20 Kasım 2011 Pazar

ADALAR POSTASI-2622: körolası çöpçüler, ihaleyi de süpürmüşler!... :)

Büyükada Lunapark Meydanı'nda...

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

11 Eylül 1910 Perşembe günlü, Büyükada'da meydana gelen yangının söndürüldüğüne dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:


Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada'da, 2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

20 Kasım 2001 Pazar
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Az bulutlu
6-13ºC
%57-83 nem
Poyraz, KD 16km/sa
Gündoğuşu 06:47... Günbatışı 16:53...


* * *


Cicely Mary Barker, The Shepherd's Purse Fairy.

* * *


1- Bülent Mısırlıoğlu: "Planlama süreci ve itirazlar..."


2- Bülent Mısırlıoğlu: "Temizlik ihalesinin iptali..."


3- Adalar Kent Konseyi: "Adalar Belediyesi'nin ihale dosyasından, iptal sebebini bilen var mı?
sorusuna cevaben; Adalar Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun hazırladığı, ihale dokümanlarındaki hataları içeren rapor..."


4- Adalar Kültür Derneği: "Bir gazetenin tek ismi olur!..."


5- Stathis Arvanitis: "Heybeliadalı Prof. Dr. Neoklis Sarris Uzun'a veda..."


6- Mehmet Tevfik Özkartal: "Değerli dostum kardeşim İspiro Apostolidis, nurlar içinde yat mekânın cennet olsun; olmazsa da üzülme..."


7- CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 24-25 Kasım tarihlerinde İstanbul Kadıköy ve Adalar belediyelerini ziyaret ederek, çeşitli açılışlara katılacak...


8- Selçuk Yaşar: "Heybeliada açıklarında 2 Eylül’de teknesiyle işadamı Ali Küçükoğlu’nun ölümüne neden olan tekstilci İlker Yiğit Hepkeskin’in 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi..."


9- Dilek Zaptçıoğlu: "Kent Bahçesi. Berlin'de Prensesler Bahçesi. Yavaşlığın, tarımın, kendi ekolojik yityeceklerini yetiştirmenin keşfi..."


10- Adalar'ın KoruMA Planları tarihinden 23 yaprak!... İstanbul Marmara Takım Adaları SİT Koruma Planı Sentez Raporu, 1987...

)O(


_______________________________________________________1 

From: BÜLENT MISIRLIOĞLU
Subject: PLANLAMA SÜRECİ VE İTİRAZLAR
Date: November 20, 2011 1:23:31 AM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


PLANLAMA SÜRECİ ve İTİRAZLAR

Hepimizin malûmu olduğu üzre Adalarımızın geleceğini şekillendirecek 1/5000'ik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları askı süresinin sona ermesine sadece 41 saat kaldı. 21 Kasım 2011 Pazartesi günü mesai saati bitiminde süre sona erecek. Planların başına konulmuş olan “KORUMA AMAÇLI” ibaresi sadece yasal zorunluluktan dolayı konulmuş! 

Tamamı SİT Alanı ilan edilmiş alanlarda, neler değişti de 1. Derece Doğal SİT Alanları II. ve çoğunlukla III. Derece SİT Alanları'na dönüştürüldü??? Sadece bu durumla dahi KORUMA AMAÇLI ifadesinin bir anlamı kaldı mı? 

Askıya çıkarılmış planlara, dar bir inceleme süresinde, Adalar'daki Sivil Toplum Kuruluşları [İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Derneği'nden başka itiraz eden STK oldu mu? Öyleyse ADALAR POSTASI'nda sözkonusu itirazları da yayımlayalım.] ve sivil otoritenin temsil edildiği ADALAR KENT KONSEYİ'yle gayet tabii ki vatandaşların bireysel eleştiri ve itirazları yapıldı. Yapılan itiraz ve eleştirilere baktığımızda hemen hemen hepsinin aslında önemli tespitler olduğu ve üzerinde dikkatlice durulması gerektiği ortadadır. 

1/5000’lik planların hazırlanması büyük şehirlerde, Büyükşehir Belediyeleri'nin sorumluluğundadır. Ancak planlar üzerinde yetki paylaşımı suretiyle Anıtlar Kurulu'nun inceleme ve karar verme yetkisi de vardır. Bu yetki öylesinedir ki Kurul kararları İdare'yi bağlayıcı niteliktedir. Elbette Kurul kararlarının doğru verildiği sürece bağlayıcılıkta bir sorun bulunmamaktadır. Peki ya yanlış kararlar verilirse; işte o zaman idarelerin ve vatandaşların başvuracakları yargı mercii gündeme gelmelidir. 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2007 yılında planların yapım çalışmaları başlatılmış, yapılan çalışmalar sonucu yasa gereği halkın, sivil toplumun vb. etkilenen her grubun katılımıyla iki adet toplantı önceki yıllarda yapılmıştır. Bu toplantılarla ortak görüş sağlanarak hazırlanan plan, Koruma Kurulu'nun inceleme ve onayına sunulacak hale getirilmiştir. 

DEĞİŞİKLİKLER KORUMA KURULU’NDA YAPILDI… 

Bu süreçte hazırlanan planlarda, bugün itirazlara konu olan hususların büyük bir çoğunluğunun yer almadığı önemli bir durumdur. Hemen hemen tüm değişikliklerin Koruma Kurulu incelemesinde yapılmış olduğu ortadadır.

Planların Koruma Kurulu'na gönderilen ilk haliyle ve Koruma Kurulu'nun yapmış olduğu değişikliklerin detayları Adalar Kent Konseyi tarafından web sitesinden http://adalarkentkonseyi.com Adalılara duyurulmuştur.

Asıl ve önemli olan;

Adı “KORUMA KURULU” olan bir kurulun hepimizin tepkisini çekecek şeklideki plan değişiklikleri ve SİT derecelendirmelerini neden yapmış olduğudur?????

Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinin öngörmediği bu değişikliklerin yapılmasına tepkisi ve itirazı olmuş mudur?????

Adalar Belediyesi kendi ilçesi için hazırlanan Plan sürecinde konunun neresindedir?????

Yoksa gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse de bizzatihi planı yapılan ADALAR BELEDİYESİ, Koruma Kurulu toplantılarında yok mudur????? Katılmamışlar mıdır?????

Bütün bu soruları öğreneceğimiz en doğru adres, geniş katılımlı bir toplantı olacaktı. Bu sebeple de Adalar Kent Konseyi tarafından, planların askıya çıktığı 21 Ekim 2011 tarihinin hemen akabinde çalışmalara başlanılmış; 26 Ekim 2011 tarihinde İBB tarafından olumlu cevap verilmesiyle 12 Kasım 2011 Cumartesi günü Büyükada Anadolu Kulübü'nde, planın esas hazırlayıcısı İstanbul Büyükşehir Planlama Müdürlüğü'nün yetkililerinin de katılacağı bir toplantı tertip edilmiş, toplantıyla ilgili duyuru afişleri hazırlanmış, geniş bir katılım sağlanması için çalışmalar yapılmış ancak anlaşılmaz (????) bir sebeple, Kent Konseyi Yürütme Kurulumuza 4 Kasım 2011 tarihinde Büyükşehir Planlama Müdürlüğü tarafından Adalar Kent Konseyi'nin toplantısına gelemeyecekleri yanı sıra 15 Kasım 2011 tarihinde Adalar Belediyesi'nin düzenleyeceği toplantıya katılımın olması gereği bildirilmiştir.

Adalar Belediye Meclis Salonu'nda —ki böylesine önem arz eden bir toplantı için gayetle küçük bir mekân— yapılan toplantı hepimizce malûmdur. Maalesef bu toplantıya da Büyükşehir Planlama Müdürlüğü yetkilileri katılmamışlar; dahası toplantı da adeta BİLGİLENDİRME toplantısı halinde geçiştirilmiştir.

Adalar Belediye Meclisi'nde planların askıya çıkarılmasını takiben Belediye yönetimince halkın bilgilendirilmesi amacıyla bir büro kurulması, planların ilan edilmesi ve planlar hakkında bilgi verilmesine dair uygulamaların yapılması hususunda oybirliğiyle karar alınmasına karşılık, 15 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen toplantıya, planlama sürecinde devamlı toplantılara katıldıkları bildirilen —aynı zamanda Adalar Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri de olan— Adalar Belediyesi'nin Büyükşehir Meclis üyeleri de katılmamışlardır!

ADALAR BELEDİYESİ DE PLANLARA İTİRAZ ETMİŞ!...

İşin en trajikomik yanı da bu zaten!… Esasen bir belediyenin, Şehr-Emin sıfatıyla planlara itiraz etmesine, bölgesinin korunması söz konusu olduğunda hele de planların 'Koruma Amaçlı' olduğu durumda mücadelesine söz söylemek mümkün değildir. Alkışlanacak bir davranıştır. Bizler de Belediye'nin yapmış olduğu itirazların reddedilmesi halinde konuyu yargıya taşıyıp taşıyamayacağını göreceğiz ve hep birlikte alkışlayacağız!...

Peki ya şimdi sormazlar mı? Hadi halkın bu süreç içinde kendiliğinden bilgisinin olması beklenemez diyelim!... Adalar Belediyesi'nin de mi daha önceden bilgisi yoktu? "Efendim, Büyükşehir bize bu konuda pek bilgi vermedi! Kurul da bizim haberimiz olmadan değişiklikleri yaptı!" gibi bahaneler ileri sürülürse, yine sormazlar mı? "Bütün bu sıkıntılarınızı neden geleceğinin planlanması yapılan Adalar kamuoyuyla paylaşmadınız da şimdi itiraz ediyorsunuz? Üstelik 18.11.2011 tarihli ADALAR POSTASI'nda [ADALAR POSTASI-2621/4 (19.11.2011) http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/11/19-2621.htmlgördüğüm Belediye Başkanlığı'nın itiraz yazısında Belediye Başkanı'nın değil de yardımcısının imzası var! Bu konu bu kadar önemsiz mi —konunun önemsizliği ifadesi, Başkan Vekili'nin şahsına ve yetkisine yönelik olmayıp, özellikle Başkan tarafından imzalanmasının önemli olduğunadır— yoksa Belediye Başkanımız bu tarihte yine izinliydi?

Her neyse biz yine Adalar Belediyesi'nin itirazlarına gelelim;

- Belediye yönetimi göreve geldiğinden bu yana ilçe genelinde özellikle Hazine'ye ve diğer kamu kurumlarına tahsisli parsellerin Belediye'ye tahsis edilmesi için devamlı surette talepleri Belediye Meclisi gündemine taşımış ve kararların tamamına yakını da Meclis'te oybirliğiyle alınmıştır. Ancak günümüze kadar bu konuda tahsislerin alınması mümkün olmamıştır. Çünkü bu konuda ilki 2009 yılında olmak üzere Meclis ortamında pek çok dile getirdiğim, tahsis taleplerinin İmar Müdürlüğü tarafından yeterli çalışma yapılmaksızın sadece bir yazı ve Meclis kararına dayandırılmasının yanlış olduğu, özellikle bu alanların kamusal hizmetle doğru orantılı olarak plan süreci içinde lejantlandırılması çalışmalarının yapılmasının önemli olduğunu, daha sonra planlar üzerine işlenmiş bulunan bu alanların detaylı projelendirilmek suretiyle tahsisinin istenmesinin uygun ve kolay olacağı düşüncesi yönünde hareket edilmediğinin göstergesi olarak da itirazların büyük bir bölümü önceden çalışılmamış konuların parsel bazında talebi yapılmaya çalışılmıştır. Üstelik Ekim ayı toplantılarında daha önce istenmiş yerlerin eskiden konut alanında kaldığı için tahsisini alamamıştık. Şimdi "yeniden istiyoruz" dedikleri alanların halen de yine konut alanında olduğunu yine detaylı çalışma yapılmadığını söylememiz üzerine; İmar Planlama Müdürlüğü yetkilisince konu, "1/5000'lik planda fazla detaya yer verilmez, biz bu yerlere 1/1000’lik planlarda fonksiyon değişikliği yapabiliriz,” şeklinde geçiştirilmiş idi. Ama şimdi aynı yerlerde fonksiyon tanımlamalarının yapılması talep ediliyor.

- Belediye tarafından yapılan itirazın ikinci bölümünde ise toplantıya katılanların talepleri olarak bir dizi talepler sıralanmıştır. Hemen hepsinin önemli tespitler olduğu gerçeğinde bu hususların, neden Belediyemiz tarafından daha önceden tespit edilip bilgilendirme toplantısında Adalar kamuoyuna anlatılma gereği duyulmadığı dikkat çekici bir husustur. Adeta Adalar kamuoyu nezdinde "Sizler sahipsiz değilsiniz, sizlerin itiraz konularınız Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmıştır," şeklinde bir algı yaratmaya yöneliktir. Belediyemizin bu konudaki samimiyetini —yukarıda da belirttiğim üzere— önümüzdeki zaman zarfında alacağı tavırla, konuyu yargıya taşıyıp taşımayacağını birlikte göreceğiz.

- Belediyenin yapmış olduğu itirazlar içinde özellikle SİT ALANI derecelerinin değiştirilmesine yönelik hususların yer almaması düşündürücüdür.

- Toplantıda Sayın Belediye Başkanı tarafından "Planlar'da Adalar'da faytonların koruma altına alınmış olduğunun ancak birileri tarafından alternatif çözümler üzerinde durulduğunun duyumları olduğunu, fakat bunun mümkün olmadığının," söylenmesi üzerine söz alarak tarafımdan eski plan notlarında yer alan “Adalarda ulaşım aracı fayton’dur” ifadesinin yeni planlar içinde yer almadığı, bu korumanın nasıl sağlanacağının cevaplandırılması istenmiştir.

- Aynı şekilde deprem bölgesi içinde olan Adalarımız'da inşaatlarda 'hazır beton' kullanılmasının zorunlu olduğunun neden planlar içinde yer almadığı yine tarafımdan söylenmiştir. Ancak yapılan teklifte plan notlarına bu şartın konulması ve "Belediyesi tarafından karşılanacaktır," ibaresinin eklenmesi istenmiştir. Bu konuda bile Belediye'nin serbest piyasa şartlarını hiçe sayarak belediyesince uygulama esasları tespit edilmesi yerine tekel yaratmaya yönelik olması diğer maddelerdeki konut alanlarında birden fazla bina yapılması kriterinin 2500 m2’den 2000m2’ye inmesi talebinin eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine uyduğu beyanıyla çelişki yaratmaktadır.

- İBB’nin plan notlarındaki “Bina taban alanı 200 m2’den fazla olamaz,” ibaresinin yine Kurul aşamasında “KONUT alanlarında bina taban alanının 200 m2’den fazla olamaz,” şeklinde değiştirilmesinin plan bütünlüğünü bozan bir etkisinin olduğu, konut +ticaret alanlarında yapılacak binaların taban alan sınırlamasının belirsiz olduğu, bu alanlarda nasıl davranılacağı ve konunun açıklanmasına dair sorum; “Bu konuda bir uyumsuzluk sözkonusu değil, konut+ticaret alanlarında yükseklik belirlenmiştir,” şeklinde geçiştirilmiş ancak yine de itiraz içinde yer almış olması sorunun netleşmesi açısından olumlu olmuştur.

- Diğer hususlara Sivil Toplum Kuruluşları yanı sıra Adalar Kent Konseyi tarafından yapılan itirazlarda da ayrıntılı şekilde yer verilmiştir. Sonuç olarak 1/5000’lik ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na kısa bir zaman zarfında olsa bile Adalar kamuoyu tarafından önemli noktalarda tespitler yapılmış ve yasal itiraz süresi dahilinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü’ne gerek Adalar Belediyesi, gerek Adalar Kent Konseyi  gerekse de Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar tarafından itiraz ve öneriler yapılmıştır. 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, yapılan itiraz ve önerilerin kabul görmesi halinde planlara ve plan notlarına işlenmesi için konu tekrar Koruma Kurulu'na —bu arada 23.08.2011/ 648 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle Kurullar, Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdelerinde yeniden oluşturulacak— gönderilecektir. Yasal sürecinde Kurul tarafından değerlendirilmeyen itirazlar sonucu yargı yoluna gidilebilineecektir. 

Bundan sonra esas olan, siyasi ayrımcılığa ve çekişmeye meydan verilmeksizin, samimi olarak hep birlikte Adalarımız için doğru ve gereği gibi bir korumanın yapılmasına çalışılmasıdır. Bu korumanın liderliğini de Adalar Belediyesi'nin yapması gerektiği konusunda hiç şüphe bulunmamaktadır. Adalar kamuoyu olarak beklentimiz de bu yöndedir.

Bülent MISIRLIOĞLU
Bağımsız Belediye Meclis üyesi

Not: 15.11.2011 tarihli toplantıda yönettiğim sorularım da ektedir.

* * *

15.11.2011 

Soru 1: İBB tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, KTVKB Kurulu incelemesinde; 'Genel Hükümler' başlığı altındaki (mad. A.20), Kurul'da yapılan değişiklikle mad. A.18 olmuştur. “ Bina Tabanı İnşaat alanı 200 m2’yi geçemez,” Plan notu, “Konut alanlarında Bina tabanı inşaat alanı 200 m2’yi geçemez,” şeklinde değiştirilmiştir. Bu durumda Konut+Ticaret Alanları'nda yapı taban alanı en fazla kaç m2 olacaktır? Konut+Ticaret Alanı'nda sadece konut fonksiyonu kullanıldığında taban alanı 200 m2’dir şartına uyum zorunluluğu gelecek midir? Bu belirsizlik sonucu, Plan notlarının bazı yapılar için uygulanıp, bazıları için uygulanmaması plan bütünlüğünü ve dengesini bozmuş olmuyor mu?

Soru 2: Adalar'da Konut+Ticaret alanları oluşturulmuş. Özellikle Büyükada’nın öngörünümünde “Öneri Turizm Tesis Alanı” Konut+Ticaret Alanı'na alınmış. Nedeninin açıklanması? [Lido/Dido olmasın sakın!]  Bu alanlarda yapı yüksekliği 9,50m olarak belirlenmiş. Bu durumun da yoğunluk artışı getireceği ortadadır. Çünkü parsel büyüklüğü sabit kalıp üzerindeki inşaat alanı değiştirilmiştir. Ayrıca bu alanlar içinde ilave sosyal ve teknik alt yapı alanlarının karşılanması da mümkün gözükmemektedir. Bu alanlarda yoğunluk artışı mevcut ulaşıma, mevcut kanalizasyon sistemine, içme suyu şebekesine elektrik vb. diğer her türlü teknik alt yapıyla sisteme daha fazla yük getirecektir. İleride sistemde meydana gelebilecek arıza ve kısıtlılıklarda sorumluluğu, sistemi kuranlara mı yoksa planları yapanlara mı yükleyeceğiz? Yine başka bir açıdan Konut+Ticaret Alanları'nda emsal artışının getireceği değer artış kazancı özellikle bu alanlara bitişik sadece Konut Alanı'nda kalan parsellere olumsuz olarak yansıyacak böylece kamu hizmetlerinden yararlanmadaki rasyonellik ortadan kalkmış olmayacak mıdır? Konut+Ticaret Alanları'yla ilgili olarak büyük parsellerde birden fazla yapı yapma şartı 3000 m2 olarak tespitli Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Plan notu, 2500 m2 olarak değiştirilmesinin gerekçesinin açıklanmasıyla örneğin 2750 m2 olan parselde ikinci yapı yapılabilir mi? Yoksa ikinci yapı için parselin en az 5000 m2 olması mı gerekir? Açıklanması?

Soru 3: Adalar'ın 1984 yılında bütünü SİT Alanı olarak ilan edilmiştir. SİT Alanları koşulları yitirilmeden niteliğinin değiştirilemeyeceği genel kuralı çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Plan'da öngörülmemesine karşılık Koruma Kurulu tarafından, yoğunlukla Büyükada'da olmak üzere Adalar'da I. Derecede Doğal SİT Alanları'nın, II. Derece ve çoğunlukla III. Derece Doğal SİT Alanı'na dönüştürülmesinin gerekçeleri nelerdir? 

Büyükşehir Belediyesi olarak sorularımın değerlendirilmesini rica ederim. 

Bülent MISIRLIOĞLU 
Belediye Meclis üyesi  


_______________________________________________________2

From: BÜLENT MISIRLIOĞLU
Subject: İHALE
Date: November 20, 2011 1:23:31 AM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Temizlik ihalesinin iptali...

ADALAR POSTASI-2621/6 (19.11.2011'da http://adalar-postasi-guncel.blogspot.com/2011/11/19-2621.html  yayımlanan Mehmet Tevfik Özkartal'ın "Adalar Belediyesi'nin ihale dosyasından, iptal sebebini bilen var mı?..." sorusuna cevaben; "Temizlik İhalesi Aksıyor.!.." başlıklı yazı ekte bilgilerinize sunulur. Adalar Kent Konseyi'nin Çevre Çalışma Grubu da bu konudaki ayrıntılı incelemesini bilahare gönderecektir.

_______________________________________________________3


From: ADALAR KENT KONSEYİ 
Subject: Fwd: İhale
Date: November 20, 2011 1:30:55 AM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Sayın Mehmet Tevfik ÖZKARTAL'ın,
“Adalar Belediyesi'nin ihale dosyasından, iptal sebebini bilen var mı?"
sorusuna cevaben;

Adalar Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu'nun hazırladığı, ihale dokümanlarındaki hataları içeren rapor, 1.11.2011 tarihli Adalar Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Yürütme Kurulu üyemiz bağımsız meclis üyesi Bülent Mısırlıoğlu tarafından başkanlık makamına sunulmuştur.

EK: Rapor

* * *

ADALAR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞI'na,

Adalar Belediye Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalar Belediyesi'nin 2011/123335 sayılı; 01.10.2011-31.12.2013 tarihlerini kapsayan Adalar İlçesi Sınırlarında Katı Atıkların Toplanması, Cadde ve Sokakların El ve Makineyle süpürülmesi ve Adalar Kıyılarının Karadan ve Denizden Özel Teknelerle Deniz Temizliğinin Yapılması, Toplanan Atıkların Nakledilmesi Hizmet Alımı İşi ihalesi iptal edilmiştir.

İptal nedeni: Diğer - İdari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartnameler arasındaki uyumsuzluğu gidermek için yayınlanan Zeyilname-1 ve Zeyilname-2 nedeniyle, yaklaşık maliyetin yenilenmesi ve düzeltme ilanı yapılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, düzeltme ilan süresinin de aşılmış olması nedeniyle; Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 26’ıncı maddesinin gereği 4734 K.İ.K'nun 16’ıncı maddesine göre ihale saatinden önce iptal edilmiştir.
İptal Tarihi :16.09.2011

Bu sebeple belediyemiz ihale eksiklerini düzenlediğini ifade ederek yeniden ihale çıkmıştır.

İhale Bilgileri 

İhale Adı                            : Adalar İlçesi Sınırlarında Katı Atıkların Toplanması, Cad. ve Sk. süpürülmesi,Kıyılarının ve Deniz Temizliğinin Yapılması, Atıkların Nakledilmesi

İhale Türü- Usulü              : Hizmet- Açık

Onay Tarihi                       : 07.10.2011 İlanın Şekli :İhale İlanı İşin Yapılacağı

Yer                                    : Adalar Belediye Başkanlığı

İhale Yeri- Tarihi- Saati     : Adalar Belediye Başkanlığı - 15.11.2011

İhale Kayıt No Durumu      : İhale İlanı Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık

Belediye web sayfasında güncel ihale ilanız gözükmemektedir.Tesadüfen 2011 belediye ihaleleri ile ilgili bir araştırma yapılırken, 28.10.2011 tarihinde yeni ihale ilanınız gördük ve incelemeye başladık.İncelemelerimiz neticesinde bariz hatalar hakkında düzeltme ilanı verilmediğini gördük. Zeyilname düzenlenip düzenlenmediği hakkında bir bilgi ve belgeye rastlamadık. Bu sebeple Adalar Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak , amacımız bulduğumuz hataları belediyemize ileterek en azından ihalenin yeniden iptal olmamasını sağlamaktır. İptal olması demek, 2,5 yılda yaşadığımız temizlik hizmeti olumsuzlukların tekrarını önümüzdeki yıllarda da yaşamaktır. Adalara layık bir temizlik hizmetinin yapılmasında destek olmak görevimizdir.

Kamu İhale Tebliği,

15.3. Şikayet üzerine dokümanda değişiklik yapılması 
İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman satın alanların tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.

15.4. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” Denilmektedir.

Bu tebliğ çerçevesinde aşağıda açıklayacağımız hususların düzeltilmesi, kamu oyuna açıklanması ve ihale katılımcılarına bildirilmesi ,ihalenin idarenin yapmış olduğu hatalardan dolayı iptalinin önüne geçilmesinin sağlanmasıdır.

İHALE İLAN VE DÖKÜMANLARINDA GÖRÜLEN HATALAR 

İHALE İLANI   :

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            : Adalar Belediye Başkanlığı
c) Süresi                         : İşe başlama tarihinden itibaren 792 (yediyüzdoksaniki) gündür. 

İhale 15.11.2011 tarihinde yapılacaktır.İhalenin sonuçlandırılması , itiraz süreleri ve sözleşme davet sürelerini yaklaşık eklediğinizde en az 15 gün sonra işe başlama verilebilir.Bu da tahmini 01.12.2011 tarihidir, önce olması imkansızdır.ihalenin bitim tarihi 31.12.2013 .dür.

Aralık 2011   31 gün
2012 yılı      365 gün
2013 yılı      365 gün 
Toplam:       761 gündür.
İlan süre:      792 gün
Fark 31 gün fazla verilmiştir.
Görüldüğü üzere ihale süresi hatalıdır.

İhaleyi aynı gün bile sonuçlandırsanız ki bu yasal çerçevede imkansız süreleri beklemek zorundasınız, 16.11.2011 işe başlama 15 gün
Aralık 2011                   31 gün
2012 yılı                      365 gün
2013 yılı                      365 gün
Toplam                        776 gün yapar.
Bu durum da bile süre hesaplaması hatalıdır, düzeltilmesi gereklidir.


EKAPTA YAYINLANAN İHALE DÖKÜMANLARI 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 2- İhale süresi 01.11.2011– 31.12.2013 tarihleri arasını kapsar.

İhale tarihi 15.11.2011 olarak ilan edilmiştir. Bu durumda ihale tarihinde önce, ihale süresi 01.11.2011 olarak belirlenmez.Hata yapılmıştır. 

MADDE 5- İŞ YERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ:
Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra en geç 3 (üç) gün içinde tüm hazırlıklarını yaparak, iş yerini teslim alacak ve Belediyece istenilen personel ile 01/11/.2011 tarihinde fiilen işe başlamaya hazır olacaktır.

İhalesi 15.11.2011 tarihinde yapılacak bir iş için işe başlama 01.11.2011 tarihi olması hiç mümkün değildir. 

MADDE 10- ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL
Kış döneminde (01.11.2011-30.04.2013 , 01.10.2013-30.04.2013 ve 01.10.2013-31.12.2013 tarihleri arasında) aşağıda nitelikleri belirtilen toplam 71 personel çalıştırılacaktır.

a) 5 Bölge Sorumlusu (B tipi ehliyete sahip, en az 2 yıl deneyimli)
b) 2 Usta/Yağcı
c) 20 şoför (E tipi ehliyete sahip, en az 2 yıl deneyimli)
d) 44 vasıfsız personel ( temizlik işçisi) bulunduracaktır.

Kış dönemi başlangıç süresi ihale tarihinden 15 gün öncedir. Hatalıdır. 

12.2. HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ

12.3. ÇÖP KAMYONLARININ ADALARA GÖRE ÇALIŞMA PROGRAMI

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Çalışma Günü / Toplam Çalışma Saati / Araç Sayısı /  Çalışma Saati / Çalışma Günü / Toplam Çalışma Saati

BÜYÜKADA
20 +1,5 M3 Çöp Kamyonu / 1 / 8 / 306 / 2448 / 1 / 8 / 486 / 3888
16+1,5 M3 Çöp Kamyonu / 2 /  8 / 306 / 4896 / 2 / 8 / 486 / 7776
7 +1,5m3 M3 Çöp Kamyonu / 1 / 8 / 306 / 2448 / 2 / 8 / - / 7776

HEYBELİADA
16 +1,5 M3 Çöp Kamyonu / 2 / 8 / 306 / 4896 / 2 / 8 / 486 / 7776
7+1,5 M3 Çöp Kamyonu / - / - / -

BURGAZADA
13+1,5 M3 Çöp Kamyonu 1 / 8 / 306 / 2448 / 2 / 8 / 486 / 7776
7+1,5 M3 Çöp Kamyonu 1 / 8 / 306 / 2448 - / - / - / -

KINALIADA
16+1,5 M3 Çöp Kamyonu 1 / 8 / 306 / 2448 / 2 / 8 / 486 / 7776
13+1,5 M3 Çöp Kamyonu 1 / 8 / 306 / 2448
7+1,5 M3 Çöp Kamyonu / - / - / -

SEDEFADASI
16 +1,5 M3 Çöp Kamyonu 1 8 306 2448 - - -

TOPLAM Araç Sayısı 11 / Çalışma Saati 11

Kış dönemi 486 gün olarak belirlenmiştir. Kış döneminde (01.11.2011-30.04.2013 , 01.10.2013-30.04.2013 ve 01.10.2013-31.12.2013 tarihleri arasında) İhale tarihinden önce işe başlama verilmesi mümkün olamayacağından ve yasal süreler geçmeden sözleşme imzalanmayacağından.sürenin en az tahmini 01.12.2011 başlaması gerekir.

Bu durumda Kışlık süre;

Aralık 2011...31 gün
Ocak 2012....31 gün
Şubat 2012...29 gün
Mart 2012.....31 gün
Nisan 2012...30 gün
Ekim 2012....31 gün
Kasın 2012...30 gün
Aralık 2012...31 gün
Ocak 2013....31 gün
Şubat 2013...29 gün
Mart 2013....31 gün
Nisan 2013...30 gün
Ekim 2013....31 gün
Kasın 2013...30 gün
Aralık 2013...31 gün
Toplam: ......457 gün olması gerekir. 
Oysa verilen süre hatalıdır ihale tarihinde önce hesapladığı için 486 gündür ve firmalar bu birimlere göre hatalı fiyat teklifi vereceklerdir.


KIŞLIK DÖNEM SÜRESİ 486 GÜN OLARAK BELİRLENEN TÜM BİRİM 
457 GÜN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR. 

KIŞ DÖNEMİ
20+1,5 m3 / 16+1,5 m3 / 13+1,5 m3 / 7 +1,5 m3

BÜYÜKADA
8 Saat  / 2*8=16 saat / ---- / 2*8=16 saat

HEYBELİADA
----- / 2*8=16 saat / ---- / ------

BURGAZADA
----- ----- 2*8=16 saat ------

KINALIADA ----- 2*8=16 saat / ---- / ------

SEDEF ADASI ----- / ------ / ------ / ------

T O P L A M
8 saat / 48 saat / 16 saat / 16 saat
8*486=3888 / 48*486=23328 / 16*486=7776 / 16*486=7776

DOĞRUSU 
KIŞ DÖNEMİ
20+1,5 m3 / 16+1,5 m3 / 13+1,5 m3 / 7 +1,5 m3

BÜYÜKADA
8 Saat  / 2*8=16 saat / ---- / 2*8=16 saat

HEYBELİADA
----- / 2*8=16 saat / ---- / ------

BURGAZADA
----- / ----- / 2*8=16 saat / ------

KINALIADA
----- / 2*8=16 saat / ---- / ------

SEDEF ADASI
----- / ------ / ------ / ------
T O P L A M
8 saat / 48 saat / 16 saat / 16 saat
8*457=3656 / 48*457=21936 / 16*457=7312 / 16*457=312 


VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNESİ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati /Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

HEYBELİADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 3/ 06 / 1 / 8 / 486

BURGAZADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

KINALIADA
YOL SÜPÜRME MAK.  1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

TOPLAM 4 / 32 / 9792 / 4 / 32 / 15552

(AYRICA ÇARPMA HATASI YAPILMIŞTIR .306 GÜN X 4 ARAÇ : 1224 GÜN YAPAR 486 X 4 ARAÇ : 1944 GÜN YAPAR)
VAKUMLU YOL SÜPÜRME MAKİNESİ ÇALIŞMA PROGRAMI 
DOĞRUSU

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

HEYBELİADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

BURGAZADA
YOL SÜPÜRME MAK. 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

KINALIADA
YOL SÜPÜRME MAK.  1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

TOPLAM 4 / 32 / 1224 / 4 / 32 / 1828


AKÜLÜ ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
AKÜLÜ ARAÇ 5 / 8 / 306 / 5 / 8 / 486

HEYBELİADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 486

BURGAZADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 486

KINALIADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 486

TOPLAM 14 / 112 / 34272 / 14 / 112 / 54432
(AYRICA ÇARPMA HATALARI VARDIR 14 ARAÇ X 306 GÜN : TOPLAM 4284 GÜN ÇALIŞIR, 486 GÜN X 14 ARAÇ: TOPLAM 6804 GÜN ÇALIŞIR.)AKÜLÜ ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 
DOĞRUSU

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
AKÜLÜ ARAÇ 5 / 8 / 306 / 5 / 8 / 457

HEYBELİADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 457

BURGAZADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 457

KINALIADA
AKÜLÜ ARAÇ 3 / 8 / 306 / 3 / 8 / 457

TOPLAM 14 / 112 / 4284 / 14 / 112 / 6398 


ACİL ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Yaz Sezonu / Kış Sezonu

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
--- / -- / --
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

HEYBELİADA
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

BURGAZADA
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

KINALIADA
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 486

TOPLAM 4 / 32 / 9792 / 4 / 32 / 15552
(AYRICA ÇARPMA HATASI YAPILMIŞTIR .306 GÜN X 4 ARAÇ: 1224 GÜN YAPAR 486 X 4 ARAÇ: 1944 GÜN YAPAR)


ACİL ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 
DOĞRUSU

Yaz Sezonu / Kış Sezonu

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA
 --- / -- / --
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

HEYBELİADA
 Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

BURGAZADA
Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

KINALIADA

Acil Araç ( Kamyonet ) 1 / 8 / 306 / 1 / 8 / 457

TOPLAM 4 / 32 / 1224 / 4 / 32 / 1828


KONTEYNER YIKAMA ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü-saat / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü-saat

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA, KINALIADA, SEDEF ADASI

KONTEYNER YIKAMA ARACI 1/  6 / (306/7)x2=87 gün / 1 / 6 (486/7)x2=139 gün

TOPLAM 1 / 6 / 522 saat / 1 / 6 / 834 saat


KONTEYNER YIKAMA ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 
DOĞRUSU 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü-saat / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü-saat

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA, KINALIADA, SEDEF ADASI

KONTEYNER YIKAMA ARACI 1 / 6 (306/7)x2=87 gün / 1 / 6 (457/7)x2=131 gün

TOPLAM 1 / 6 / 522 saat / 1 / 6 / 786 saat


TIBBİ ATIK ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA, KINALIADA, SEDEF ADASI

TIBBİ ATIK ARACI 1 / 4 / 306/15= 20 gün / 1 / 4 / 486/15= 32 gün

TOPLAM 1 / 4 / 80 saat / 1 / 4 / 128 saat


TIBBİ ATIK ARAÇ ÇALIŞMA PROGRAMI 
DOĞRUSU 

Yaz Dönemi / Kış Dönemi

Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü / Araç Sayısı / Çalışma Saati / Toplam Çalışma Günü

BÜYÜKADA, HEYBELİADA, BURGAZADA, KINALIADA, SEDEF ADASI

TIBBİ ATIK ARACI 1 / 4 / 306/15= 20 gün / 1 / 4 457/15= 30gün

TOPLAM 1 / 4 / 20 gün 1 / 4 30 gün 


8. PAZAR KURULAN CADDE VE SOKAKLAR 

SIRA NO / MAHALLE / CADDE -SOKAK / YOL BOYUTU(mt)

1 / BÜYÜKADA (PERŞEMBE) / MİSAK SOKAK / 250, ÇARKIFELEK SOKAK 460

2 / HEYBELİADA (ÇARŞAMBA) / ŞEHİT ÜMİT ORTAÇ SOKAK / 160, HEYBELİ MEKTEBİ SOKAK / 366

3 / BURGAZADA  (CUMA) /  BÜYÜK ÇAMLIK MEVKİİ / 400, ÇAMLIK ÇIKMAZI SOKAK / 74

4 / KINALIADA (SALI) / SAHİLHANELER SOKAK / 250

TOPLAM 1.960

Büyükada pazarı misak ve çarkıfeleke sokak ta kurulmamaktadır.Güzeller sokakta bulunan bir maliye hazinesine ait arsada ve ona paralel ara sokakta kurulmaktadır.Yanıltıcı bilgi mevcuttur. 

SÖZLEŞME

Madde 9 - İşin süresi
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 792 (yediyüzdoksaniki) gündür 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
İhale 15.11.2011 tarihinde yapılacaktır.İhalenin sonuçlandırılması , itiraz süreleri ve sözlşeme davet sürelerini yaklaşık eklediğinizde en az 15 gün sonra işe başlama verilebilir.Bu da tahmini 01.12.2011 tarihidir, önce olması imkansızdır.ihalenin bitim tarihi 31.12.2013'dür. 

Aralık 2011 31 gün
2012 yılı....365 gün
2013 yılı....365 gün
Toplam : 761 gündür.
İlan süre: 792 gün

Fark 31 gün fazla verilmiştir. 


İDARİ ŞARTNAME 
ve 
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 
İhale kayıt numarası: 2011/157022

Kırmızı ile yazılanlar olması gereken rakamlar ihale tarihine göre:15.11.2011.

A1

Sıra No / İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 /  Miktarı (Birimi / İşçi sayısı / Ay-gün-saat)

1 / BÖLGE SORUMLUSU VE USTA/YAĞCI YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK, YOL BEDELİ DAHİL) / İşçi x Ay / 11,00 / 10

2 / BÖLGE SORUMLUSU VE USTA/YAĞCI (7 ADET) KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ(YEMEK,YOL BEDELİ DAHİL) İşçi x Ay / 7,00 / 16- 15 ay

3  / ŞOFÖR/TEKNE PERSONELİ (32 ADET) YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK, YOL BEDELİ DAHİL) / İşçi x Ay / 32,00 / 10

4 / ŞOFÖR KIŞ DÖNEMİ (20 ADET) ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK, YOL BEDELİ DAHİL) / İşçi x Ay / 20,00 / 16 -15 ay

5 / VASIFSIZ İŞÇİ ( SÜPÜRGECİ ) YAZ DÖNEMİ ( 66 ADET ) ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK YOL BEDELİ DAHİL) / İşçi x Ay / 66,00 / 10

6 / VASIFSIZ İŞÇİ ( SÜPÜRGECİ ) KIŞ DÖNEMİ (44 ADET) ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK, YOL BEDELİ DAHİL) / İşçi x Ay / 44,00 / 16 -15 ay 

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5 

Sıra No / İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6 / Birimi Miktarı

1 / BÖLGE SORUMLUSU VE USTA/YAĞCI YAZ DÖNEMİ RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 143

2 / BÖLGE SORUMLUSU VE USTA/YAĞCI YAZ DÖNEMİ FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ / Saat / 3872

3 / BÖLGE SORUMLUSU VE USTA/YAĞCI (7 Adet) KIŞ DÖNEMİ RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 143,5 -112

4 / BÖLGE SORUMLUSU USTA/YAĞCI ( 7 ADET ) KIŞ DÖNEMİ FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ / Saat / 3864 - 3640

5 / ŞOFÖR-TEKNE PERSONELİ (32 ADET) YAZ DÖNEMİ RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 416

6 / ŞOFÖR-TEKNE PERSONELİ (32 ADET) YAZ DÖNEMİ FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ / Saat / 11264

7 / ŞOFÖR KIŞ DÖNEMİ (20 ADET) RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 410 -405,5

8 / ŞOFÖR KIŞ DÖNEMİ (20 ADET) FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ / Saat / 11040- 10400

9 / VASIFSIZ İŞÇİ (SÜPÜRGECİ) YAZ DÖNEMİ (66 ADET) RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 858

10 / VASIFSIZ İŞÇİ (SÜPÜRGECİ) YAZ DÖNEMİ (66 ADET) FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ / Saat / 23232

11 / VASIFSIZ İŞÇİ (SÜPÜRGECİ) KIŞ DÖNEMİ (44 ADET) RESMİ-DİNİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 902 -704

12 / VASIFSIZ İŞÇİ (SÜPÜRGECİ) KIŞ DÖNEMİ (44 ADET) FAZLA ÇALIŞMA BEDELİ (YEMEK, YOL BEDELİ DAHİL) / Saat / 24288- 22880

13 / TEMİZLİK MALZEMESİ / Ay / 26 -25

14 / 1 ADET 20+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 306

15 / 1 ADET 20+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 486- 457 

16 / 6 ADET 16+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 1836

17 / 6 ADET 16+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 2916 - 2742

18 / 2 ADET 13+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 612

19 / 2 ADET 13+1,5 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUN KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / Gün / 972 -914

20 / 2 ADET 7+1 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 612

21 / 2 ADET 7+1 M3 KAPASİTELİ HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONUNUN KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 972 -914

22 / 4 ADET ARAZÖZÜN YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 1224

23 / 4 ADET KAMYONETİN YAZ-KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 3168 -3052

24 / 4 ADET YOL SÜPÜRGE ARACININ YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 1224

25 / 4 ADET YOL SÜPÜRGE ARACININ KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 1944- 1828

26 / 14 ADET AKÜLÜ ARAÇ YAZ-KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / GÜN / 11088 - 10682

27 / 1 ADET TIBBİ ATIK ARACININ YAZ-KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / SAAT / 208 - 200

28 / 1 ADET KONTEYNER YIKAMA ARACININ YAZ-KIŞ DÖNEMİ ÇALIŞMA BEDELİ / SAAT / 1356- 1308

29 / 4 ADET FİBER TEKNE YAZ DÖNEMİ / SAAT / 9792

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) 

Gerekli düzeltmelerin yapılarak ihalenin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması hususunda; Bilgi ve gereğini arz ederiz. 

28.10.2011 

Adalar Kent Konseyi 
Çevre Çalışma Grubu 
Adına 
Mürsel POLAT 


Ve ihale iptal edildi! 

İHALE İPTAL İLANI 
KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, CAD. VE SK. SÜPÜRÜLMESİ,KIYILARININ VE DENİZ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI, ATIKLARIN NAKLEDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR ADALAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, CAD. VE SK. SÜPÜRÜLMESİ,KIYILARININ VE DENİZ TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI, ATIKLARIN NAKLEDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir. 

İhale Kayıt Numarası         : 2011/157022 

1- İdarenin 
a) Adresi : MADEN MAHALLESI ALTINORDU CADDESI 21 34970 
b) Telefon ve faks numarası : 2163827850 - 2163826785 
c) Elektronik posta adresi : fen@adalar.bel.tr 

2- İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı 
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.10.2011 - 1952 
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : İSTANBUL - 13.11.2011 

3- İhale İptal Tarihi : 01.11.2011 

4- İptal nedeni veya nedenleri 

İhale ilanı ve teknik şartnamedeki hatalardan dolayı iptal.

* * *

ADALAR POSTASI'ndan
İPTAL EDİLEN TEMİZLİK İHALESİ
şerefine
ÇÖPÇÜLER KRALI
filmini
al gözüm seyreyle!...
)O(bir de
hazır yeri gelmişken
ERKİN KORAY'dan
ÇÖPÇÜLER
elbette!
)O(ve de SELAH ÖZAKIN'ın 
"Süpürrr" eyleminden 
kimi karelerle...
)O(


_______________________________________________________4

From: ADALAR KÜLTÜR DERNEĞİ 
Subject: Adalar Kültür Derneği'nden...
Date: November 19, 2011 12:58:31 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

Bir gazetenin tek ismi olur!...

Gazete çıkarmak sorumluluk isteyen bir iştir. Gazetenizin bir kimliği ve çizgisi olmalıdır. Yaptığınız yayın, verdiğiniz emeğin sonucudur ve sizi yansıtır. Adalar Kültür Derneği olarak yayımladığımız ADA Gazetesi, tasarımı, haberleri, röportajları ve fotoğraflarıyla bize aittir ve ilk yayımlandığından bugüne kadar aynı ADA Gazetesi’dir. Yayımlayan kurum aynıdır, ismi aynıdır, çizgisi bellidir.

Biz bu gazeteyi çıkarmak için 2005 yılında toplandığımızda Adalar’daki gazete ve dergileri alıp tartıştık. Özellikle isim konusuna çok dikkat ettik. Kınalıada’da yayımlanan Son Vapur ve Ada Haber ile Büyükada’da Rahmetli Cemil Tekçe tarafından yaz aylarında çıkarılan Adalar gazetesi ve Adalar Vakfı’nca 2003 yılından beri yayın hayatını sürdüren Adalı Dergisi vardı. Bunların içinde en eski yayın Cemil Bey’in Adalar Gazetesi’ydi. Bu gazete Cemil Tekçe’yle yaptığımız röportajda söylediğine göre (ADA Gazetesi 1-15 Eylül 2006/sayı 27), önce Pandispanya Adalar olarak 1948 yılında yayına başlamış, sonra Tarafsız, Halkın ve Hakkın Yolunda Adalar, daha sonra Adalar, ardından Yeni Adalar ve son olarak Adalar Siyasi Mizah Gazetesi olarak devam etmiştir. Bu isim değişikliklerinin sebebini tam olarak bilmiyoruz. 
ADA Gazetemiz yayına başladığında Rahmetli Hikmet Abanoz’un yayımladığı gazetenin adı ADA HABER idi ve künyesinde “Kuruluş:1978, Yıl: 26, Sayı: 32” yazıyordu.

Bu arada biz yasal işlemlerimizi yapmış ve savcılığa bildirimde bulunmuştuk. Bu vesileyle savcılıkta bir basın defteri oluşturuldu ve tarafımızdan yayımlanan ADA Gazetesi “1” numarayla kaydedildi. Daha sonra diğer yayınlara da tebligat gönderilerek onlar da kayıt altına alındı.

Gazetemizi yayıma hazırlarken hiçbir yayını taklit etmemeye özen gösterdik. O tarihlerde yayımlanan gazeteler küçük bültenler şeklindeydi ve her ne kadar kendilerini gazete olarak tanımlasalar da yasalarda belirtilen gazete ölçülerine uymuyorlardı. Bunlara dikkat ettik. Yine o yıllarda en çok okunan yayın Adalı Dergisi olarak gözüküyordu. Ona da rakip olmak istemedik. Sonuçta, yasada belirtilen gazete formatının en küçüğünü seçtik ve yayıma başladık. Ancak bir süre sonra Kınalıada’daki ADA HABER Gazetesi değişime uğradı. Önce ada Aylık Minik Gazete, sonra da Ada Gazetesi oldular. Şimdi de “yavuz hırsız” benzetmesi yapıyorlar ki bu çok ayıp. Seviyeyi bu kadar düşürmek Adalılar’a yakışmaz. İddialarında ısrarcıysalar yasal zeminde haklarını arayabilirler ancak hakarete devam edilirse biz hukukî yollara başvurmak zorunda kalacağız. 

Adalar Kültür Derneği

Ekler:

Aşağıda ADA Haber’in sürekli değişen başlıkları ve künyesinde yazılı olan tanımlar görülüyor;

1) ADA HABER – 15 Mart 2004 (Aylık Siyasi Minik Gazete)

2) ADA HABER – 13. 09. 2004 (Aylık siyasi minik gazete)


3) ada - Aylık Minik Gazete – 5 Haziran 2006 (Aylık Minik Gazete)

4) ada - 29 Temmuz 2008 (ada Gazetesi – Yerel Süreli Siyasi Yayın)

5) ada - Ağustos 2011 (ada Gazetesi) -

6) ada - Ekim 2011 (ada Gazetesi) -


_______________________________________________________5


From: STATHİS ARVANİTİS 
Subject: 
Date: November 19, 2011 3:25:35 PM GMT+02:00 
To: adalar.postasi@gmail.com 


NEOKLİS SARRİS UZUN'a veda...
SAYIN ADALAR POSTASI ÜYELERİ, 
ATİNA'DA YAŞAYAN HEYBELİADALI PROF. DR. NEOKLİS SARRİS UZUN BİR SÜRE HASTALIKTAN SONRA 19 KASIM 2011 CUMARTESİ SABAHI VEFAT ETTİ. 

HEYBELİADA DOĞUMLU OLAN UZUN, HEYBELİADA İLKOKULU'NDAN SONRA FENER RUM LİSESİ'NDE OKUDU, ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİNİN ARDINDAN HALK PARTİSİ'NDE ÇALIŞMALARDA BULUNDU. ATİNA'YA GÖÇ ETTİKTEN SONRA DA ENOSI KENTRU PARTİSİ'NDE GÖREV ALDI. PANTIOS ÜNİERSİTESİ'NDE TOPLUBİLİM PROFESÖRLÜĞÜ YAPTI. SON YILARDA YUNAN POLİTİKASI, TÜRKİYE TARİHİ VE YUNAN TÜRK İLİŞKELERİ HAKKINDA, HAFTADA BİR KEZ YAYINLANAN BİR TELEVİZYON PROGRAMINA YORUMLARIYLA KATILIYORDU. 


2010 YILININ EYLÜL AYINDA ADALAR BELEDİYESİ  VE ADALAR VAKFI'NIN DAVETİYLE BİR HAFTALIĞINA BÜYÜKADA'YA GELEREK ADALAR MÜZESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞ; ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA FARSAKOĞLU VE ADALAR VAKFI BAŞKANI HALİM BULUTOĞLU'NUN AÇILIŞ KONUŞMALARININ ARDINDAN KENDİSİ DE BİR KONUŞMA YAPMIŞTI.

22 KASIM 2011 SALI GÜNÜ ATİNA'DA YAPILACAK CENAZE MERASİMİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEKTİR. 


HEPİMİZE BAŞSAĞLIĞI YANI SIRA ONU KAPLAYACAK TOPRAĞIN HAFİF OLMASINI DİLERİM. 

ATİNA'DAN STATİS ARVANİTİS


* * *


Neoklis Sarris Uzun'un ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.
ADALAR POSTASI
)O(


_______________________________________________________6


FaceBook, 19.11.2011
60'ların Büyükadası'nda Yaşamış Şanslılar'dan
Mehmet Tevfik Özkartal


Değerli dostum kardeşim İspiro Apostolidis,
Senin için ne yazsam az, yıllar ne de çabuk geçmiş yamacımızdan farkına varmadan.
Nurlar içinde yat mekânın cennet olsun; olmazsa da üzülme cehennemde buluşuruz!


* * *

İspiro Apostolidis'in ailesi ve yakınlarına sabırlar dileriz.

ADALAR POSTASI


_______________________________________________________7

Zaman, 19.11.2011 


Kılıçdaroğlu, PES Genel Kurulu'na katılacak 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım Cumartesi günü Brüksel'de, Avrupa Solu Şemsiye Partisi'nin (PES) Genel Kurulu'na katılacağı bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 24-25 Kasım tarihlerinde İstanbul Kadıköy ve Adalar belediyelerini ziyaret ederek, çeşitli açılışlara katılacak.

Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki Öğretmen Günü etkinliğine katılarak bir konuşma yapacak ardından da belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

25 Kasım Cuma Günü Brüksel'e hareket edecek Kılıçdaroğlu, PES Genel Kurulu'na katılacak. Kılıçdaroğlu, ''Adil Bir Dünya'' konulu, Liderler Genel Oturumunda bir konuşma yapacak. Aynı gün düzenlenecek ''Avro Bölgesinde Ekonomik Kriz ve Avrupa'nın Geleceği'' oturumuna da katılacak olan Kılıçdaroğlu, Liderler Zirvesi sonrası PES Genel Kurulu'na katılan diğer liderlerle ikili görüşmelerini sürdürecek ve Brüksel'den ayrılacak. 


_______________________________________________________8

Hürriyet, 19.11.2011 
Selçuk Yaşar 


Tekne kazasına 22.5 yıl 

HEYBELİADA açıklarında 2 Eylül’de teknesiyle işadamı Ali Küçükoğlu’nun ölümüne neden olan tekstilci İlker Yiğit Hepkeskin’in 3 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Olay günü 1.11 promil alkollü olduğu ve tekneyi ehliyetsiz kullandığı belirlenen Hepkeskin’in kaza sırasında teknedeki iki Ukraynalı kadından birini tartakladığı ve bu nedenle dümeni bıraktığı belirtildi. Kazadan sonra tutuklanan Hepkeskin’in, “Gaz kolu sıkıştı” iddiasına karşın, bilirkişi teknede kusur bulamadı.


_______________________________________________________9

FaceBook, 19.1.2011
Dilek Zaptçıoğlu

Berlin'de şehiriçi bir bostan


Normadic Garden, Göçebe bostan

Anlamayan da seyretsin: Kent Bahçesi. Berlin'de Prensesler Bahçesi. Yavaşlığın, tarımın, kendi ekolojik yiyeceklerini yetiştirmenin keşfi. Belediye'den kiralanan 6000 metrekarede. Türkiyeli göçmenler de el atıyor. Meyve sebze göçebe saksılarda yetiştiriliyor...

  


_______________________________________________________10

Adalar'ın KoruMA Planları tarihinden 23 yaprak!...

İstanbul Marmara Takım Adaları SİT Koruma Planı Sentez Raporu, 1987.

http://snack.to/oun4hW adresinden ayrıntılarıyla incelemeniz tavsiyesiyle...
)O(