5 Mart 2010 Cuma

ADALAR POSTASI-2382: adalar’da kanun, yönetmelik ve kurul kararlarının kabul edilemeyecek surette zorlanmasıyla...

Piraye, İsmail, Heray...Büyükada Lunapark Meydanı'nda, 1.5.1947.

http://urun.gittigidiyor.com/1947-BUYUKADA-GEZINTI-GORUNUS-FOTOGRAF_W0QQidZZ23646210

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

5 Kasım 1898 Cumartesi günlü Aya Yorgi Manastırı'nın arkasında açılan taş ocağının ruhsatiye harcı hakkında Adalar orman ve meadin muayene memuruna kolaylık gösterilmesine dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Büyükada'da, 2010.
Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio.


* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

5 Mart 2010 Cuma
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Sağanak yağışlı
9/11ºC
% 58-80 nem
Lodos, GB 19km/sa

Gündoğuşu 06:32... Günbatışı 17:59

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarinca


* * *

Cicely Mary Barker, The Dog-Violet Fairy.* * *

1- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin motorlaşmaya karşı yapmış olduğu mücadeleyle ilgili olmak üzere V numaralı Koruma Bölge Kurulu’na, 17.04.2009 da 17 sayılı yazısıyla iletmiş olduğu talebine karşılık, Kurul 204 sayılı 25.12.2009 tarihli toplantısında 2232 sayılı kararını almıştır. Gelişen ve değişen şartlara karşı Kurul, mevcut kararını yeniden gözden geçirmiş ve gücelleştirerek yeni şekliyle meriyete (yürürlülüğe) konması babında işbu kararı alâkalılara (ilgililere) tebliğ etmişdir..."

2- Adalar Belediyesi'nden ne haber?: "Adalar Belediyesi Meclisi'nin, 6. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı 2010 yılı Mart ayı toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı..."

ADALAR POSTASI'nın 2382. sayısında...

)O(..........................................................1

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: Sınırlı Sayıda 32 ton!?
Date: March 1, 2010 9:09:28 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


4. MÜRACAATIMIZ NETİCESİNDE V NUMARALI KORUMA BÖLGE KURULU’NUN VERDİĞİ KARAR VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Adalar’da kanun, yönetmelik ve kurul kararlarınının kabul edilemeyecek surette zorlanmasıyla ticarî motorlu araç tırafiğine hız verilerek kamuya emr-i vakiler yapıldığı görülmüştür.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin motorlaşmaya karşı yapmış olduğu mücadeleyle ilgili olmak üzere V numaralı Koruma Bölge Kurulu’na, 17.04.2009 da 17 sayılı yazısıyla iletmiş olduğu talebine karşılık, Kurul 204 sayılı 25.12.2009 tarihli toplantısında 2232 sayılı kararını almıştır. Gelişen ve değişen şartlara karşı Kurul, mevcut kararını yeniden gözden geçirmiş ve gücelleştirerek yeni şekliyle meriyete (yürürlülüğe) konması babında işbu kararı alâkalılara (ilgililere) tebliğ etmişdir.

Karar sureti Adalar kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere www.adalarkoruma.org sitesi ile http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/ da neşredilmektedir.

V numaralı Koruma Kurulu her ne kadar ilk kararındaki “bütün yolların pirensipte yaya yolu olarak belirlendiğine, bu nedenle ilçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar genelinde motorlu taşıt tırafiği olamayacağına ve Adalar'ın bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulamayacağına” maddesini en başa almışsa da kendi asıl kararına karşı a) dan başlayıp f) ye kadar devam eden fıkralarla tenakuza (çelişkiye) düşerek; motorlu araçların kısıtlı miktarda kullanılabileceğini demişse de, ne kadar kısıtlı, kime ve kimlere göre ne miktarda kısıtlı olduğunu belirtmiyerek mülâhazat (açıklamalar, düşünceler) hanesini istismar ve su-i istimale müsait hale açık tutmuşlar… Diğer ticarî şirketlerın ise akülü araç kullanmalarını amir kılmış, hükme bağlamış gibi yaparaktan çok iyi bildikleri belli olan kırtasî (bürokratik) usüllerle “bu mümkün olmadığı takdirde Kaymakamlık tarafından belirlenecek geçici bir süre ile akaryakıtla çalışan hizmet taşıtlarının Kaymakamlık’ın yazılı izni ile çalışabileceğine” deyerek ve o geçici sürenin ne kadar olduğunu kimsenin bilmediğini bilmedikleri için de ipin ucunu kaçırmışlardır… 32 tonluk bir kamyonun hacminden bîhaber, neyin uzmanı oldukları meşkûk (şüpheli) olanların raporları, müstenid (dayanak) ittihaz edilerek ve de kültür ve sanat etkinlikleri ile halkın sağlığı öne sürülüp 32 tonluk lenduhaları adaya sokmaları anlaşılır ve kabul edilir olmaktan uzaktır. Estetik ve bedii kıymetlerin uzağında kalmış olanların marifetiyle, 25 yıldan bugüne adalara sokulan bu tip kamyon ve diğer vasıtalarla, cadde ve sokaklarımızda yıllar içinde şekil alıp caddesiyle, etrafıyla adeta şahsiyet bulmuş ve bütünleşmiş bir tek ağaç bile bırakmamışlardır… Çoğunu, çarpmamak için kötürüm bıraktırdılar, çolak hale getirdiler, tabii şekillerini gereksiz budatmalarla çirkinleştirdiler. Bu itibar ile sokak ve caddelerimizin eski manzara ve estetikleri değer kaybetmiştir. Mesul saydıklarımıza çeşitli yollarla bu yanlışlar işaret edildiğinde dahi farkına varma kabiliyetlerinin olmadığı da esefle görülüyor… Buna bir örnek de Koruma Kurulu’nun son aldığı karardaki; ticari şirketleri korumaya matuf “mümkün olmadığı takdirde”li, “geçici olarak”lı, “kültür ve sanat” ifadeli, “32 ton kapasiteli” gibi muğlak, ucu açık kararlardır. Böylesine ucu açık olan kararlar ile korumacılığın şimdiye olduğu kadar şimdiden sonra da pek etkili olmadığı görülecektir.

Engin DAMCI

...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:B.16.0.KVM.4.34.00.13/83 İSTANBUL
KONU:Adalar İlçesinde Motorlu Taşıt Kullanımı hk. 15-01-2010

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NE
Güzeller Sok. No:30 Büyükada- İstanbul
Yukarıda belirtilen konu hakkında Kurulumuzca alınan 25.12.2009 gün 2232 sayılı
ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.
Dr. A. Metin YILDIRIMLI
Müdür

Ek: (1 adet) karar

DAĞITIM :

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
. (Kurullar Dairesi Başkanlığı) Ek : (1 adet) karar

İSTANBUL VALİLİĞİ’NE
. (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) Ek : (1 adet) karar

ADALAR KAYMAKAMLIĞI’NA
Ek : (1 adet) karar

ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Ek : (1 adet) karar İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
. (İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Planlama Müdürlüğü) Ek : (1 adet) karar

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Ek : (1 adet) karar

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ’NE
Güzeller Sok. No:30 Büyükada- İstanbul Ek : (1 adet) karar
Adres: Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:72 Kat:4 34470 Bahçekapı- Eminönü/ İSTANBUL
Tel: 0212 512 09 20 Faks: 0212 528 31 13


...

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2009/204 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 25.12.2009/2232 İSTANBUL

İstanbul ili, Adalar ilçesi, Gayrimenkul eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.12.1973 tarih ve 7621 sayılı kararı, 25.07.1975 tarih ve 8544 sayılı kararı, 09.10.1976 tarih ve 9461 sayılı kararı, 10.12.1976 tarih ve 9580 sayılı kararı, 10.06.1977 tarih ve 9871 sayılı kararı, 10.11.1979 tarih ve 11572 sayılı kararı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 tarih ve 234 sayılı kararı ile Sit alanı ilan edilen, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.05.1984 gün 291 sayılı kararı ile Marmara Takım Adaları sit alanları bütünü geçici yapılanma koşulları belirlenen alanda kalan, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 25.06.1992 gün 4832 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı uygun bulunan Adalar ilçesine ilişkin; İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nin motorlu taşıtların fiilen kullanılmaya başlandığı bu durumunun Kurul kararlarına aykırı olduğu ve bu aykırı durumu giderilmesi talep edilen 17.04.2009 tarihli başvurusu. Adalar Belediye Başkanlığı’nın Adalarda özel motorlu araç kullanımının yasak olduğu, kullanılmakta olan resmi araçlar için herhangi bir yasaklama bulunmadığı, özel araçların İlçeye giriş çıkış yapmalarının Kaymakamlık oluruyla yapıldığı belirtilen 12.05.2009 tarihli ve M.34.6.ADA.0.13.2009/360 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığının özel araçların gıda yakacak temizlik malzemeleri ev eşyaları, inşaat malzemeleri getirmek götürmek ve kamu kurum kuruluşlarına ait ihtiyaç malzemelerini taşıma maksadıyla kamyonet ve kamyonlarla geçiş yapıldığı ayrıca Belediyelerinde resmi araç ve ihale usulü kiralanan araç listesinin ekte sunulduğu belirtilen 06.07.2009 tarihli ve M.34.6.ADA.0.11/1038 sayılı yazısı, Adalar Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün İstanbul III Numaran Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarihli ve 11012 sayılı kararının “Havyan Hakları Evrensel Beyannamesi” ve çevre kirliği açısından ayrıca Adalar İlçesinin coğrafık yapısının yüksek eğimli yolarının olması son yerleşim yerlerinin ilçe merkezine uzaklığının yaklaşık 4 km olması nedeni ile yük taşımacığını tek ve çift atlı arabalarla yapılmasının ilkel ve yetersiz kalması, hizmet amaçlı minimum sayıda araç olması, Adalar dahilinde kalması gereken film çekimi, restorasyon, tadilat amaçlı süreli ve denetimli olarak kalması gerekli araçları ve günü birlik ihtiyaç malzemeleri getiren teknik ve nakliye araçlarının günümüz gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulaşım koordinasyon Merkezini bilgilendirmek amaçlı özellikle Adaların Kültür kimliği ön planda tutmak suretiyle mevcut İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarihli ve 11012 sayılı kararının tekrar güncellenmesi talep edilen bilâ tarihli ve B.05.1.EGM.4.34.23.41.2009/598 sayılı yazısı, Adalar Belediye Başkanlığı’nın kurul kararları göz önüne alındığında gerek sağlık sorunlarını heyet raporlarıyla belgeleyen vatandaşların özel kullanımı için gerekse adalarda yaygın ulaşım aracı olarak kullanılan bisikletlerin yerini son yıllarda artan bir yoğunlukta almaya başlayan akülü bisikletlerin taşıma kapasiteleri ve hızlarının sınırlanması gerektiği ortaya çıktığından ve gerekse her türlü yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtların Adalar sınırları içersinde nasıl ne zaman hangi durumlarda ve ne miktarda kullanılabileceği netleşmediğinden yapılacak yasal uygulamanın Kurulumuzca değerlendirilerek uygulamaya esas nihai kararın verilmesi talep edilen 09.12.2009 tarihli ye M.34..6.ADA.0.13.2009/Sa.474 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.12.2010 Tarihli raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda.


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2009/204 Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No : 25.12.2009/2232 İSTANBUL

İstanbul İli, Adalar İlçesinde Motorlu Taşıt kullanımına ilişkin; bütün yolların prensipte yaya olarak belirlendiğine, bu nedenle ilçenin kültür kimliği ve diğer özelliklerinin korunmasının bir gereği olarak Adalar genelinde motorlu taşıt trafiği olamayacağına ve Adaların bu önemli özelliği kısmi bile olsa bozulamayacağına,

Ancak Kaymakamlık, Askeri Kuruluşlar Orman İdaresi ve Belediye ile bunlara bağlı birimlerin sağlık, itfaiye, temizlik, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceğine,
Diğer hizmetlerden İski, Ayedaş, İgdaş gibi kamu hizmeti sunan kuruluşların, zorunlu durumlarda öncelikle akülü, bu mümkün olmadığı taktirde Kaymakamlık tarafından belirlenecek geçici süre ile akaryakıtla çalışan hizmet taşıtlarının Kaymakamlık’ın yazılı izni ile çalıştırabileceğine,

Katı artıklar ile, bağ-bahçe atıkları ve inşaat malzemelerinin Belediye tarafından taşınabileceğine,

Kültür ve sanat etkinlikleri ile soğuk zincirin bozulmaması gereken gıda maddeleri ve un gibi maddeleri taşıyan,(Adalardaki yol ağlarının taşıma kapasitesinin ağır tonajlı araçlara uygun olmaması nedeniyle istiap haddi 32 tonu geçmeyen) ihtiyaca yönelik motorlu taşıtların günübirlik olarak Belediye’nin yazılı izni ile Adalara getirilebileceğine,

Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile ihtiyacı tespit edilmiş ve Adalarda ikamet eden vatandaşlar için 35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen akülü taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine,

Kamu hizmetinde zorunluluk arz eden araçların dışında gene kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 kg ağırlığı ve 20 km/ saat hızı geçmeyen taşıyıcı araçların Belediye’nin yazılı izni ile kullanılabileceğine,

Bu kararımızda belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde her türlü yakıtla çalışan motorlu taşıtların ve motosikletlerin Adalara sokulmasının yasaklanmasına, kamu hizmetlerinde kullanılacak motorlu taşıtların akülü taşıtlara dönüştürülmesinin uygun olduğuna, bu karara uymayanlar hakkında 2863 sayılı kanun uyarınca yasal işlem yapılmasına, karar gereğinin Kaymakamlık. ve. Belediye tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Dr. A. Metin YILDIRIMLI
Müdür

BAŞKAN : ERUZUN (Cengiz) İMZA
BAŞKAN YARDIMCISI : BAŞYİĞİT (Ahmet) İMZA
ÜYE: ÖZSAYINER_(Zübeyde Cihan) İMZA
ÜYE: ŞENYURT (S. Yücel) İMZA
ÜYE: ESEN (Ali Reyhan) İMZA

ÜYE: ÇAMUR CİHANGİR (Kübra) İMZA
ÜYE: EYÜPGİLLER (K. Kutgün) İMZA
ÜYE: İNAN (Uğur) İst. B.Şehir Bld. Tems. İMZA
ÜYE: ÖZTEN ESKİCİ (Ayşen) Adalar Bld. Tems. İMZA
25.12.2009-SA

..........................................................2

Adalar Belediyesi'nden ne haber?

MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI


01 Mart 2010

Adalar Belediyesi Meclisi'nin, 6. Seçim dönemi 1. Toplantı yılı 2010 yılı Mart ayı toplantısı, 1 Mart Pazartesi günü Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya meclis üyesi Aykut Mehmet Mutlu dışındaki tüm üyeler katıldı. Meclis toplantısı bağımsız meclis üyesi Bülent Mısırlıoğlu’nun soru önergelerinin başkanlık makamına sunulmasıyla başladı. 9 gündem maddesi okunup ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantı, ikinci birleşim toplantısının 5 Mart Cuma günü saat 14.00’de yapılmasına karar verilerek kapatıldı.

Meclis gündeminin sona ermesinin ardından 27 Şubat Cumartesi günü Belediye Toplantı Salonunda yapılan “Avrupa Birliği Gençlik Programları” eğitim seminerini tamamlayan katılımcılara katılım sertifikaları meclis üyeleri tarafından verildi.