7 Nisan 2011 Perşembe

ADALAR POSTASI-2569: projesine aykırı ve yapı tatil tutanağıyla yine mühürlü inşaatın sürdürülmesine izin veren kamu görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılması...* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

5 Eylül 1908 Cumartesi günlü, Beyoğlu'nda Taksim civarında Doğruyol'da mukim Fransa tebeasından Aleksandıros Valuri kalfanın [mimar Alexandre Valluary] Büyükada'da tasarrufunda olan haneden biriken vergi borçlarını ödemekten imtina ettiği, tanzim edilen ihbarnamenin mensup olduğu konsolato vasıtasıyla kendisine tebliğ edilmek üzere gönderildiğine dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada, 12.3.2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

7 Nisan 2011 Perşembe
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Çok bulutlu
7/12ºC
% 81-96 nem
Yıldız, K 18km/sa
Gündoğuşu 06:40... Günbatışı 19:33...

* * *
Cicely Mary Barker, The Stitchwort Fairy.

* * *

1- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi mucibince mühürlenmiş binaya [Lido] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine muhalefet ederek hizmet veren motorlu taşıtlara; projesine aykırı ve yapı tatil tutanağıyla yine mühürlü inşaatın sürdürülmesine izin veren kamu görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla talep ederiz..."

2- Ugo Antonio Corintio: "En samimi hislerimle ADALAR POSTASI'nın doğum gününü kutlar..."

3- Osman Bahadır: "Bizleri her bakımdan aydınlatan ADALAR POSTASI'nın altıncı yaşını kutlar..."

4- Canan Barım Alioğlu: "ADALAR POSTASI'nın 6. yaşını gene gecikmiş olarak candan kutlarız..."

5- Mehmet Gözgücü: "Çok Sevgili ADALAR POSTASI'nın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarken..."

6- Ethem Esendemir: "Tavsiyelerinize uyup en yakın zamanda Aya Nikola Kilisesi Mütevelli Heyeti Başkanı Andrea Bey ya da başkan yardımcısı Olimbia Hanım'la temasa geçeceğiz..."

7- İskele'de BELtur bitiverdi!...

8- Mehmet Güler: "Kalpazankaya’dan inerken 'hişt, hişt, hişt!' sesini mutlaka duyarım. 'Duymazsan kötü,' der Sait Faik..."

9- Ayda Arel: "[Heybeliada'da toplanıyorlar] Symposium: Understanding the Common Neighbourhood/ The Black Sea Region in Focus [D.Triantaphyllou]..."

10- Yeryüzü Derneği, İstanbul'da kendi kent bahçesini kurmak isteyenlere yardımcı oluyor. Projenin amacı İstanbul'un çeşitli semtlerinde kent bahçeleri kurmak...

11- Evde kompost nasıl yapılır?


)O(_______________________________________________________1

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA DERNEĞİ
Subject: Lido: Kaçak yapılaşma; Selvileri Hokus-pokus... Kamyonlar; Sorumlular; Sorumsuzlar ve Sonuç?..
Date: April 6, 2011 3:37:23 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Lido inşaatının mühür tutanağı...* * *

İAKTVKD'nin başvurusu...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı: 82
Konu: Ruhsat ve eklerine aykırı yapı
Büyükada, 01 Nisan 2011

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na,

İstanbul ili, Adalar İlçesi, 23 Nisan Cad No:24, 13 pafta, 21 ada, 27 parselde sayılı yere ilişkin İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2010 Tarih ve 2260 sayılı proje onayına dair kararı akabinde; Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 10/03/2010 tarih ve 392 sayılı inşaat ruhsatı tanzim edilerek adı geçen yere verilmiştir. Verilen ruhsatın 1/5000 lik planlara, geçici yapılaşma koşullarına aykırı olması sebebiyle, ruhsat ve ilgili kurul kararının iptali için dava açılmıştır.

Yapılmakta olan bina tamamlanma aşamasına gelmiş iken Adalar Belediye Başkanlığı tarafından, bina projesine aykırı olduğu gerekçesi ile hakkında yapı tatil tutanağı tutulmuş ve sonrasında da mühür fekkinden tutanak tanzim edilmiştir. Yapı tatil tutanağı tanzim edilerek mühürlenmesine karşın ilgili parselde bulunan inşaat son hızla devam etmektedir. İlgili inşaat firması tarafından hali hazırda parselde sürdürülen inşaata, beton mikserleri çıkartma gemileri ile adaya girmekte ve mühürlü inşaatı tamamlamaktadırlar.

Adaya motorlu araçların girmesi için çıkartma gemilerinin kullanılması ve Kaymakamlık makamına bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kanuna, mevzuata ve V Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 2863 sayılı kanunun mütemmimi niteliğindeki 25/12/2009 tarih ve 2232 sayılı kararlarına ve de purojesine aykırı olarak yapılmakta olan bina, mühürlenmesine karşın; Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediyesi tarafından ilgili parsele motorlu araçların girmesine izin verilmekte ve yapılan inşai faaliyete göz yummaktadırlar.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi mucibince mühürlenmiş binaya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine muhalefet ederek hizmet veren motorlu taşıtlara; projesine aykırı ve yapı tatil tutanağı ile yine mühürlü inşaatın sürdürülmesine izin veren kamu görevlileri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını saygı ile talep ederiz.

Arif Çağlar
( Başkan)


Ek: 1 Kurul kararı üç sayfa

Adres: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul

* * *

Kaymakamlık takibi...


* * *

Mührü kıran Lido'da 
kıran kırana inşaat faaliyetleri...

5.4.2011, 10:19.

5.4.2011, 10:15.

5.4.2011, 10:16.

5.4.2011, 18:44.

* * *

Adalar Muhafız Birliği Komutanı 
Aya Yorgi Hazretleri
Ada sahillerindeki imar canavarını 
alt edeceğini müjdeledi!
)O(_______________________________________________________2

From: UGO ANTONİO CORİNTİO
Subject:
Date: April 5, 2011 7:04:03 AM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

IYI GUNLER,

EN SAMIMI HISLERIMLE ADALAR POSTASI'NIN DOGUM GUNUNU KUTLAR, SIHHAT VE BAŞARI DOLU NICE DOGUM GUNLERI DILERIM

GUZEL BIR GUN DILEGIMLE

UGO ANTONIO CORINTIO


_______________________________________________________3

From: OSMAN BAHADIR
Subject: cok tesekkurler
Date: April 5, 2011 2:43:21 PM GMT+03:00
To: cigdem.selim.tugay@gmail.com

Bizleri her bakımdan aydınlatan ADALAR POSTASI'nın altıncı yaşını kutlar, nice güzel yayın yılları dilerim.

Selamlar ve sevgilerimle,

Osman Bahadır.


_______________________________________________________4

From: CANAN BARIM ALİOĞLU
Subject: Fw: E-posta gönderiliyor: IMG_2937.JPG
Date: April 5, 2011 9:25:52 PM GMT+03:00
To: emine.cigdem.tugay@gmail.com

Annem'in 87.yaşını gecikmiş olarak kutlarken,
ADALAR POSTASI'nın 6. yaşını gene gecikmiş olarak candan kutlarız...


_______________________________________________________5

From: MEHMET GÖZGÜCÜ
Subject: KUTLAMA
Date: April 5, 2011 2:29:19 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

ÇOK SEVGİLİ ADALAR POSTASI’NIN, 
DOĞUM GÜNÜNÜ EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARKEN, SONSUZ BAŞARILARLA DOLU SAYGIN SEVGİLERİMİ DE KABUL EDECEĞİNİZE İNANIYORUM...


MEHMET GÖZGÜCÜ


_______________________________________________________6

From: ETHEM ESENDEMİR
Subject: Yan: Fwd: ethem esendemir.
Date: April 5, 2011 1:30:47 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Sayın Baviker,
Yanıtınız, bilgileriniz ve yardımlarınız için size minnettarız. Çok tesekkür ederiz. Tavsiyelerinize uyup en yakın zamanda Aya Nikola Kilisesi Mütevelli Heyeti Başkanı Andrea Bey ya da başkan yardımcısı Olimbia Hanım'la temasa geçeceğiz.

Hollanda'ya uğrar olur iseniz mutlaka bana haber veriniz.

Yüksek saygılarımla,

Ethem Esendemir.


_______________________________________________________7


bol bol veren
bel bel bakar...


İskele'de BELtur bitiverdi!


İBB/İDO'nun azmine, TTOK'nın kayıtsızlığına rağmen Adalılar, —vaktiyle Çelik Gülersoy'un Ada'ya verdiği emeğe vefayla— tahliyesi dahi yapılmışken ardı ardına tam iki defa, Büyükada İskelesi Turing Cafe'nin kapılarını, düzenledikleri kampanyalar, topladıkları imzalar ve görüşmeler neticesinde Turing için açtırmışlardı. Tüm bu emeklere rağmen geçtiğimiz yaz sonu gelen İBB'nin tahliye kararını sessiz sedasız yerine getiren TTOK sözkonusu mekânı terkediverince baharda Beltur bitiverdi! Evvelinde ise iskele balkonlarını aydınlatmak üzere kolonların üzerindeki çinilere elektrik kablosu çaktırıp, aplik konduran zihniyet, vaktiyle Tiraje Dikmen'in danışmanlığında Çelik Gülersoy eliyle Adalar'a özgü tezyin ve tertip edilmiş bu özgün mekânın verandasına meşrubat dolaplarını da çıkartıvermiş! Ve kimbilir daha neler? Al gözüm seyreyle... İçinden, dışından her ne gelirse sakınma söyle!... "BELalarını BELalalarını allah versin cezalarını..."
)O(

* * *

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 31.3.1984 tarihli 2234 numaralı kararı uyarınca "Doğal ve Kentsel SİT Alanı Bütünü" ilan edilmiş olan İstanbul Adaları'ndan Büyükada'da, 1914-15 yılları arasında mimar Mihran Azaryan'a yaptırılan tarihi iskele binası, yapının dokusuna mugayyir türlü eklentilerle adeta çingene çadırına dönmüş bir vaziyette!


1. İskele binasinin ana salonuna boylu boyunca konulan turnikeler yanı sıra gecekondu misali kontrolör kulübesi nedeniyle aslen her iki yanında 4 gişesi bulunan büyük kapalı orta salon ve gişeleri akıllara ziyan bir vaziyette kullanılamaz hale geldiğinden;


2. Binanın Ada'ya bakan cephesinin sol taraftaki kapılarına 2 gişe açılıp —ki yine akıllara ziyan bir vaziyette bu gişede de akbil dolumu yapılmayıp ola ki binanın orta avlusundaki turnikede akbiliniz boş sesi verince vapura yetişe yazmaktayken, ilkin avludaki gişenin kapalı olduğunu, derken gerisin geriye binanın dışına koşup buradaki gişenin de atıl olduğunu ve dahi her ne hikmetse akbilin ilerideki gazete bayiinden doldurulduğunu öğrenip son bir hamleyle soluk soluğa yüreğiniz ağzınıza varmış bir vaziyette ya vapura ya da allah muhafaza kalp sektesinden öbür tarafa yolcu edilmektesiniz— bu defa da pencerelerin üzerine pencere bütün ve detaylarını bölecek uygunsuz güneş tenteleri eklendiğinden;3. Aslen yaz sıcağında gölgede, üstelik de rüzgâr koridorunda vapur bekleyebileceğiniz yan cephelerdeki alanların girişi demir parmaklıklarla kapatılıp çöp bidonlarına tahsis edilerek işgal altına alınan iskele binasının alternatifi olarak da Adalılar'ın tüm itirazlarına rağmen iskele üzerine konulan ağır metal konstrüksiyonlu gölgelik de tümden binanın tarihi dokusunu gölgelediğinden;


4. Binanın Ada'ya bakan cephesinin balkonuna boylu boyunca kime neye hizmet ettiği kendinden menkul ve meçhul Büyükada İskelesi tabelası asıldığından;5. İskele Cafe'yi işleten Beltur tarafından binayı sarsan matkaplarla kolonlar delinerek elektrik kabloları çini levhalar üzerine çakılıp sütunlara uyduruktan aplikler kondurulduğundan;

6. Beltur'a gaz vermek üzere binanın Ada'ya bakan cephesinin sol köşesinden başlayıp yukarıya çini panoların tam da ortasından ve sonra sahanlık boyunca dükkânların üzerinden doğalgaz borusu geçirilmek suretiyle binanın mimari dokusu rezil rüsva edildiğinden;
7. Binanın iç ve dış cephelerinde gerekli/gereksiz cümlesi de eserin kimliğine uygunsuz eklentilerle tarihi eser kimliğini yitirdiğinden;
8. İskele'ye Beltur çıkagelip meşrubat dolaplarını da binanın balkonlarına çıkartıvermişliğinden; 
Tüm bu usulsüz ve uygunsuz eklenti ve düzenleMElere dair gereğinin gereği gibi yapılmasını önemle arz ederiz.
)O(


_______________________________________________________8

ÖzgürKocaeli, 6.4.2011
Mehmet Güler

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/yazi/sokagin-ucu-deniz-67903.htm

[...] Yazarlarla bütünleşmiş kentler, mekânlar vardır.

Örneğin [...] Burgaz Ada Sait Faik’tir. Ada'ya adımımı atar atmaz o büyük öykücü iskelede “Topal Martı”yla birlikte karşılar beni. Alır, Kalpazankaya’ya çıkartır. Balıkçı dostlarıyla tanıştırır. Onların sandallarıyla birlikte balığa çıkarız. Dönüşte tuttuğumuz balıklarla rakı içeriz. Kalpazankaya’dan inerken “hişt, hişt, hişt!” Sesini mutlaka duyarım. “Duymazsan kötü” der Sait Faik. “O ses gelsin de nereden gelirse gelsin…” [...]_______________________________________________________9From: AYDA AREL
Subject: Fwd: [Heybeliada'da toplanıyorlar] Symposium: Understanding the Common Neighbourhood - The Black Sea Region in Focus [D.Triantaphyllou]
Date: April 6, 2011 4:18:46 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Symposium: Understanding the Common Neighbourhood - The Black Sea Region in Focus [D.Triantaphyllou]
Date: Thu, 31 Mar 2011 00:21:11 -0400
From: Christina Fidan 

Dear colleague,

I would like to draw your attention to a new activity of the Center for International and European Studies at Kadir Has University (CIES) which I have the honor to lead.

The Center for International and European Studies (CIES) at Kadir Has University will host the 1st International Neighbourhood Symposium on “Understanding the Common Neighbourhood -- The Black Sea Region in Focus” to be held on the island of Heybeliada, near Istanbul, Turkey, from Tuesday, 28 June - Sunday, 3 July 2011.

I would very much appreciate if you could disseminate the information regarding the Symposium to the members of your mailing list so that it is accessible to as many prospective participants as possible.

The Symposium Announcement, the application form and the draft programme can be downloaded from the CIES website at http://cies.khas.edu.tr

The deadline for applications is 11 April 2011.

Sincerely yours,
Dimitri

Dr. Dimitrios Triantaphyllou
Director
Center for International and European Studies (CIES)
Kadir Has University

tel.: +90 (0) 212-5336532/1605
mob.: +90 (0) 538-9154170
fax: +90 (0) 212-5336515
http://cies.khas.edu.tr


_______________________________________________________10

http://www.yeryuzudernegi.org/kentbahceleri.asp

KENT BAHÇELERİ PROJESİ

Kendin yetiştir kendin pişirŞehirlerimizde yaşayan insan sayısı, yıldan yıla daha da artıyor. Bir zamanlar ülkemizde, nüfusun büyük bölümü köylerde yaşarken bugün % 70 i şehirlerde yaşıyor. Şehre gelenler sadece bedensel olarak değil, zihinsel olarak da öylesine hızla köylerden uzaklaştılar ki, bugün domatesin ağaçta yetiştiğini sanan çocukların büyük bölümünün anne-babası ya da ninesi-dedesi köyde tarım yapıyordu.

Bu yabancılaşma büyük bir ivmeyle artarken, Orta Amerika'dan gelen muzları yiyor, Britanya'ya elma gönderiyoruz. Gemiler-kamyonlar-uçaklar artık meyve ve sebzeleri şehirler-ülkeler derken kıtalar arası taşıyorlar. Bu taşımanın birim maliyeti azcık kalırken, atmosfere yolladığımız fosil yakıtların iklim değişikliğine maliyeti çok yüksek oluyor. Doğanın döngüsel yaşamı, yağışlar, göçler, yaz-kış ayrımı, buzullar ve yabani hayat, geri dönülemez şekilde tahrip ediliyor.

Dünyanın pek çok kentinde, milyonlarca insan mutfaklarındaki sebze-meyve ihtiyacının bir bölümünü, hazırladıkları kent bahçelerinden sağlıyorlar. Bunu mümkün kılan; küçük bir arka bahçe ya da büyük bir balkon-teras. Kanada'nın Montreal kentinde 11 bin kişi geçen yıl onlarca ton meyve-sebze üretti. Küba'nın başkenti 2,2 milyonluk Havana'da, şehirlilerin tükettiği besin maddelerinin % 80 i kent bahçelerinde üretilmiş. Çin'in en büyük şehri Şanghay'da 2500 kilometrekarelik alan yine kent bahçesi. Moskova'da yaşayanların üçte ikisinin kent bahçesi var.

Yeryüzü Derneği, İstanbul'da kendi kent bahçesini kurmak isteyenlere yardımcı oluyor. Projenin amacı İstanbul'un çeşitli semtlerinde kent bahçeleri kurmak. Bu projeyi Yeryüzü Derneği tamamen kendi imkanlarıyla yapıyor. Herhangi bir kurumdan hibe almıyor, tamamen gönüllülük üzerine kurulu bir çalışma ağı, emek, inanmışlık ve fazla fidelerini veren köylü yardımseverlerin katkılarıyla.

Kent bahçelerinin genel olarak faydaları;
– Taze sebzelerde, antioksidan miktarı, beklemiş olana göre kat kat fazla. Temiz bir topraktan koparıp yediğiniz yeşillik daha sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağlıyor.
– Evsel atıklardan kompost üretilip, gübre olarak bahçeye verilmesi, şehir çöplüklerinin vaktinden erken dolmasını önlüyor.
– Şehirlerde oluşturulan her yeni yeşil alan, yağmuru kendine çekiyor ve kuraklığı önlüyor, barajlarda su seviyesinin artmasını sağlıyor.
– Kent bahçeleri toprağın su çekme miktarını arttırarak, selleri ve evlerin su baskınına uğramasını önlüyor.
– Kente gelen sebze-meyve miktarı azaldığı için, daha fazla fosil yakıtın kullanılmasına gerek kalmıyor ve iklim değişikliğinin önlenmesine katkı sağlıyor.
– Yeşillik demek, temiz hava ve daha fazla oksijen demek. Kent bahçeleri şehrin havasının temizlenmesini sağlıyor.
– Her geçen yıl azalan tarım rekoltesinin artmasını, daha fazla sebze-meyve üretilmesini sağlıyor.
– Çocukların ve gençlerin toprakla tanışmasını, hasadı öğrenmelerini ve çevreyi sevip-korumalarını sağlıyor.
– Emekli ve yaşlı şehirlilerin toprakla uğraşması, boş zamanlarının değerlenmesini, kendilerini yararlı hissetmelerini ve beden sağlıklarının yerine gelmesini sağlıyor.
– Aynı semtte kent bahçesi olan hemşerilerin birbirleriyle tanışması, deneyimlerini paylaşması, sosyalleşmelerini, komşuluk ilişkilerinin gelişmesini sağlarken birbirlerine yabancılaşmalarını önlüyor.
– Özellikle dar gelirlilerin gelirlerinin % 20 ile % 40 ı beslenmek için harcanırken, kent bahçeleri sayesinde aile bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor.
– Bahçelerden hasad edilen ürünlerin fazlası, ihtiyaç sahibi komşulara, yatılı okullara-yurtlara, çocuk esirgeme kurumlarına vb verilerek, şehirlilerde yardımlaşma duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlıyor.


Projenin Süreçleri;
– Proje 01 Mart 2011 tarihinde başlıyor.
– Katılmak için başvurmak yeterli.
– Aynı semtte oturan bahçecilerle önce tanışma toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılarda kimlerin ekip-biçmeyi bildiği, kimlerin yardıma ihtiyaç duyduğunu öğreniyoruz. Ayrıca bahçecilerin toprak büyüklüğünü not alıp, ihtiyaç duydukları fide sayısını hesaplıyoruz.
– Mayıs ayının ortasından başlayarak, temin ettiğimiz ve ücretsiz dağıttığımız fidelerin ekimine başlıyoruz.
– Ekim sonrası yapacağımız toplantılarda, deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve ortaya çıkabilecek sorunları çözüyoruz.
– Temmuz ayıyla birlikte artık hasad zamanı geliyor ve kendi salatamızı yayıp kendi sebzelerimizden yemekler pişiriyoruz.


Başvuru Formu
Başvuru için http://www.yeryuzudernegi.org/kentbahceleri.asp adresinin ekindeki formu doldurup devin.bahceci@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.


_______________________________________________________11