7 Kasım 2011 Pazartesi

ADALAR POSTASI-2616: içine ettiğimiz adalar!...

Heybeliada Bahriye Mektebi'nde...

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

27 Ağustos 1910 Cumartesi günlü, Heybeliada'da sakin dülger esnafından Yorgi veled-i Dimitri'nin vapur yanaşırken düşerek bacağını kırdığı ve bacağının kesilerek tedavi altına alındığına dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:


Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada'da, 2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

7 Kasım 2001 Pazartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Parçalı bulutlu
6-15ºC
%66-84 nem
Gündoğusu, D 27km/sa
Gündoğuşu 06:41... Günbatışı 16:53...


* * *
Cicely Mary Barker, The Hawthorn Fairy.

* * *

1- Engin Damcı: "Hiç ummadığımız halde Adalılar'ın çalıma getirilerek çok önemli değerlerinin, hiç umulmadık makam ve makam sahiplerince nasıl çarçur edildiğinin resimlerini neşrolunmak üzere ADALAR POSTASI'nın emin ellerine yolluyoruz..."


2- Seferoğlu tahribatının resmidir...


3- Adalar Belediyesi+İBB Şehir Planlama Müdürlüğü: "Adalar ilçesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'yla ilgili bilgilendirme ve soruları yanıtlama amaçlı toplantı..."


4- Kurban Bayramı kutlamaları da Van depremi nedeniyle iptal edilmiştir!...


5- Mehmet Gözgücü: "Demek hiç değilse onlar kurtuldu, bence en iyisi budur çünkü..."


6- Nalan Altınışık: "Her zaman söylerim; milli bayramlarımız olmazsa kim kutlatır dini bayramları?..."


7- Aris Kyriazis: "Bravo!..."


8- Avedis Hilkat: "Sevgili ADALAR POSTASI ailemizin Kurban Bayramı'nı kutlar..."


9- Adalar Turizm İşletmecileri Derneği: "Tüm ADALAR POSTASI okurlarının bayramını kutlar..."


10- Recep Yarlığan: "Herkesin kurban bayramını en içten duygularımla kutluyor..."


11- İrini Notis: Tüm Adalı arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutlarım..."


12- Adalar Spor: "Bu Çarşamba günü (09.11.2011) Mesudiye'yle maçımız saat 12:30'da Kartal Bulvar Stadı'nda olacaktır. Saat 11:00'de Adalar Belediyesi önünden motor kaldırılacaktır. Adalar Spor'u desteklemenizi, takımınızı yalnız bırakmamanızı rica ederiz..."


13- Esra Erol: "Van’dan konuklarımla bugün hediyeleştik bayramlaştık. Biz de bayram sabahını Ada’da karşılayacağız. Allah’a binlerce şükür, fayda fırsatı verdiği için..."  


14- Mustafa Farsakoğlu: "Adalar, İstanbul depreminde toplanma ve geçici ikâmet merkezi olacaktır..."


15- Sivriada'da manastır ve kilise harabesi, sahilde yığma taşlardan limancığı ve birkaç yabani incir, zeytin ağacı etrafında bol miktarda ada tavşanları, kuzey kıyısında biraz acımsı su kuyusuyla yamaçta küp sarnıçları var...

16- Adalar Belediyesi'nden ne haber?: "Cumhuriyet Bayramı'nda buruk kutlama... Türk Edebiyatı Dünya'ya Adalar'da tanıtılıyor... Kasım ayı Meclis toplantısı yapıldı... 
Müslüm Şahin'in acı günü..."


17- g(öze) mugayyir: "İçine ettiğimiz Adalar!..."

)O(


_______________________________________________________1


From: İAKTVKD
Subject:
Date: November 6, 2011 9:31:59 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Büyükada, 06 Kasım 2011


ADALAR'DA YASALARI ZORLAYAN YAPILAR


Hiç ummadığımız halde Adalılar'ın çalıma getirilerek çok önemli değerlerinin, hiç umulmadık makam ve makam sahiplerince nasıl çarçur edildiğinin resimlerini neşrolunmak üzere ADALAR POSTASI'nın emin ellerine yolluyoruz. Yolladığımız fotoğrafları, devirlerine göre isimlendirip iftihar edilecek, övünülerek müdafaa edilecek bir hususları varsa itham ettiğimiz kişilere ait olmak üzere kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Derneğimiz amaçları doğrultusunda, yok edilmeye çalışılan SİT değerlerine sahip çıkarak sorumlular nezdinde müracaatlarını başlatmıştır. Bu müracaatlara ait dokümanları da Adalar kamuoyunun bilgilerine ayrıca arz ediyoruz.

Saygılarımızla,


Engin Damcı
(Başkan yardımcısı)


* * *


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 93
Konu: Seferoğlu derin hafriyatı hak.


Büyükada, 04 Mayıs 2011


İSTANBUL V No.'lu
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne,


İstanbul Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Nizam Cad., 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerde; adalarda yasak olmasına karşın iş makineleri ve damperli yüksek tonajlı kamyonlar ile hafriyat yapılmaktadır. 1. gurup eski eser binanın koruma alanı ve korusunu teşkil eden arazinin topografyasını değiştirerek korunması gerekli olan tabiatı ve tabii halini tahrip ve tadil eden bu eylemin bir inşaat ruhsatnamesi ile yapılıp yapılmadığı hususu ekli fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi şüpheyi tevlid etmektedir. Bu itibar ile: 

1) Yukarıda adresi verilen arsada, derin hafriyata aid tatbikata Kurulunuzca onay veren ruhsat, izin ve karar suretlerinin; 

2) Arsanın tabii kotlarını gösteren ve kurulunuz arşivlerinde olması gereken tabii zemin nivelmanını gösteren pılân kotelere aid folyeleleri; 

3) Arsada yapılacak inşaata aid mimari purojenin vaziyet pılânı fotokopisini; 

4) Ağaç revizyonunu gösteren paftanın bir suretini; 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na istinaden ve kanuni süresi içinde İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.


Arif Çağlar (Başkan)


Eki: Dernek mühürlü Ruhsat tabelası fotoğrafı
Not: İnşaat mahalline takılan tabelâda hiçbir açıklayıcı ifade yoktur.

Adres: 
İSTANBUL ADALARI 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA DERNEĞİ 
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org * * *

* * *


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 101
Konu: Seferoğlu derin hafriyatı hak.


Büyükada, 01 Kasım 2011


ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ na,


İstanbul Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Nizam Cad., 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki hafriyat ve inşai faaliyetin meriyetteki Nazım İmar Planı ve Koruma Bölge kurulu kararlarına uymadığı görülmektedir. 1. gurup eski eser binanın koruma alanı ve korusunu teşkil eden arazinin topografyasını değiştirerek korunması gerekli olan tabiatı ve tabii halini tahrip ve tadil eden bu eylemin bir inşaat ruhsatnamesi ile yapılıp yapılmadığı hususu ekli fotoğraftan da anlaşılabileceği gibi çok şüphe çekicidir. Bu itibar ile: yukarıda adresi verilen arsada, derin hafriyata aid tatbikatın ve gayrı nizami yapılaşmanın adeta Belediyenizin ilgili memurluğu nezdi ve koruması altında yapılıyor olması da ayrıca teessüfe şayan olmaktadır. Yukarıda bahsi geçen kaçak yapılaşmanın durdurulması ile kanuni muamelâtın başlatılarak derneğimizi bilgilendirmeniz hususunu rica ederiz. 

Arif Çağlar 
(Başkan) 

Eki: Dernek mühürlü kaçak yapılaşmaya aid fotoğraflar dört adet 
Not: İnşaat mahalline takılan tabelâda hiçbir açıklayıcı ifade yoktur.

Adres: 
İSTANBUL ADALARI 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA DERNEĞİ 
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org * * *


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 102
Konu: Denetim


Büyükada, 01 Kasım 2011


ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na,


İstanbul Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Nizam Cad., 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerdeki İnşai faaliyetin; bir denetim şirketinin kontrolü olmadan yapıldığı, yapı yerinde olması lâzım gelen bilgi tabelasından anlaşılmaktadır. Olması gereken ve Belediyenize karşı da sorumlu olan yapı denetim firmasının kanuni ad ve adres bilgisinin derneğimize verilmesini rica ederiz.


Arif Çağlar (Başkan)


Eki: Dernek mühürlü Ruhsat tabelası fotoğrafı 
Not: İnşaat mahalline takılan tabelâda hiçbir açıklayıcı ifade yoktur.

Adres: 
İSTANBUL ADALARI 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA DERNEĞİ 
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org * * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 103
Konu: Kaçak yapılaşma hak.

Büyükada, 01 Kasım 2011

İSTANBUL
V No. lu KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne,

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Nizam Mahallesi, Nizam Cad., 29 pafta, 127 ada, 1 parsel sayılı yerde; Kurulunuzun 04.04.2011 tarih 3255 sayılı kararına göre, uygun görülmediği için izin verilmediği anlaşılan yapılaşmanın, Adalar Belediyesi nezdi ve nezaretindeki inkişafının ibret verici fotoğraflarını kurulunuzun dikkatlerine tevdi ediyoruz. 1. gurup eski eser binanın koruma alanı ve yeşil korusunu teşkil eden arazinin topografyasını değiştirerek, korunması gerekli olan tabiatı ve tabii halini tahrip ve tadil eden bu eylemin bir inşaat ruhsatnamesi ile yapılamayacağı aşikârdır. Arazi ile bütünlüğü olan yanmış 1. gurup tarihi köşk ile doğal çevresinin korunması ve bu korumanın fiilen gerçekleştirilmeden diğer inşai imkânlara cevaz verilmemesi icab ederken koruma usul ve esaslarına aykırı olarak koruma alanının talan ve tahribine göz yumulmaktadır. Arazide öncelikli olarak yapılması gerekli olan işin; yanmış, ancak restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmış ahşap köşk ile çevresinin imarı olmalıydı. Plân ve projelendirme sırası da bunu göstermektedir. Korunmasında söz ve selâhiyet sahibi olduğunuz değerlerin Adalar Belediyesi marifetiyle yok edilmesine seyirci kalamayacağımız bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Derneğimizin amaçları doğrultusunda bu tür uygun olmayan davranışların da yakın takipçisiyiz. Bu itibarla, kaçak yapılara müdahale ve kanuni muamelâtın başlatılması hususunu saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Arif Çağlar (Başkan)

Eki: dernek mühürlü fotoğraflar

Adres: 
İSTANBUL ADALARI 
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 
KORUMA DERNEĞİ 
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org 

* * *

Fö.
(Farsakoğlu'ndan önce)

Fs.
(Farsakoğlu'ndan sonra)
_______________________________________________________2


Seferoğlu tahribatının resmidir!...

27.4.2005


14.3.2011


31.3.2011


5.4.2011
21.4.2011
12.5.2011


8.6.2011

12.10.2011
23.10.2011


ADALAR POSTASI-2567/6 (3.4.2011)

Seferoğlu Korusu seferi mi?...

Adalar İlçesi, Meşrutiyet mahallesi, 29 pafta, 127 ada, 1 parselde kayıtlı, 1890 yılında Fotiadis’in tasarlayıp Yorgo Simota’nın inşa ettiği, Ada’nın en güzel Art Nouveau yapılarından Azaryan (Zeki Paşa, Seferoğlu) Köşkü, 1989 yılındaki sahipleri Orhan Pekin tarafından ilgili Kurul’a yapılan başvuruyla 1. derece tarihi eser olarak tescillenmiş ancak 17.8.1999 depreminde zarar görüp tamir edilmekteyken 25.8.1999 tarihinde yanmış ve ne yazık ki günümüze bu eşsiz ahşap köşkten, ön cephesi kemerli ve revaklı kagir zemin katı ve terasının döküm korkulukları ve türlü anıtsal ağaçtan oluşan korusu dışında hiçbir şey kalmamıştı! 2009’da Çankaya Caddesi'ndeki uzun cephesinin perdelenmesinin akabinde sözkonusu alanda son günlerde yürütülen inşai faaliyetler çerçevesinde 19. yüzyıla tarihlenen bazı havuz ve su yollarının, anıtsal ağaçların ve dahası topografyanın dolayısıyla da Doğal SİT özelliğinin tümden yok edildiği fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. 

Halbuki sözkonusu taşınmazın yeşil alanındaki ağaçların röleve planının yapılarak tescillenmesi için 25.12. 2008 tarihinde İ.Ü Orman Fakültesi'ne başvurulduğu, başvuruyu değerlendiren İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesi Doçent tarafından hazırlanan mevcut ağaçlara ait x,y,z koordinatlı röleve planı ve raporu onaylanarak tescillenmişti. İ.Ü. Orman Fakültesi tarafından onaylı x,y,z koordinatlı röleve plan ve raporunda ağaç nosu, türü, gövde çapı, boy, tahmini yaş, taç genişliği ve diğer açıklamalar bulunmaktaydı. Raporda belirtilenler, Adalar Orman İşletme Şefliği'nce arazide de incelenip karşılaştırılarak tespit edilmişti. Röleve listesindeki ağaçların, koordinatları belirtilen yerlerde tamamı metal plakalarla numaralandırılmış olarak mevcut oldukları tespit edilmişti. İlgili ağaçlar fotoğraflarıyla arşivlenmişti. 

Tescil ve envanteri mevcut bulunan bu 401/2 adet ağaç yerli yerinde mi? Bı konudaki 21.3.2001 tarihli başvurumuzu [ADALAR POSTASI-2561/11 (22.3.2011): http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/03/22-2561.html] Adalar Orman İşletme Şefliği tarafından değerlendirdi mi? Ada sahilleri topografyasında böylesi tarumar Doğal SİT açısından hukukî mi? 

Bugüne kadar muhafaza edilmiş, tescili ve envanteri bulunan çok sayıda ve çeşitli anıtsal ağaçlardan oluşan koru yanı sıra 19. yüzyıla tarihlenen bazı havuz ve su yollarıyla Azaryan/İzzet Paşa/Seferoğlu Köşkü kalıntıları ve dahası topografyanın velhasılı tüm bu kültür ve tabiat varlıklarının akıbetinin ivedilikle takibi lüzum etmektedir. 

Son olarak ADALAR POSTASI-2561/11(22.3.2011)'de http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/03/22-2561.html sözkonusu alanın akibetine ve sürece dair sunulan bilgi/belge yanı sıra başvurular pek yakında yine ADALAR POSTASI'nda... 
)O(
_______________________________________________________3


http://www.adalar.bel.tr


_______________________________________________________4


Kurban Bayramı
kutlamaları 
da
Van depremi nedeniyle 
iptal edilmiştir!
)O(

_______________________________________________________5

From: MEHMET GÖZGÜCÜ 
Subject: Re: iptal!... 
Date: November 5, 2011 10:35:39 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi.2@gmail.com 

ÇOK TEŞEKKÜRLER EDERKEN... DEMEK HİÇ DEĞİLSE ONLAR KURTULDU, BENCE EN İYİSİ BUDUR. ÇÜNKÜ ADAMLARIN BİLDİĞİ BİR TEK ŞEY VAR O DA “VAHŞET!!!”, SONSUZ SAYGIN SEVGİLERİMLE...

MEHMET GÖZGÜCÜ 

_______________________________________________________6

From: NALAN ALTINIŞIK 
Subject: Re: iptal!... 
Date: November 6, 2011 8:22:54 AM GMT+02:00 
To: adalar.postasi.2@gmail.com 

Harikasınız! 
Her zaman söylerim; milli bayramlarımız olmazsa kim kutlatır dini bayramları? 
Önce kültürüne, varlığına sahip çıkmak gerekir. Eğer çıkılmazsa hiçbir şey kalmaz! 


Sevgiler, 


Nalan Altınışık 

_______________________________________________________7

From: ARİS KYRİAZİS 
Subject: 
RE: iptal!... 
Date: November 6, 2011 10:32:39 AM GMT+02:00 
To: adalar.postasi.2@gmail.com 

BRAVO! ÇOK GÜZEL BİR HAREKET...

_______________________________________________________8

From: AVEDİS HİLKAT 
Subject: FW: iptal!... 
Date: November 6, 2011 7:21:01 PM GMT+02:00 
To:  adalar.postasi@gmail.com 

SEVGİLİ ADALAR POSTASI AİLEMİZİN KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 
YURTTA VE CİHANDA BARIŞA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDERİM. 
AVEDİS HİLKAT 


_______________________________________________________9

From:  ADALAR TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
Subject: 
Date:  November 5, 2011 4:40:22 PM GMT+02:00
To:  adalar.postasi@gmail.com
TÜM ADALAR POSTASI OKURLARININ BAYRAMINI KUTLAR, 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

ADALAR TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

_______________________________________________________10

From: RECEP YARLIĞAN 
Subject: FW:Bayram msj. 
Date: November 5, 2011 7:35:10 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi@gmail.com 

Herkesin kurban bayramını en içten duygularımla kutluyor, tüm sevdikleriyle birlikte mutlu,sağlıklı nice bayramlar diliyorum. 

_______________________________________________________11

From:  IRINI NOTIS
Subject:  Irini Noti
Date:  November 6, 2011 10:56:55 AM GMT+02:00
To:  adalar.postasi.1@gmail.com

BÜTÜN ADALI ARKADAŞLARIN KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM. 
SAĞLIKLI, NEŞELİ GEÇMESİNİ DİLERİM.

İRİNİ NOTİS

_______________________________________________________12
AdalarSpor, 5.11.2011Bu Çarşamba günü (09.11.2011) Mesudiye'yle maçımız saat 12:30'da Kartal Bulvar Stadı'nda olacaktır. Saat 11:00'de Adalar Belediyesi önünden motor kaldırılacaktır. Adalar Spor'u desteklemenizi, takımınızı yalnız bırakmamanızı rica ederiz._______________________________________________________13

MedyaFaresi, 5.11.2011 


http://www.medyafaresi.com/haber/70404/magazin-esra-erol-sozunu-tuttu-depremzedeler-pansiyonda.html 


Esra Erol sözünü tuttu! 
Depremzedeler pansiyonda!
Van'daki deprem felaketinden sonra evsiz kalan vatandaşlar için ünlü sunucu Esra Erol, Büyükada'daki pansiyonunu açmıştı. Bugün ise Van'dan gelen misafirleriyle çektirdiği o fotoğrafı Twitter üzerinden paylaştı. Bayram sabahı da misafirleriyle bayramlaşacak olan Esra Erol'u bu duyarlı davranışından dolayı Medyafaresi ailesi olarak kutluyoruz. Televizyonlarda yardım sözü verip yerine getirmeyenlere örnek olmasını diliyoruz. 


* * *


Haber3, 7.11.2011


http://www.haber3.com/depremzedeler-pansiyonda-1070788h.htm 


Depremzedeler pansiyonda 


Van'da evsiz kalan depremzedeler için Büyükada'daki bir pansiyon açıldı. 

Van’daki deprem felaketinden sonra evleri hasar gören depremzedemler için Büyükada’daki pansiyonunu açacağını duyuran Esra Erol, misafir ettiği Vanlılarla çektirdiği fotoğrafı Twitter’dan paylaştı. Erol ayrıca sayfasına “Van’dan konuklarımla bugün hediyeleştik bayramlaştık. Biz de bayram sabahını Ada’da karşılayacağız. Allah’a binlerce şükür, fayda fırsatı verdiği için,” notunu düştü._______________________________________________________14


PirsusHaber, 5.11.2011 


http://www.pirsushaber.com/ilce-ilce-istanbulun-deprem-gercegi-195853n.html 


İlçe İlçe İstanbul'un deprem gerçeği! 
39 ilçesiyle İstanbul, büyük depreme hazırlanıyor. 


[...]


ADALAR 
Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu: "Adalar’ın tamamı SİT alanı. Yapıların büyük çoğunlu bahçeli ev. Yüksek yapı yok. Eski yapılarda bir hasar ya da hasar görme durumu söz konusu değil. Yeni yapılaşma için 1/1000’lik planları bekliyoruz. Adalar, İstanbul depreminde toplanma ve geçici ikâmet merkezi olacaktır."


[...]


_______________________________________________________15


PirsusHaber, 5.11.2011 


http://www.pirsushaber.com/istanbul-tarih-efsanesi-194666n.html 


İstanbul tarih efsanesi... 
Sivriada
Sivriada'da manastır ve kilise harabesi, sahilde yığma taşlardan limancığı ve birkaç yabani incir, zeytin ağacı etrafında bol miktarda ada tavşanları, kuzey kıyısında biraz acımsı su kuyusuyla yamaçta küp sarnıçları var. Bizans döneminde keşişlerin icazet, çok kerelerde sürgün yeri olarak biliniyordu. Keşişler ve sürgünler burada balık tutuyor ve tavşan avlıyordu. Ada Yassıada'nın batısında, Kınalıada'nın güneyinde, 400 metre genişliği, 90 metre yüksekliği olan deniz ortasında yükselen bir piramide benziyor. Bu nedenle Sivriada olarak adlandırılmış. Eskiden Yassıada'ya şeklinden dolayı "plati" denildiği gibi, Sivriadaya'da "plati" deniliyordu. Bizans döneminde yapılan taş çıkarmaları fetihden sonra da yakın zamana kadar devam etti. Her iki dönemde de başıboş sokak köpekleri zaman zaman adaya bırakıldı. 

_______________________________________________________16


ADALAR BELEDİYESİ'nden ne haber?

Adalar Belediyesi, 29.10.2011 


http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr201.asp 


CUMHURİYET BAYRAMI'nda BURUK KUTLAMA


En Büyük Bayramımızı Kutladık 
Cumhuriyetimizin 88. Yıl dönümü törenle kutlandı. Van ili ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi ve kısa süre önce yaşanan terör saldırısı nedeniyle bu yılki törenler kısa ve buruk oldu. Ülkemizin yaşadığı acı olaylar sebebiyle çelenk koyma ve resmikabul törenleriyle sınırlandırılan kutlamalar, 28 Ekim günü başladı. Adalar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için günler öncesinden tüm Adalar'ı Türk Bayrağı'yla donatarak, ışıklı panolar astı. 


28 Ekim günü, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konularak, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk nezdinde, Cumhuriyetimizin yaşamasında emeği geçenler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklâl Marşı'nın coşkuyla okunmasının ardından tören sona erdi. 

29 Ekim günü ise Adalar Kaymakamlığı'nda bir resmikabul töreni gerçekleştirildi. Kutlamalara; İstanbul Vali yardımcısı Fevzi Güneş, Heybeliada Askeri Lisesi Komutanı Kurmay Albay Tezcan Kızılelma, Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Adalar Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Adalılar katıldı. 

Cumhuriyetimizin 88. Yıl dönümü nedeniyle bir açıklamada yapan Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu; ''Yaşanan tüm zorluklara rağmen ulusumuzun sarsılmaz bütünlüğünün devam edeceğini'' belirterek, tüm vatandaşlarımızın cumhuriyet bayramını kutladı. 


* * *


Adalar Belediyesi, 29 Ekim 2011 


http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr202.asp 


TÜRK EDEBİYATI DÜNYAYA ADALAR'DA TANITILIYOR 


TÜRK VE ALMAN ÇEVİRMENLER BÜYÜKADA'DAKİ ÇEVİRİ ATÖLYESİNDE BULUŞTU Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Türkçe-Almanca/ Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi ile Türk Edebiyatı'nı uluslararası alanda tanıtmak için Adalar'ı merkez seçti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Edebiyatı'nın dünyaya tanıtımı çerçevesinde yürüttüğü Türkçe-Almanca/ Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) 29 Ekim 2011 günü başladı.

Büyükada Splendid Otel'de 29 Ekim 2011 Cumartesi gerçekleştirilen Atölyenin açılışında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula "Türkiye'de Çeviri ve Çeviri Atölyeleri" konulu bir konferans verdi. 

Açılışın ardından; Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm, Yayımlar Dairesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oktay Salam ve atölyeye katılan konuklar Adalar Belediyesini ziyaret ettiler. Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu'na çeviri atölyesi ve yazar evi projelerine katkıları nedeniyle teşekkür eden heyet, Başkan Farsakoğlu eşliğinde Büyükada turu yaparak, Aya Yorgi Tepesi'ni ve Adalar Müzesini gezdi. Müzede Adalı Edebiyatçılar Bölümüne büyük ilgi gösteren heyet, bu çalışma için Ada Vakfı ve Adalar Belediyesi'ne ayrıca teşekkür etti.


Akşam yemeğinde Türkçe-Almanca/ Almanca-Türkçe Çeviri Atölyesi (TAÇAT) katılımcılarıyla buluşan Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu; ''Adalar Türk edebiyatının ünlü yazarlarına ev sahipliği yapmakla kalmamış, edebiyatımızın önemli eserlerine de esin kaynağı olmuştur. Son yıllarda sık sık bilim insanlarının çalışmalarına da ev sahipliği yapan Adalarımızda böyle bir edebiyat çalışmasının yapılmasını çok anlamlı ve değerli buluyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız.'' dedi. 

Atölye, Türkçe Çevirmenlerin Uluslararası Konumunu Güçlendirmeyi Ve Edebiyat Çevirmenlerini Özendirmeyi Hedefliyor. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Alman Çevirmenler Fonu (Deutscher Übersetzerfonds) ViceVersa Projesi, Robert Bosch Vakfı, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve S. Ficher Vakfı desteği ve ÇEV-BİR işbirliğinde Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye çeviri yapan çevirmenlerin katılacağı iki dilli bir çeviri atölyesi düzenlendi. 

29 Ekim-4 Kasım 2011 tarihleri arasında 14 çevirmenin katılacağı atölye çalışması boyunca çevirmenlerin üzerinde çalıştıkları metinler tüm katılımcılar tarafından derinlemesine tartışılacak. 


Türkçeden Almancaya nitelikli çevirmenler kazandırılması amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Atölyenin kalitesini artırmak adına Atölyeye bir yazarın katılımı da sağlanacak. Proje çerçevesinde çevirmenler yazarlarla birebir görüşme fırsatını da bulmuş olacak. Atölyede çağdaş Alman edebiyatında Türk edebiyatının yeri ve Türkçe Almanca çeviride yaşanan zorluklar da ele alınacak. 


* * *


Adalar Belediyesi, 01.11.2011 


http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr204.asp 


KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Adalar Belediye Meclisi'nin 6. Seçim dönemi 3. Toplantı yılı Kasım ayı toplantısı 1 Ekim Pazartesi günü Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu başkanlığında başlayan toplantıya tüm meclis üyeleri katıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan meclis üyeleri Van ili ve çevresinde yaşanan deprem felaketi ve Hakkari Çukurca'da yaşanan terör olayı sonucunda şehit olan askerlerimiz için ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar temennisini dile getirdiler.

18 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında Bülent Mısırlıoğlu'nun Büyükada'da bulunan Kent Konsey binasının Adalar Belediyesi'ne tahsisinin istenmesi hakkındaki önergesi kabul edilerek gündeme dâhil edildi. Mısırlıoğlu'nun 1/5000'lik planlar için bilgilendirme toplantılarının ne zaman yapılacağına ilişkin sözlü önergesine cevap veren Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, bayram sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik biriminden gelecek yöneticilerle toplantılar yaparak halka duyurulmasını sağlayacaklarını belirtti. 

Meclis Üyesi Müslüm Şahin'in pankartla bilgilendirme yapılması ve Kurban satış ve kesim yeri ile ilgili halka duyurulması, Yıldızlar Gazinosu önündeki lodostan yıkılan duvarın yapılması hakkındaki sözlü önergesinin Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Meclis Üyesi Kaya Sönmez ve Akif Şekerci'nin Belediyeye yapılan tahsisler hakkındaki yazılı önergesi Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi. Meclis Üyesi Hıdır Uvaçin'in deprem ile ilgili Adalar Belediyesi'nin çalışması var mı konusunda vermiş olduğu sözlü önergesinin Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi. 


Meclis üyesi Oktay Altın, Ağustos ayındaki önergesinin yeniden madde madde cevaplandırılması, İnşaat atığı, dozer kiralama ihalesi, disiplin kurulu tutanağı, Kınalıada'daki minibüs hizmeti, Heybeliada'daki ilave kat, sayısı artan kedi köpek için çözüm ve 1/5000'lik planların duyurulması hakkındaki yazılı önergesinin Başkanlık Makamına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Sözlü ve yazılı önergelerin ardından kısa bir bilgilendirme yapan Farsakoğlu, son dönemde terör ve depremle ilgili olarak milletçe derin bir acı yaşadıklarını ifade ederek, yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına herkesin tek bir yürek halinde Van ilindeki vatandaşlarımızın yardımına koştuğunu söyledi. Adalar İlçesinde çok sayıda Van'lı hemşerilerimizin de yaşadığını sözlerine ekleyen Farsakoğlu, depremin ikinci günü Van'a giderek eksikleri yerinde görme imkânı bulduklarını ve Adalar toplanan yardımlarında tırlarla bölgeye ulaştırıldığını belirtti. Adalar Belediye Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.


* * *


Adalar Belediyesi, 4.11.2011


http://www.adalar.bel.tr/haberler/hbr205.asp


MÜSLÜM ŞAHİN'İN ACI GÜNÜ
1999-2005 tarihleri arasında Adalar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve 2009 yerel seçimler sonucunda meclis üyesi seçilen Müslüm Şahin'in annesi Hatice Şahin hayatını kaybetti. Hatice Şahin'in cenazesi 4 Kasım Cuma günü Hamidiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Büyükada Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Adalar Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Başkan Yardımcısı Dursun Özdemir, Adalar Belediyesi Meclis üyeleri, esnaf ve çok sayıda Adalı katıldı.

* * *
Sayın Müslüm Şahin ile ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.
ADALAR POSTASI
)O(

_______________________________________________________17


g(öze) mugayyir...


içine ettiğimiz adalar!...
)O(
Büyükada'da Hıntıryan Köşkü bahçesi, 5.11.2011.