Zekaî Dede'den müzik dersleri aldı. Çoğunun güftesi kendisine ait 60 kadar şarkı besteledi. Bu şarkılardan 40 kadarı günümüze ulaştı.

İslâm Tarihi, Osmanlı Tarihi ile ilgili çalışmaları da olan Ahmet Rasim, giderek eski İstanbul’un ilgi çekici yaşantılarından bahseden yazılara yöneldi.

Ahmed Mithad'ın edebi çizgisini izleyen, döneminin güçlü akımı Servet-i Fünun içinde yer almayan Ahmet Rasim, öğrencilik yıllarında saltanata karşı çıkan şair ve yazarlara özenerek şiirler de yazdı. Daha sonra yazıya yöneldi. Ama şiiri bırakmadı. Muallim Naci etkisindeki şiirlerini "Leyla Feride" takma ismiyle Musavver Malumat dergisinde yayınlattı.

İlk Sevgili, Afife, Güzel Eleni, Meyl-i Dil, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi, Sevda-yı Sermedi, Gam-ı Hicran, Ülfet, Hamamcı Ülfet, İki Günahkar isimli hikâye ve romanları; Eşkâl-i Zaman, Falaka, Fuhş-i Atik, Gecelerim, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi isimli fıkra; Gülüp Ağladıklarım isimli hatıra; Muharrir Şair Edip, Cidd-ü Mizah, İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi isimli biyografi; Romanya Mektupları isimli gezi; Küçük Tarih-i İslam, Küçük Tarih-i Osmani, Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, İki Hatıra Üç Şahsiyet, İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye isimli tarih kitapları vardır.

Ahmet Rasim’in üç dileği varmış: Biri, ölürken “Allah” demesi; ikincisi, sarhoş olarak, kendini bilmez halde ölmesi; üçüncüsü, cenazesinin Cuma günü gömülmesi. Bu üç dileğinin üçü de tahakkuk etmiş.

Ahmet Rasim, 21 Eylül 1932 günü Heybeliada'daki evinde öldü. Çok sevdiği Heybeliada Mezarlığı'nda, giriş kapısının hemen sağ tarafında denize bakan bir yamaçta yatıyor.

..........................................................2

From: GÖKÇEN KILIÇ
Subject: Re: [vapurlarimizi_vermiyoruz] erkehan teknesi'nin kaptanı olarak...
Date: May 1, 2010 7:45:42 PM GMT+03:00
To: vapurlarimizi_vermiyoruz@yahoogroups.com


Kaptana ithafen.


Ses fandan geliyorsa bir sorun yok. Biz Diesel motorlara gıcığız zaten. :)

Bir de yanlış yorumunuz falan diye bahsetmiş 'sevgili' kaptan. Gürültü var mı? Var. Yolculuk kalitesiz mi? Evet.
Eee o zaman fan sesi, motor sesi neyi değiştirir.

Armatör de 'lütfedip' ses izolasyonu yaptırmış. Nedir siz Adalılardan çektiği yahu...
Ne yapsın adamcağız?
Hani siz ses çıkarmasanız da armatör duyarlı bir insandır zaten. Parayı döker, saçar o izolasyonu yaptırırdı. Kesin!

Tarife konusuna bir şey diyemiyorum.
Kaptanı cevap vermeye zorunlu hissettiren postanın sonunda denildiği gibi: "Tarifeye insanları sığdırmak yerine, insanlara göre tarife yapmak"
Bu anlayışa sahip olamadıkça, kendilerini daha nice postaya cevap verirken bulacaklar...........................................................3http://www.halkicentre.org/uploads/HalkiBrochure/HalkiBrochure_tr.web.pdf


2005 yılında, Yunanistan menşeli bir sivil toplum kuruluşu olan Bosphorus Cultural Alliance, İstanbul – Heybeliada’da bulunan Rum ilkokul binasının tamir edilmesi, binanın eğitim ve araştırma amaçlı bir uluslararası kültür merkezi’ne dönüştürülmesi için çalışmalarına başladı. Bu kültür merkezi esas olarak Anadolu ve Akdeniz coğrafyasının müzikal geleneklerine odaklanacak, yaratıcı girişimlere önem verecek ve çağdaş sanatsal ifade biçimlerine açık olmayı ilke edinecekti.

“Bosphorus Cultural Alliance”, projenin gerçekleşebilmesi için ilk aşamada Türk sivil toplum kuruluşuHeybeliada İlm-i Musiki Derneği ile bir işbirliği gerçekleştirdi ve Yunanistan Uluslararası Kalkınma Dairesi eliyle Avrupa Birliği’nden destek aldı.

2009 Şubat ayında, özenle seçilmiş Türk ve Yunanlı mimar ve mühendisler binanın tamiratına başladılar. Tamiratın bir yıl sürmesi tahmin ediliyor.

Proje hakkında daha fazla bilgi projeyi özetleyen broşür de bulunmaktadır.

...

Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi


Proje Özeti Istanbul / Atina, Şubat 2009


Bosphorus Cultural Alliance
YDAS
International Development Cooperation Department
Heybeliada Uluslararası Müzik


Tarihçe
Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi’ne ev sahipliği yapacak olan bina, geçmişte, Heybeliada’daki Aya Nikola Kilisesi’ne bağlı Rum Ortodoks Vakfı’na ait bir ilkokul olarak faaliyet gösteri- yordu. Heybeliada tepesinin eteklerinde, sahile yakın bir konumda inşa edilmiş bulunan okul, İstanbul’lu Rum cemaatin önemli tarihsel miraslarından biri.

1925 yılında Halki Yatılı Okulu (D. Zervoudakis’in aile arşivinden)

1849 yılında, o zamanlar Halki denilen Heybeliada’nın Rum cemaati, Ruhban Okulu civarında kurulacak bir okul için girişimde bulundular. Okul binası, Iliasco ailesinin bağışladığı bir arsada, mimar Ioannis Kalfas tarafından tasarlandı ve inşa edildi.
Okulda hem kız hem erkek öğrenciler okuyordu ama giriş kapıları ayrıydı. 1953 yılındaysa Millî Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla bütün okullarda kız ve erkek öğrenciler beraber okumaya başladı. Bu tarihlerden sonra binanın üst katını okul kullanmaya devam ederken, alt kat cemaatin kültür derneğinin ve bir hayır kurumunun kullanımına açıldı.

1972’de, adada öğrenim çağında Rum öğrenci kalmayınca, okul kapılarını kapamak zorunda kaldı. Heybeliada Kültür Derneği binanın zemin katında törenler, tiyatro oyunları, konserler ve dans akşamları düzenlese de, 1980’den sonra binayı kullanmak hiçbir şekilde mümkün olmadı.
Projenin oluşumu

2005 yılında, Yunanistan menşeli bir sivil toplum kuruluşu olan “Bosphorus Cultural Alliance”, okul binasının tamir edilmesi, binanın eğitim ve araştırma amaçlı bir uluslararası kültür merkezine dönüştürülmesi için çalışmalarına başladı. Bu kültür merkezi esas olarak Anadolu ve Akdeniz coğrafyasının müzikal gele- neklerine odaklanacak, yaratıcı girişimlere önem verecek ve çağdaş sanatsal ifade biçimlerine açık olmayı ilke edinecektir.

Okul binasının ön cephesi, 2006

Yunan sivil toplum kuruluşu “Bosphorus Cultural Alliance”, projenin gerçekleşebilmesi için ilk aşamada Türk sivil toplum kuruluşu “Heybeliada İlm-i Musiki Derneği” ile bir işbirliği gerçekleştirdi ve Yunanistan Uluslararası Kalkınma Dairesi eliyle Avrupa Birliği’nden destek aldı.“Bosphorus Cultural Alliance”, 2002 haziranında Alexandroupolis’te (Dedeağaç) kuruldu. Kuruluşun kurulmasına önayak olan Bosphorus grubunun kurucusu Nikiforos Metaxas ve grubun şarkı sözü yazarı ve yorumcusu Vassiliki Papageorgiou, 1995 yılından bu yana Heybeliada’da yaşamaktadır. Bosphorus grubu Osmanlı geleneksel müziğine Türk sanatçıları ile beraber çalışarak yoğunlaşırken, grubun yeni kolları Yunanlı müzisyenlerle de çalmaktadır.
“Heybeliada İlm-i Musiki Derneği”, geleneksel Türk müziğinin hamilerinden Ömer Faruk Berksan’ın başkanlığında, 2005 sonbaharında Heybeliada’da kuruldu. Derneğin üyeleri arasında, Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinin yanısıra, yerel ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde tecrübe sahibi olan İstanbul ve Heybeliada’nın seçkin simaları bulunmaktadır.


Projenin ilk safhası

2009 Şubat ayında, özenle seçilmiş Türk ve Yunanlı mimar ve mühendisler binanın tamiratına başladılar. Tamiratın bir yıl sürmesi tahmin ediliyor.

Binanın içinden detay: Aşınma izleri görülebiliyor

1980’den bu yana terk edilmiş bulunan bina, gözle görülür derecede yıprandı ve bakımsız kaldı. Yine de temelleri bozulmadı ve sağlamlığını korudu. Bu binada öncelikle tarihi yapıyı koruma amaçlı bir bakım yapılması, ayrıca yüksek kalitede modern teknolojiyi ihtiva eden bir araştırma merkezinin kurulabilmesi için geniş çaplı bir proje ve modern bir teçhizat gerekiyor.
Projenin ilk adımında, okul binasının tamir edilmesi, bir konser salonu için gereken aletlerin temini, müzikal gelenekleri yazı, ses, fotoğraf ve video formatlarında belgeleyen elektronik arşivlerin oluşturulması ve sanatsal üretim yapabilmek için bir kayıt stüdyosunun kurulması amaçlanıyor.

Zemin katta yer alacak kayıt stüdyosunun tasarımı


Projenin planlaması ve teknik ekibi

Projenin planlaması ve teknik idaresi, özenle seçilmiş uzmanlardan oluşan birimlere emanet edilmiştir.

Tasarım, Uygulama ve Kontrol Birimi


Teknik Denetim Birimi


Ses Teknolojisi Tasarım Çalışmaları ve Ses Sistemleri Birimi
Mimarlık bürosu
Ganotis & Spithas
3 Heyden St. Athens 10434
Stavros Ganotis Dimitris Spithas Christina Parakente
Mimar Mimar Mimar
İnşaat mühendisi
Chrysanthos Kirpotin
Bina Restorasyonu profesörü Atina Polyteknik Üniversitesi
Ses ve akustik mühendisi
Gottfried Schubert
Bina Akustiği mühendisi
Mekanik mühendisi
Minos Maistros
Mekanik mühendisi
Proje Tasarım ve Uygulama
Mustafa Pehlivanoğlu
Proje Yönetmenleri
Z. Serra Berksan Anıt Doğan
Restorasyon uzmanı, Yüksek Mimar
Mimar Mimar
Stüdyo tasarımı ve inşaatı koordinatörü
Iannis Zannos
Dijital Müzik ve İnteraktif Sanatlar profesörü, Ionian Üniversitesi, Görsel ve İşitsel Sanatlar Bölümü


Faaliyetler

Bu tarihi bina, uluslararası bir müzik merkezine ev sahipliği yapacaktır. Bu merkezin amacı Anadolu ve Akdeniz coğrafyasının dâhil olduğu kültürel bütünün müzikal geleneklerini öğrenmek, icra etmek ve bu geleneklerden modern bir anlayışla beslenen yeni biçimleri araştırmak olacaktır. Bu merkezin faaliyetleri arasında, Türk ve Yunan geleneksel ve çağdaş/dijital müzikleri hakkında atölyeler ve seminerler düzenlemek, müzikal üretimleri ve görsel-işitsel çalışmaları kayıt altına almak, edebî ve bilimsel çalışmaları yapmak ve yayınlamak sayılabilir.

Müzik merkezinin ana faaliyetleri şöyle sıralanabilir:

Müzik seminerleri • Osmanlı ve Türk geleneksel müziği kuramı ve tarihi • Bizans ve Yunan geleneksel müziği kuramı ve tarihi (Rebetiko dahildir) • Çalgı yapımı • Elektronik müzik, ses teknolojileri ve bunların yardımıyla üretilen interaktif sanat formları üzerine atölyeler

Kültürel etkinlikler • Balkanlar ve Doğu Akdeniz coğrafyasını geniş anlamda kapsayacak konserler • Müzik ve çevre ilişkisini konu alan belgesellerin gösterimi • Türkçe ve Yunanca yazılmış edebiyat ve şiir hakkında konferanslar

Kayıtlar • Bütün etkinlikler kaydedilecek, arşivlenecek ve uluslararası planda araştırmacıların kullanımına sunulmak üzere çoğaltılacaktır..

Çalgı yapımı ve tamiri n Türkçe ve Yunanca düzyazı ve şiir eserlerinin çevrimi ve basımı

Araştırmalar


Yukarıdaki başlıkların her biri, söz konusu coğrafyanın geniş kültürel bağlamına ışık tutması ve gelecekteki etkinlikler ve projelere kılavuz olması amacıyla bilimsel bir araştırma ciddiyetiyle ele alınacaktır. Araştırma faaliyetleri sonucunda üretilecek araştırmalar, kurumun kendi yayınları arasında veya uluslararası yayınlarda basılacaktır.

KÖK AKIMLAR
Kurumun ilgi alanına giren bazı çalgılar ve karşılıklı müzik akımları
NEY
KANUN
KEMENÇE
UD
BAĞLAMA
TANBUR
BİZANS ŞAN
BUZUKİ
SANTUR
GAYDA
DİJİTAL TEKNOLOJİ
MEVLEVİ
OSMANLI
TÜRK HALK
BİZANS
YUNAN HALK
REBETIKO
DENEYSEL MÜZİK
ÇEVRESEL SOUNDSCAPE


ENSTRÜMANLAR

Ekonomik ve kurumsal yeterlik

Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi’nin yönetiminde, “İlm-i Musiki Derneği” ve “Bosphorus Cultural Alliance” kuruluşlarının asil ve fahrî üyelerinin oluşturacağı bir kurul bulunacaktır. Kurul, kurumun kaynaklarının tedarikinden ve etkinliklerinin idaresinden sorumlu bulunacaktır.

Kurumun kaynakları aşağıdaki yollarla tedarik edilecektir:
• Eğitim ücretlerinden ve kurumun hizmetlerinden elde edilecek gelirler (bu hizmetler arasında atölyeler ve seminerler, konserler, sergiler ve diğer kültürel etkinlikler, müzik kayıtları ve basılı yayınlar sayılabilir) • Kamusal ve özel kaynaklardan, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilecek eğitsel ve kültürel organizasyonlardan edinilecek fonlar
• Banka ve diğer ticarî kurumlardan edinilecek sponsorluklar • Özel ve tüzel kurumların, şahısların bağışları
“Bosphorus Cultural Alliance”, 1986 yılında İstanbul’da Nikiforos Metaxas tarafından kurulan müzik grubu Bosphorus’un çalışmaları sonucunda bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Bosphorus grubunun yirmi yılı aşkın faal müzik hayatı boyunca, Türkiye ve Yunanistan’ın önde gelen müzisyenleri ve araştırmacıları arasında güçlü bağlar tesis edilebilmiştir. “Bosphorus Cultural Alliance”, son yıllarda, fon sağlayabilecek etkinliklerin yanında, kurumun çalışmalarını pekiştirecek ve geliştirecek faaliyetlere destek verebilecek bazı kurumlarla işbirliği zemini imkânı bulabilmiştir.
Heybeliada’nın tarihsel ve kültürel önemi, adalar arasındaki ayrıcalıklı konumu ve İstanbul kent merkezine yakınlığı, kent manzarasına geniş bir perspektifle hakimiyeti, projenin varlık kazanması için en uygun ortamı oluşturmaktadır.

Bosphorus grubunun stüdyo çalışmalarından

Bosphorus grubunun Atina “Megaron Musikis” salonundaki konseri


Destekler ve hedefler

Çeşitli kültür ve bilim kurumlarıyla işbirlikleri şimdiden başlamıştır. Müzik araştırma merkezinin uluslararası alanda ilk görünümü İstanbul 2010 bünyesinde gerçekleşecektir. İleriki projeler için hedefler şimdiden belirlenmektedir.
Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırma Merkezi, İstanbul 2010 – Avrupa Kültür Başkenti projesinin resmî katılımcıları arasında bulunmaktadır. İstanbul 2010,merkeze,mevcutcoğrafyanın müzikal geleneklerinin çağdaş bir sanat anlayışıyla ele alınmasını, bu alanda eğitim, araştırma ve yaratıcı çalışmalar yapılmasını sağlayacak bazı etkinlikler düzenlemesi için fon temin edecektir.

Bazı yayıncılar, üniversiteler ve araştırma kurumlarının yanında, çeşitli sivil toplum kuruluşları da önümüzdeki dönemlerde Heybeliada Uluslararası Müzik Merkezi ile beraber çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir.
Bosphorus Cultural Alliance

Binanın güney batı cephesinin günümüzdeki hâliProje yürütme bürosu
Şehit Hakkı Burak Sok. No 15 Heybeliada, İstanbul 34 973 +90216.351 8375 0535.362 8940
www.halkicentre.org

Heybeliada İlm-i Musiki Derneği
Bahriye Hamamı Sok. No 3 Heybeliada, İstanbul 34 973 +90532.212 2989
www.ilmimusiki.org
Bosphorus Cultural Alliance
Kondyli 60 Alexandroupolis 68 100 Greece +30 6943 412027