25 Mart 2010 Perşembe

ADALAR POSTASI-2395: inşallah ada takımları bize çıkmaz!* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

26 Nisan 1899 Çarşamba günlü Heybeliada'da Gümrükçü Hüseyin Efendi'den mahlul olan hanenin müzayedeyle satılacağına dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Büyükada, 23.02.2010.


* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

25 Mart 2010 Perşembe
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Hafif yağmurlu
6/14ºC
% 84-95 nem
Poyraz, KD 17km/sa

Gündoğuşu 05:59... Günbatışı 18:21

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarinca


* * *

Cicely Mary Barker, The Cowslip Fairy.


* * *

1- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "Kınalıada'da, mes'ul makamların himayesinde yapımı sürdürülerek ikmal edilmesine göz yumulan kaçak salaş iskele inşaatı hakkında kanuni muamelata başlanmasında delil teşkil etmek üzere bilgi toplamak babında derneğimiz, ilgililerin resmi cevaplarını almak üzere aşağıdaki dilekçeleri adreslerine yollamıştır. Kent SİT sınırları içinde kalan ve mevcut pılânların hiçbirinde de olmadığı bilinen bir yapı oluşumunun cebren ve desiseyle ve de göz göre göre inşasına izin verilmesi gerek İmar gerekse 2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet hükmündedir..."

2- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "Kınalıada iskelesi batısında ve iskeleye muttasıl (bitişik) salaş, Sayın Farsakoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesi üzerine kaldırılmıştır. Bu müsbet davranışı da İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin veb sitesi olan adalarkoruma.org adresinde "Farsakoğlu'ndan önce ve Farsakoğlu'dan sonra" başlığı altında sitayişkârane neşrettik. Ancak yerinde yaptığımız bir incelemede hayreti mucib olarak salaşın hini hacette kullanılmak üzere elektirik tesisatının muhafaza edildiğini gördük. T.C.K.'nun 184. maddesine göre kaçak yapılara elektirik su bağlamak yasak olduğundan, ilgililer hakkında burada da Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması icab ediyor..."

3- Efkan Bucak: "Geçen sene kura çekiminde bir kulüp yöneticisi arkadaşına ‘İnşallah ada takımları bize çıkmaz’ diyordu. Deplasman için Adalar’a gideceklerinden korkuyordu! Oysa İstanbul’daki ada takımları maçlarını Kartal veya Tuzla’da oynamak zorunda!..."

ADALAR POSTASI'nın 2395. sayısında...

)O(


..........................................................1

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: Kınalıada da Kaçak Yapılan Salaş İskele
Date: March 24, 2010 10:31:50 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


Kınalıada'da, mes'ul makamların himayesinde yapımı sürdürülerek ikmal edilmesine göz yumulan kaçak salaş iskele inşaatı hakkında kanuni muamelata başlanmasında delil teşkil etmek üzere bilgi toplamak babında derneğimiz, ilgililerin resmi cevaplarını almak üzere aşağıdaki dilekçeleri adreslerine yollamıştır. Kent SİT sınırları içinde kalan ve mevcut pılânların hiçbirinde de olmadığı bilinen bir yapı oluşumunun cebren ve desiseyle ve de göz göre göre inşasına izin verilmesi gerek İmar gerekse 2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet hükmündedir. Müştekilerin Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığı'nı teker teker haberdar etmeleri zaruretine de ayrıca inanıyoruz. Keyfiyeti saygıyla Adalar kamu oyunun bilgilerine sunarız.


...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı: 49
Konu: Salaş, Kaçak İskele


Büyükada, 24 Mart 2010


ADALAR KAYMAKAMLIĞI'na

Kınalıada Vapur İskelesi doğusunda, ekli resimde de göründüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, 2010 yılı Mart ayı içinde inşa edilerek kondurulan salaş kaçak iskelenin:

1) Mülkiyeti kime aittir?

2) Kiracısı var mıdır?

3) Salaş kaçak iskele ilgili makamlardan inşaat izni alınarak mı yapılmıştır?

4) Salaş iskele inşaatının mevcudiyeti resmi ve mes’ul dairelerce kaçak zabtı tutularak kayıt altına alınmış mıdır?

5) Kanunlara aşina olanlarca bariz bir şekilde kaçak olduğu şüphe götürmeyen bu salaş iskele inşaatı hakkında bilhassa Kaymakamlığın kanuni takibatı var mıdır?

Beş başlık altında sorduğumuz bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu amir hükümlerine istinaden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini saygılarımızla arz ve taleb ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Ek: 4 adet tesbit fotoğrafı


Kınalı salaş iskele.

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 7
Konu: Salaş yapı


Büyükada, 21 Şubat 2009


V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'ne


Kınalıada Vapur İskelesi çıkışında, ekteki resimde de görüldüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, çok yakın zamanda inşa edilerek kondurulan salaş yapı için Müdürlüğünüz'den izin alınmış mıdır?

Kıyı Kanunu’nu ceza hükümleri 15. maddesinin 4. paragrafındaki “…kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde,…” ifadesiyle tarif ettiği suçun Kınalıada sahil-i deryasını husule getiren emsalsiz Kınalı çakıllarının üzerine çimentolu harç dökülerek işlendiği, yerinde yapılacak bir incelemeyle görülecektir. Bu itibarla:

İzin alınmamış ise ilgili kanunlar ve mevzuatı çerçevesinde gereği hususunu saygılarımızla arz ve taleb ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul
..........................................................2

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: Kınalı Salaşı Bakıyesi
Date: March 24, 2010 11:35:37 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


Kınalıada iskelesi batısında ve iskeleye muttasıl (bitişik) salaş, Sayın Farsakoğlu'nun Belediye Başkanı seçilmesi üzerine kaldırılmıştır. Bu müsbet davranışı da İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin veb sitesi olan adalarkoruma.org adresinde "Farsakoğlu'ndan önce ve Farsakoğlu'dan sonra" başlığı altında sitayişkârane neşrettik. Ancak yerinde yaptığımız bir incelemede hayreti mucib olarak salaşın hini hacette kullanılmak üzere elektirik tesisatının muhafaza edildiğini gördük.
T.C.K.'nun 184. maddesine göre kaçak yapılara elektirik su bağlamak yasak olduğundan, ilgililer hakkında burada da Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması icab ediyor.

Dikkat edilirse meydanı boş bulan resmi görevliler ve onların başı durumunda olanlar bugüne olduğu kadar bundan sonrada sorumsuz davranışlarını sürdürme temayülü göstereceklerdir. Buna bariz örnek olarak Kınalıada'da yeni yapılan kaçak salaş iskeleyi gösterebiliriz. Öyle ya şimdi o iskeleye:
1) Bilet gişesi lâzım,
2) Bilet gişesine elektirik lâzım,
3) Akbillere elektirik lâzım,
4) Ciyak ciyak anons yapılacak, hoparlörlere cereyan lâzım...

Bu itibarla, sıra kendilerine geldiği zaman değil, gelmeden ileriyi görerek sorumlulara meydanın boş olmadığını hatırlatma babında sivil tavır koymanın zamanı gelmiştir. Kent Konseyi çerçevesinde faaliyet gösteren diğer derneklerin de bu ve buna benzer meselelerde pılatform oluşturup tavırlarını koymalarını da ayrıca tavsiye eder Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nu dernekleri örgütlemeye davet ederiz.


...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı: 48
Konu: Salaş yapı bakiyesi


Büyükada, 21 Mart 2010

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne


Denizden bakıldığında Kınalıada iskelesi sağında kalan, ekli fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere salaş, kaçak ve kamu malına tecavüz ve gasp sadedindeki yere şirketinizce elektirik bağlantısının yapıldığı ve kaçak salaş yıkıldığı halde elektirik tesisatının özenle muhafaza edildiği yerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.

Fiili durum TCK’nun 184. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına da aykırıdır.

Dilekçemiz ekinde bilgilerinize tevdi ettiğimiz fotokopi evraktan anlaşılacağı üzere kaçak olduğu görülen yere verilen elektirik enerjisinin mukavelesi:

1) Şirketiniz ile kimin arasında akdedilmiştir?

2) Elektirik enerjisi yapı kullanma iznine mi müstenit verilmiştir?

3) Elektirik enerjisi inşaat iznine göre mi verilmiştir?

4) Eğer sair sebeplere göre verilmişse? Belgesinin ve belgelerinin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Ekler:

1. 10.02.2010/2331 sayılı bölge kurulu kararı

2. iki adet tespit fotoğrafı

Kınalı Salaşı Kaçak Elektirik (2)

Kınalı Salaşı Kaçak Elektirik (1)


Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı: 47
Konu: Salaş yapı bakiyesi


Büyükada, 21 Mart 2010


V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne


İlgi: 10.02.2010 gün ve 2331 sayılı karar

Derneğimizin Kurulunuz'a 21.02.2009 tarih ve 7 sayılı müracaatı üzerine Kurul uzmanlarının hazırladığı ifade edilen ve müracaatımız üzerinden 10 (on) ay sonraya sarkan 22.12.2009 tarihli rapor, yollamış olduğunuz 10.02.2010 tarih ve 2331 sayılı kararınız müracaatımızdan yaklaşık 12 (on iki) ay sonra elimize geçmiştir.

Bu karar üzerine Derneğimiz uzmanları tarafından yerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu salaşın kaldırılmasına rağmen ekteki fotoğraflarda da görüleceği gibi iskele parmaklıklarına muttasıl, salaşa ait, kerih manzaralı bakiye enkaz kalıntısı üzerinde fırsatını bulduklarında kullanılmaya âmade 8001640 tesisat numaralı elektirik saati ve tesisatının varlığı müşahede olunmuştur.

Esasen bir inşaat ruhsatnamesine veya yapı kullanım iznine bağlı olması gereken elektirik tesisatının ve salaş bakiyesi enkaz artığının da kaldırılması gerekmektedir.

Kaçak yapılaşmayı teşvik eden elektirik bağlantısının kaldırılması ve sorumluları hakkında kanuni muamelenin başlatılmasını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünüz'den saygılarımızla arz ve taleb ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul..........................................................3

Radikal, 25.3.2010
Efkan Bucak

En Hakiki Amatör Lig

[...]
Adalarında saha olmadığı için maçlarını ‘anakara’da oynayan Burgazada, Kınalıada, Adalarspor gibi takımlar var... (Ufak bir anekdot: Geçen sene kura çekiminde bir kulüp yöneticisi arkadaşına ‘İnşallah ada takımları bize çıkmaz’ diyordu. Deplasman için Adalar’a gideceklerinden korkuyordu! Oysa İstanbul’daki ada takımları maçlarını Kartal veya Tuzla’da oynamak zorunda!)
[...]

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazarYazisi&ArticleID=987535&Yazar=EFKAN%20BUCAK&Date=25.03.2010&CategoryID=103