16 Nisan 2011 Cumartesi

ADALAR POSTASI-2576: madam matild adındaki kimsenin büyükada'da kendisine ait olan evi ile bahçesinin papalık adına bağış olarak kaydedilip...

Büyükada, Lunapark Meydanı'nda...

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

25 Haziran 1909 Pazar günlü, Madam Matild adındaki kimsenin Büyükada kendisine ait olan bir evi ile bahçesinin Papalık adına bağış olarak kayd edilip işlemlerinin yapılmasına ve teferruatına dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada, 2010.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

16 Nisan 2011 Cumartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Çok bulutlu
8/12ºC
% 67-80 nem
Günbatısı, B 19km/sa
Gündoğuşu 06:25... Günbatışı 19:43...

* * *
Cicely Mary Barker, The Lords and Ladies Fairy.

* * *

1- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD): "Ada vapurlarının kaldırılmasına seyirci kalanların, kaçak iskele yapılaşmaları karşısında çaresizliklerinin mi?... Yoksa işbirlikteliklerinin mi resmidir? Adalar kamuoyuna yorumlamaları için saygılarımızla sunarız..."

2- İAKTVKD: "Lido isimli muvazaalı inşaatın önünde bulunan 59 adet selvinin serencamına ait yazışmalarımızı ve mücadelemizin bir bölümünü gösteren belgeleri saygıdeğer Adalı hemşehrilerimizle paylaşmak üzere arz ve takdim ediyoruz..."

3- İAKTVKD: "Adalar Belediyesi'nin cevaplarından; Ada sahillerinde bir kara leke gibi kalmaması icab eden meş'um inşaatın [Lido] kaçak inşaat durumunda olduğu resmen anlaşılmaktadır!..."

4- Yüksel Özcan: "34. Ekotur, İsatepe'de yapıldı... 35. Ekotur, 21 Nisan Persemde günü yapılacak, programı ektedir... 36. Ekotur, 24 Nisan'da yapılacak..."

5- Moda Deniz Kulübü: Moda-Adalar parkurunda iki kişilik ekiplerle IRC A ve B sınıflarında gerçekleştirilecek yarışa, yaklaşık 15 teknenin katılacak...

6- Yiğit Özşener: "İstanbul insanın üstüne üstüne geldiğinde, İstanbul'a hem bu kadar yakın hem de onu unutturan başka bir yer yok! Bence Adalar hayat kurtarıyor..."

7- Tan Morgül: "Doğma büyüme adalı Fatma Bucak, eskilerden öğrendiklerinin yanına kendi ustalığını da ekliyor..."

)O(


_______________________________________________________1

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: Kaçak Salaş İskeleler ve Adalar Belediyesi!!!
Date: April 14, 2011 1:24:40 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


Kaçak Salaş İskeleler ve Adalar Belediyesi!!!
Ada vapurlarının kaldırılmasına seyirci kalanların, kaçak iskele yapılaşmaları karşısında çaresizliklerinin mi?... Yoksa işbirlikteliklerinin mi resmidir? Adalar kamuoyuna yorumlamaları için saygılarımızla sunarız.* * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı: 88

Konu: Salaş, Kaçak İskele tevsii

Büyükada, 5 Nisan 2011

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'na,

Adalar Belediyesi'nden temin edildiği bilinen ve inşaat ruhsatına ait resmi bilgileri göstermesi icab eden tabelânın insanları aldatmak üzere kaçak yapıların önüne konması kanunlarımız açısından yanlış olduğu gibi insanların yasalara olan güvenini sarsmaktadır. Bu itibarla:

Büyükada Vapur İskelesi batısında, ekli resimlerde de göründüğü gibi kıyı çizgisi ve rıhtım üzerinde tevsii edilen ve kaçak salaş ve kondu konumundaki iskelenin:

1) Mülkiyeti kime aittir?
2) Kiracısı var mıdır?
3) Salaş kaçak iskele ilgili makamlardan inşaat izni alınarak mı yapılmaktadır?
4) Salaş iskele inşaatının mevcudiyeti resmi ve mes’ul dairelerce kaçak zabtı tutularak kayıt altına alınmış mıdır?
5) Kanunlara aşina olanlarca bariz bir şekilde kaçak olduğu şüphe götürmeyen bu salaş iskele inşaatı hakkında bilhassa Kaymakamlığın kanuni takibatı var mıdır?

Beş başlık altında sorduğumuz bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu amir hükümlerine istinaden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Ek: 2 adet tesbit fotoğrafı

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul
_______________________________________________________2

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: LİDO ÖNÜNDEN KESİLEN SELVİLERİN KILIFLANMASINDA ADALAR BELEDİYESİ'NİN ORTAKLIĞI!!!
Date: April 14, 2011 2:37:21 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

LİDO ÖNÜNDEN KESİLEN SELVİLERİN KILIFLANMASINDA 
ADALAR BELEDİYESİ'NİN ORTAKLIĞI!!!Lido isimli muvazaalı inşaatın önünde bulunan 59 adet selvinin yok edileceği şüphelerinin, söylentiden gerçeğe dönüştüğü nihayet bulmuştur. Bu selvilerin şu veya bu yolla yok edileceği endişesini yaratan en önemli ve dikkat çekici unsur olarak da orada gereğinden fazla yükseltilerek ve yönetmeliklere de aykırı olarak yapılmış selvi ağaçlarını perdeleyen paravanaydı!...

Bu şüphe uyandırıcı davranış karşısında; Derneğimiz, Adalar Kaymakamlığı'na ve Orman Bölge Şefliği'ne müracaat ederek 59 adet selvi ağacının varlığını ve durumunu tesbit ettirmiştir. Selvilerin kamu arazisi sınırında olduğu ve bu sınırı koruduğu ve bu arazinin Maliye Hazinesi'nin olduğu da öğrenilmiştir.

Varlığı, Adalar'ın SİT statüsündeki değerlerini korumak olan Koruma Bölge Kurulu'nun, bilinçli olduğunu düşündüğümüz aymazlığına rağmen bu ağaçların tesbiti Derneğimiz tarafından yaptırılmış olup, söküerek mi yoksa kesilerek mi yok edildiğini bilmediğimiz 59 ağacın akıbeti hakkında V Numaralı Koruma Bölge Kurulu bilgi sahibi yapılarak kanuni muamelatın başlatılması istenmiştir.

59 adet selvinin serencamına ait yazışmalarımızı ve mücadelemizin bir bölümünü gösteren belgeleri saygıdeğer Adalı hemşehrilerimizle paylaşmak üzere arz ve takdim ediyoruz.

* * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 71
Konu: Lido İnşaatı Paravanı

Büyükada, 15 Aralık 2010


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne,

Büyükada, 23 Nisan Caddesi, 21 ada, 27 parsel sayılı ve“Lido” ismiyle maruf yerde inşa edilecek bina arsası sınırları aşılarak, kamu alanına tecavüz edilmiş ayrıca Reklâm, İlân ve Tanıtım Yönetmeliği’ne de uyulmamıştır!...

Arsanın deniz cephesinde kamu alanı üzerinde bulunan 59 adet selvi ağacını da perdeleyecek şekilde takriben 8.00m. irtifaında “paravana” yapılmıştır.

Reklâm, İlân ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. bendinde yer alan, (….“mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla”…..) ve (“A. Paravan yüksekliği 300cm.’yi aşamaz”) hükümlerinin ihlâl edildiği açıkça görülmektedir.

Aşırı derecede yükseltilmiş olan paravan, ayrıca selvi ağaçlarının da geleceğini tehlikeye sokacak biçimde ve yönetmeliğin Genel İlkeler kısmında 22. maddenin 11. ve 12. ilkelerine aykırı olmakla beraber 14. ilkede bahsedilen ağaçlara da adeta tasallût etmektedir.

Yukarıda kadastral adresi çıkarılmış yer için verilmiş bir izin belgesi var ise bilgisinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden kanuni süresi içinde İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini; böyle bir izin yoksa bu yer hakkında kanuni işlem başlatılarak bu husus hakkında bilgilendirilmemiz hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Eki:
1) 04.10.2010/617 sayılı Adalar Orman İşletme Şefliği yazısı
2) Fotoğraflar ve Yönetmeliğin ilgili sayfaları


Adres: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ: www.adalarkoruma.org
_______________________________________________________3

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: KAÇAK OLARAK BİTİRTİLMESİNE YARDIMCI OLUNAN YAP -I-
Date: April 14, 2011 5:10:19 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

KAÇAK OLARAK BİTİRTİLMESİNE 
YARDIMCI OLUNAN YAP -I-Adalar Belediyesi'nin cevaplarından; Ada sahillerinde bir kara leke gibi kalmaması icab eden meş'um inşaatın [Lido] kaçak inşaat durumunda olduğu resmen anlaşılmaktadır!...

Projelerine aykırı olarak yapıldığını yine aynı yazıdan anladığımız binanın 'foyasının' çıkabileceği endişesiyle, Adalar Belediyesi'nin bilgilerinde ve gözü önünde ve de Ada halkının gözünün içine baka baka; işbirlikçilerinin himayelerinde mikserli beton kamyonlarının keza Adalar Belediyesi'nin denetiminde ve "Olur"larıyla, çıkartma gemileri kullanılarak temel üstü vizesi almayan inşaatın tam beş buçuk katının kaçak olarak yapılmasına nasıl yardım ettikleri anlaşılmaktadır!...

Vazifesini yapan bir belediyenin olduğu yerde şu an en fazla 1.00m yüksekliğinde beton bir kütle olmalıydı; daha fazlası değil.

Adalar'ın peysajını bozan, şu an yürürlükteki 1/5000 ölçekli Koruma Nazım İmar Plânlarımıza aykırı olarak tanzim ve tertib edilen Adalar'ın SİT değerlerini hiçe sayarcasına ve küstahça ve de pervasız ve de sorumsuzca devam eden ve ettirilen bu inşaatın gidişine İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ olarak dur diyebilmeliydik. Bu yüzden ilmi değerinin de tartışılmasına vesile olacak kararı veren V Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararı aleyhine yürütmeyi durdurma ve iptali için dava açıldı. Ayrıca gereken yerlere, Adalar Belediyesi'nin bu kaçak yapılaşmayı himaye eder bir tutum sergilemekte olduğu ve Adalar'ın bu sahipsizliğini ve bu talanın durdurulmasını taleb eden müracaatlarda bulunuldu. Bu müracaatlarımızın tarihi 31 Ocak 2011'dir.

Ancak bunun üzerinedir ki, üst makamların zorlamasıyla olacak, Adalar Belediyesi'nin herşeye rağmen 24.03.2011'de yapıyı mühürledikleri, bir gün sonra mühür fekki zaptı tuttuklarını buna rağmen devam eden inşaat için mühürden beş gün sonra bir kere daha mühür fekki zaptı tanzim ettiklerini ifade etmekte olduklarını ifadeyle beş buçuk katı bitirildikten sonra rehavetten vazgeçerek suç duyurusunda bulunulduğu yine aynı yazıdan anlaşılmaktadır.

Bilgi ve belgelerimizi saygıdeğer Adalar sakinlerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

* * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 76

Konu: Lido İnşaatı

Büyükada, 31 Ocak 2011

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na,

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada, 23 Nisan Caddesi, 21 ada, 27 parselde yapılmakta olan “Terrace Lido” isimli proje, 5 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun 13.01.2010 gün ve 2260 sayılı kararı ve Adalar Belediyesi'nin 10/03/2010 tarih ve 392 sayılı inşaat ruhsatı almıştır. İlgili Kurul kararı ve Belediye ruhsatı hakkında 1/5000’lik planlara, geçici yapılaşma koşullarına aykırılık iddiasıyla muhtelif idari davalar açılmış halen devam etmektedir.

Başlamış olan inşaatın seyrinde görüldüğü kadarıyla bodrum katı yapılmaktan vazgeçilerek radye temeller bodrum kazılmadan zemin yüzeyinden başlatılarak devam etmektedir. Bu itibarla:

Bodrum kat, proje ve eklerine aykırı olarak iptal edilmiştir. Mevcut durum itibarıyla inşai faaliyetin devamı suretiyle proje; İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 1.11 maddesine aykırılık teşkil eder hale gelmiştir. Projesine aykırı olarak yapımı süren yapıya Adalar Belediyesi tarafından gereken kanuni muamelenin tatbik edilmediği Belediye'nin şantiye hizmetlerine yardımlarından anlaşılmaktadır.

Yapılmakta olan inşaatın, dayanağı olan proje dışına çıkılarak yapılan ilave ve eksiltmeler, yapıyı imar mevzuatı karşısında ruhsatsız hale getirdiği ve binanın statik, mekanik dengelerini ihlal ettiği gibi mimari projesinde lüzum hasıl eden genel ve zorunlu (sığınak vb) alanların kaybına sebep olunmuştur.

Bahse konu ruhsatname kurul kararıyla alınmış ise de yapı eski eser niteliğinde olmadığından bir yapı denetim firmasının sorumluluğunda devam etmesi gerekmektedir. İnşaat mahallinde İstanbul İmar Yönetmeliği'nce bulundurulması gereken tabela ve benzeri açıklayıcı bilgi levhası bulunmamaktadır. Bu hususta da gerekli inceleme ve araştırma yapılmalıdır.

Sözkonusu inşaatın, mahallinde tetkiki suretiyle; ilgililerin kanun dairesine çekilmelerini, gerekli sığınağın zemin katta yönetmelik hükümlerine göre tesisinin temini hususu ile proje ve eklerine aykırı olarak devam etmesini sağlayan denetim bürosu başta olmak üzere denetim ve kontrol yetkilerini yerine getirmeyen yerel belediye ve diğer kamu görevlileri hakkında gerekli kanuni muamelenin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Adres: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ: www.adalarkoruma.org
_______________________________________________________4


From: YÜKSEL ÖZCAN
Subject: Fwd: 35. Ekotur programı
Date: April 15, 2011 12:50:51 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com

EKOTUR haberleri...

34. Ekotur, İsatepe'de yapıldı,.

35. Ekotur, 21 Nisan Persemde günü yapılacak, programı ektedir...

36. Ekotur, 24 Nisan'da yapılacak...

Yüksel Özcan

* * *

35. Ekotur hakkında…

Öncelikle bu ekoturumuz oldukça yoğun uygulamalardan oluşuyor. Hızlı yürüyen kişilerin ve gençlerin katılmasını tavsiye ediyoruz. Ekotur katılımcıları, 21 Nisan Perşembe günü Saat 11:00'de Büyükada İskelesi önünde toplanarak sırasıyla;
  • 11:30’da Büyükada Herbariumu'nu ziyaret edecekler. Herbarium’da ada ekolojisi ve bitki örnekleri tanıtılacak. Bitkilerin yenebilir kısımları hakkında bilgiler verilecek. Burada Gladyatör Böcek Üretim Laboratuarı'nda uygulamalı bilgilendirme yapılacak.
  • Çay ikramından sonra tarihi köşklerin bulunduğu sokakları takiben, İsatepe'ye ve Birlik Meydanı’na yürüyüş yapılacak.
  • Kızılçam ormanlarında oluşturulan Ekolojik Denge Adaları’ndaki hayat hakkında detaylı ve uygulamalı bilgilendirme yapılacak. Ekoloji sorularına doğru cevap veren katılımcılara Laboratuvar'da çoğaltılan Gladyatör Böcekler'den birer tane hediye edilecek. Hediye Gladyatörler,  Ekotur'a katılanlarca doğaya bırakılarak ekolojik dengeye katkı sağlanacak.
  • Ekotur'da başarılı olan katılımcılara kuş yuvası ve çam fidanı hediye edilecek. Hediye kuş yuvaları katılımcılar tarafından kızılçam ağaçlarına asılarak ekolojik dengeye katkı sağlanacak.
  • Hediye fidanlar ağaçlandırma alanına dikilecek.
  • Âşıklar mesire yerinde yapılacak olan piknikle Ekotur katılımcıları mutlu bir anı yaşayacaklar.
  • Piknikten sonra katılımcılar Âşıklar mesire yeri etrafında bilinçsiz kişilerce atılan pet şişe vb. atıklar toplanarak çevre temizliğine katkı sağlanacak. 
  • Saat 16:00'da Ekotur tamamlanacak.

Türkiye’nin ilk çevreci derneği olan MEB İstanbul İzcileri, WWF, Çocuklar Bizim Grubu'nun da katılacağı 35. Ekotur’a tüm çevre ve orman severleri bekliyoruz.

* * *

34. Ekotur Bilgileri:

Yer: Büyükada
Buluşma Noktası: Büyükada İskelesi önü.
Saat: 11:00
Başlama Noktası: Herbarium – Orman İdaresi
Saat: 11:30
Bitiş Noktası: Âşıklar Mesire Yeri
Saat: 16:00

Bilgi Telefonları:
İbrahim Kısa: 0506 541 72 11
Yüksel Özcan: 0544 411 18 91


_______________________________________________________5


Haber Oku, 14.4.2011

http://www.haberoku.net/haber/119362-duo-ii-yat-yarisi-basliyor...html

"Duo II" yat yarışı başlıyor...


Moda Deniz Kulübü'nden verilecek start ile Moda-Adalar parkurunda iki kişilik ekiplerle IRC A ve B sınıflarında gerçekleştirilecek yarışa, yaklaşık 15 teknenin katılacağı bildirildi.

Kaynak: Ajansspor.com


_______________________________________________________6


Akis Gazetesi, 15.4.2011

http://www.akisgazetesi.com.tr/read_detail.php?id=28731

İstanbul Kadın Gibi; Ne Onunla Ne Onsuz!


'Kaybedenler Kulübü’ isimli filmi ve ‘Ezel’ dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Yiğit Özşener konuştu. [...]

İstanbul'da nefes aldığınız yer neresi?
Arada fırsat buldukça Adalar'a kaçıyorum. Burgazadası hoşuma gidiyor. Günübirlik bile gitsem keyif alıyorum. Adalar hayat kurtarıyor. İstanbul insanın üstüne üstüne geldiğinde, İstanbul'a hem bu kadar yakın hem de onu unutturan başka bir yer yok! Bence Adalar hayat kurtarıyor. [...]


_______________________________________________________7


Radikal, 15.4.2011
Tan Morgül

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1046230&Yazar=TAN%20MORGÜL&Date=15.04.2011&CategoryID=139

[...]

Ehlikeyfin seyir defteri


Ada mekanları arasında, en şık manzaraya sahip olan Burgazada’ya demirlemiş olanlardan biri de AdaKeyf. Hemen dibinde kayıklar, arkada şehrin bet grisini görmemizi engelleyen Kaşık Adası eşliğinde pek leziz bir sahilde muhabbet mümkün. Doğma büyüme adalı Fatma Bucak, eskilerden öğrendiklerinin yanına kendi ustalığını da ekliyor. Birkaç tavsiye: Ahtapot salatası, kalamar dolma, tarama, çeşitli otlar ve mevsiminde ada civarı balıklar.

AdaKeyf: Yalı Cad. No:14 Burgazada Tel: 0216 381 27 59