26 Mart 2011 Cumartesi

ADALAR POSTASI-2563: cemaleddin bey'in sigortadan istifade için heybeliada'daki evini yakarak mısır'a kaçtığından gıyaben muhakemesine dair...* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

15 Nisan 1908 Çarşamba günlü, Aydın vilayeti eski tercümanı Cemaleddin Bey'in sigortadan istifade için Heybeliada'daki evini yakarak Mısır'a kaçtığından gıyaben muhakemesine dair...


* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Fotoğraf: Ugo Antonio Corintio, Büyükada'da, 12 Mart 2011.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

26 Mart 2012 Cumartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Az bulutlu
8/15ºC
% 72-87 nem
Lodos, GB 14km/sa
Gündoğuşu 05:58... Günbatışı 18:21...

* * *

Cicely Mary Barker, The Bluebell Fairy.


* * *

1- Baki Nedim Baltacı: "Pandora'nın kutusu, yani Lido inşaatını çevreleyen/örten perdeler açılınca sır perdesi de yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başladı. Bir yılı aşkın süredir Lido inşaatıyla ilgili söylentiler gizemini korumaktaydı..."

2- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "Meydanların kendilerine aid olduğunu iddia edenlerin işlerine gelmediğinde kaytarmalarını resmen belgeleyen yazının kopyasını, Adalar kamuoyunun takdirlerine saygılarımızla sunarız!..."

3- Yusuf Bahar: "Bir varmış... Bir yokmuş!..."

4- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "Derneğimiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Adalar'da yetkili oldukları meydan ve ana arterlerin harita üzerinde sınırlarının tesbit edilerek verilmesi taleb olunmuştu. Ancak ilgili birim, yetki alanlarınının sınırlarını belirten bir haritayı tarafımıza vermeyerek..."

5- Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Parkı, Çevik Kuvvet eşliğinde Büyükşehir’e bağlı zabıtalar tarafından yerle bir edildi...

6- Celal Karaca: "Büyükşehir Belediyesi tarafından parkın yapımı engellendi ve harap edildiğini üzülerek okuyorum. Hem parasal kayıp hem de güzelliklerin önüne geçilmesi anlaşılır gibi değil.
Bir bilen yazsın..."

7- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "Arkasında durdukları inşaatın önünden "kalk gidelim yapılan" selvilerden haberdar bile değillerdir!!! mi acaba?..."

8- İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan Büyükada-Çınar Meydan düzenleme çalışmalarının Adalar Belediyesi tarafından siyasi rant olarak kullanılarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtildi...

9- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: "İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 3 bin m² alana bin 200 m² çim ekildi. Alana 500 lale, 150 gül ve 100 adet bitki örtüsü ile süslendi. Park 5 kamyon yeni özel bitki toprağı ile zenginleştirildi..."

10- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği: "İstanbul İmar Yönetmeliği 2.01 maddesi mucibince “Umumi hizmet alanı” kabul edilen Büyükada Saat Meydanı’nın bir kısmına HSBC markalı bir bankanın kulübesi kondurulmuştur. Meydanın genel durumuna uymayan; meydana adını veren saat kulesini perdeleyen; benzer kuruluşlara kötü misal olarak meydana başka kulübelerin yerleştirilmesine zemin hazırlayan fiili bir durumla karşı karşıya kalınmıştır…"

11-  Arif Çağlar: "İskele genişletme harekâtı..."

12- Başak Çokan: "Eski eşiniz Ergüder Yoldaş şu anda Büyükada'da bir barakada yaşıyor. Ne düşünüyorsunuz?..."

)O(_______________________________________________________1

From: BAKİ NEDİM BALTACI
Subject:
Date: March 25, 2011 12:43:11 AMGMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com>

LİDO'NUN GİZEMİ

Pandora'nın kutusu, yani Lido inşaatını çevreleyen/örten perdeler açılınca sır perdesi de yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başladı. Bir yılı aşkın süredir Lido inşaatıyla ilgili söylentiler gizemini korumaktaydı. Koruma Kurulu'ndan geçen proje hakkında çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmasına, Adalar Belediyesi'nin ruhsat vermesine rağmen Ada Halkı'nın projeyi görme, inceleme şansı pek yoktu. Proje sanki 'Sakal-ı Şerif' muamelesi görmekteydi. Uzatmayalım Prens Oteli sahibinin,  Ada Gazetesi'nde yazdığı yazıdan sonra bütün tafsilatıyla olay anlaşılmış oldu. Anlatıldığına göre proje için 2007 yapılanma koşullarından faydalanılarak Koruma Kurulu'na müracaat edilmiş ancak yapılan inşaatsa 2009 yılında çizilen projeye uygunluk taşımakta olup, 2007'de verilen projeyle uygunluk taşımamaktaydı. Yani iddiaya göre Koruma Kurulu yetkisini aşarak hak edilmemiş bir uygulamaya 'okey' demekteydi. Ve bu iddia bugüne kadar da tekzip edilmediği gibi inşaat da jet hızıyla yükselmekteydi. Peki 20 yıldır mevcut mekânın sahibi inşaat hakkına sahipken neden yapmamaktaydı? Daha fazla betonlaşma, daha fazla rant talep ederek 1989'daki solcu Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ruhsattan daha fazlasını talep etmekteydi.

Pandoranın kutusu açılınca inşaatın yeni sahibinin 'Lido' inşaat alanına birçok fazlalıkları sığdırmış olduğunu gördük. Yani gizemle saklanan projeden büyük bir illüzyonla daha fazla beton, daha az yeşil çıktı. Peki Adamızın sivil toplum önderleri ve arkadaşlarının bir yıl öncesinden projeyi görmek için gittikleri Koruma Kurulu'nda, Kurul'un onaylamış olduğu projeyi gelenlere ısrarla göstermemesi, ayrıca solcuların ve demokratların oylarıyla seçilen Adalar Belediyesi'nin projeyi şeffaf ve anlaşılabilir şekilde teşhir etmeme ısrarındaki olumsuzluğunu da eklemleyince birbirinin simetrisi olan gayretleri görmenin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Canlı performans sergilenerek yapılan işleri ancak pandoranın kutusu açılınca öğrenebiliyoruz. 70 ağacı büyük bir illüzyonla ağaç taşıma tekniğine aykırı olarak faili meçhule yollayan Belediye'nin bu uygulamasını doğru bulmadığımı belirtmek zorundayım.

Ayrıca göre göre yapılan tarihsel dokunun tahribine sessiz kalanlara sessizliğin ancak mezarlıklarda olabileceğini hatırlatmak isterim.

Çağdaş Adalı, kent yaşamını kurallı hale getiren, hukuksuzluğa karşı çıkan insandır.

Baki Nedim Baltacı

_______________________________________________________2


From: 

İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKARINI KORUMA DERNEĞİ


Subject: GİDECEĞİ BELLİ OLAN SELVİLER
Date: March 24, 2011 11:46:53 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com
GİDECEĞİ BELLİ OLAN SELVİLER

Meydanların kendilerine aid olduğunu iddia edenlerin işlerine gelmediğinde kaytarmalarını resmen belgeleyen yazının kopyasını, Adalar kamuoyunun takdirlerine saygılarımızla sunarız!..


* * *


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Sayı : 71
Konu: Lido İnşaatı Paravanı
Büyükada, 15 Aralık 2010


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne,


Büyükada, 23 Nisan Caddesi, 21 ada, 27 parsel sayılı ve“Lido” ismiyle maruf yerde inşa edilecek bina arsası sınırları aşılarak, kamu alanına tecavüz edilmiş ayrıca Reklâm, İlân ve Tanıtım Yönetmeliği’ne de uyulmamıştır!..

Arsanın deniz cephesinde kamu alanı üzerinde bulunan 59 adet selvi ağacını da perdeleyecek şekilde takriben 8.00m. irtifaında “paravana” yapılmıştır.

Reklâm, İlân ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 1. bendinde yer alan, (….“mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla”…..) ve ( “A. Paravan yüksekliği 300cm.’yi aşamaz” ) hükümlerinin ihlâl edildiği açıkça görülmektedir.

Aşırı derecede yükseltilmiş olan paravan, ayrıca selvi ağaçlarının da geleceğini tehlikeye sokacak biçimde ve yönetmeliğin Genel İlkeler kısmında 22. maddenin 11.ve12. ilkelerine aykırı olmakla beraber 14. ilkede bahsedilen ağaçlara da adeta tasallût etmektedir.

Yukarıda kadastral adresi çıkarılmış yer için verilmiş bir izin belgesi var ise bilgisinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden kanuni süresi içinde İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini; böyle bir izin yoksa bu yer hakkında kanuni işlem başlatılarak bu husus hakkında bilgilendirilmemiz hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Eki:
1) 04.10.2010/617 sayılı Adalar Orman İşletme Şefliği yazısı
2) Fotoğraflar ve Yönetmeliğin ilgili sayfaları
Adres: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ: www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul

* * *

5.1.2011

16.2.2011

18.2.2011

23.3.2011

24.3.2011

24.3.2011

24.3.2011_______________________________________________________3

From: YUSUF BAHAR
Subject: Lido önündeki ağaçlı ve ağaçsız hali fotolarını yolluyorum habere eklerseniz çok sevinirim
Date: March 24, 2011 11:44:45 AM GMT+02:00
To: emine.cigdem.tugay@gmail.com


bir varmış...

bir yokmuş...


_______________________________________________________4

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: MEYDANLAR KİME AİD?
Date: March 25, 2011 12:08:39 AM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com

MEYDANLAR KİME AİD?

Derneğimiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Adalar'da yetkili oldukları meydan ve ana arterlerin harita üzerinde sınırlarının tesbit edilerek verilmesi taleb olunmuştu. Ancak ilgili birim, yetki alanlarınının sınırlarını belirten bir haritayı tarafımıza vermeyerek cevablarını muğlak ve de sorumluluk alanlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilmediklerini ifade eden bir belgeye dönüştümüştür. Bilindiği gibi bu sahadan selviler çalınmıştır! Bu alanda motörlerin yanaşıp kalktığı yerlerde kaçak barakalar vardır! Kaçak iskele binaları vardır! Kaçak resmi kulübeler vardır! Bu itibarla bu belgeleri de Adalar kamuoyuyla paylaşmak ve bilgilendirmek üzere saygılarımızla arz ederiz.


* * *


* * *
_______________________________________________________5

SoL, 23.3.2011 

Büyükada'da Büyükşehir işgali

Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Parkı, Çevik Kuvvet eşliğinde Büyükşehir’e bağlı zabıtalar tarafından yerle bir edildi.

AKP’nin son yerel seçimi kaybettiği Adalar ilçesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle cezalandırma işlemleri sürüyor. Seçimin hemen ertesinde yerleşik nüfus sayısının resmen düşürülmesiyle, bütçeden alacağı pay kesilen ve belediyecilik hizmetleri statüsü alt kategoriye indirilen, Büyükşehir tarafından yerine getirilmesi gereken bütün yükümlülükler askıya alınan, Bostancı-Adalar vapur seferleri iptal edilerek hattı motor şirketlerine devredilen Adalar’da, son olarak Büyükada Çınar Meydanı’ndaki atıl alanın Adalar Belediyesi tarafından park olarak düzenlenmesi konusunda çatışma yaşanıyor.

Adalar ilçesinin tüm öngörünüm ve ana arter düzenlemelerinin kendi inisiyatifinde olduğu iddiasıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, söz konusu parkın yıkımı için geçen hafta zabıtalar göndermiş, halkın tepki göstermesiyle yaşanan arbede sonucu işlem yapamamıştı.

Bugün sabah 06.00 itibariyle, değişik iskelelerden çıkış yapan, Çevik Kuvvet destekli 400 kişilik zabıta ve yıkım ekibi, tam bir işgal görüntüsü altında parkı yerle bir etti.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan ve durumu emperyalistlerin türlü bahanelerle Libya’ya saldırmasına benzeten Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, şunları söyledi:

“Adalar’a yıllardır çivi bile çakılmamış. Bu parkın yapımını projelendirdik ve kolları sıvadık. Park alanını genişlettik, peyzaj mimarlarıyla ortak çalışmalar yaptık. İnsanların oturup soluk alacakları bir dinlence yeri haline getirecektik. Mimar Mehmet Bölük Kültür ve Sanat Parkı olarak Nisan başında açmaya hazırlanıyorduk ki, sabah erken saatlerde gelip yıktılar. 10 yıldır hiçbir çalışma yapmadıkları park, biz sahip çıktık diye mi yıkılıyor ve Adalar halkı cezalandırılıyor?”

Farsakoğlu, İstanbul Valisi’ni de, detaylı bilgi verdiği halde bu yasadışı uygulamaya sessiz kalmakla eleştirdi ve sorunu İl Genel Meclisi’ne taşıyacağını belirtti.

Adalılar yıkımı protesto etti
Sabah parkın yıkımına tanık olan ve kalabalık Çevik Kuvvet ve zabıta ekiplerini gören halk, Belediye binası önünde toplandı. “Adalılar yapar, Büyükşehir yıkar!”, “Adalar’da Büyükşehir terörü istemiyoruz!”, “Parkımdan çık, vapurumu geri ver!”, “Park bahane, müdahale şahane!” yazılı dövizler taşıyan Adalılar, “Büyükşehir kuvvetleri”ni alkışlarla protesto ettiler.

“Şikayet var!”
Büyükşehir Belediyesi, saldırıya gerekçe olarak bir de şikayet dilekçesini kullanıyor. Bu dilekçeye göre, “El Tayyip” adlı kitabıyla Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı dönemindeki yolsuzlukları ele alan Mehmet Bölük’ün adının bu parka verilmesi, “açık bir provokasyon’du. CHP eski İstanbul İl Başkanı olan Bölük, Ukrayna’da bir trafik kazasında ölmüş, bu kaza soru işaretleri uyandırmıştı.


_______________________________________________________6

From: CELAL KARACA
Subject: Adaları Büyükşehir Belediyesi yıkım ekibi bastı
Date: March 24, 2011 1:21:41 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


Adaları, Büyükşehir Belediyesi yıkım ekibi bastı...

Sayın Adalar Belediye Başkanım ve Ada sakinleri ve de CHP Ada yetkilileri,
Büyükşehir Belediyesi tarafından parkın yapımı engellendi ve harap edildiğini üzülerek okuyorum. Hem parasal kayıp hem de güzelliklerin önüne geçilmesi anlaşılır gibi değil.
Bir bilen yazsın.
Bu gibi park, cadde vs. yerler kime ait ise resmi olarak ondan izin alınması veya ona neye yapmıyorsun denmesi gerekmez mi? Bunun için proje oluşturulur, yetkili mercilere bildirilir. Yaptırmaya çalışılır. Buraya kadar bir sorun yok sanırım.
Fakat Büyükşehir bunu engellemeyeceğini bildirir veya zaman geçirir ki öyle olduğunu sanıyorum.
Sonuçta böyle bir yatırım ve güzelleştirme yapmayacağını siyasi görüş olarak tüm Adalılar biliyordur. Kendisi iktidarda ise yapar mantığını düşünün.
Belediye olarak ben yaparım şeklinde mi başladı bu işlem bilmiyorum.
Cevabını bekliyorum…
Hakikaten yapmayacaklar ve engel olacaklarsa bunu kamuoyuna duyurulur. Basın vs. çağrılır. Düzenleme çalışmasını başlatıp, Büyükşehir Belediyesi'nden gelenlerin yıkım anını tespit edersiniz. Yine basına vererek durumu anlatırsınız.
Yalnız bir sorun var.
Adalar Belediyesi, CHP. Genel Merkez bu olaylar karşısında nerede….
Sorun burada bence… Kazanılmış bir bölge var, seçimlere gidiliyor. Oy toplamak için şehir şehir dolaşanlara duyurulur…
Kazandığınız yerler elinizden gidiyor… Nedenini herhalde biliyorsunuzdur.
Sayın Başkanım, yaptıklarınızı görüyorum, teşekkür ederim. Fakat böyle tartışmalı olmayan ve yapılması önemli olan konuları halletmek daha iyi olmaz mı?
CHP ada yetkilileri bu olayları görsel olarak Genel Merkeze bildirip arkanda biz varız dedirtemiyorsa sorunun çözümü çok zor.
Aklıma geldi. Belki çok küçük bir şikâyet ama yaz aylarında 100.000 kişiyi ilgilendiriyor. Büyükada Kumsal mevkiinde, Sedefadası ile Kurşun Burnu açıklarında cep telefonları çekmez. Bunun için ne yapılmıştır? Bir Adalı olarak böyle bir iletişim çağında bundan mahrum kalmak ne acıdır. Evet, sizin göreviniz bu gibi sorunları da çözmeniz…
İhtiyaçlarımızı bir güç olarak yaptırmanızdır. Bizler istediğimiz kadar şikâyet etsek bile bir yerden sonra kişileri takan kimse kalmıyor. Oysa sizler bunları bizim için haletmenizdir.
Siz bunlar için oradasınız.
Eğer bunları yapamıyor ve yaptıramıyorsanız gerçekten durum çok kötüdür diyebilirim.
Gerçekten Adalarımız o kadar güzel ki bunun değerini bilmeyenlerin fazla olması bizleri üzüyor.
Dostlar acı söyler mantığıyla sizlerle paylaşmak istedim.

Bir şarkı yaşanan anı ateşleyebilir.
Bir ağaç bir ormanın başlangıcı olabilir.
Bir kuş, baharın müjdecisi olabilir.
Bir gülümseme bir dostluğu başlatabilir.
Bir tokalaşma moralinizi yükseltebilir
...Bir yıldız, denizde bir gemiye yön gösterebilir.
Bir tek kelime, büyük bir ideali anlatabilir.
Bir oy, ülkenin kaderini değiştirebilir.
Bir huzme güneş ışığı, bir odayı aydınlatabilir.
Bir mum, karanlığı yırtabilir.
Bir gülüş, hüznü fethedebilir.
Bir adım, uzun bir yolculuğu başlatabilir.
Bir dua, bir kelimeyle başlar.
Bir umut ışığı ruhumuzu besleyebilir.
Bir dokunuş, ne kadar önemsendiğinizi hissettirebilir.
Bir ses, bilgelikle konuşabilir.
Bir yürek gerçek olanı anlayabilir.
Bir yaşam çok şeyi değiştirilebilir.
Görüyorsun ya…
Her şey sana bağlı!.
Ne kadar önemli olduğunuzu asla unutmayın…
Margo Daniel


_______________________________________________________7

 From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: BİLGİYİ PAYLAŞMA
Date: March 24, 2011 7:57:45 PM GMT+02:00
To: adalar.postasi@gmail.com


BİLGİYİ PAYLAŞMA

Farklı siyasi partilere mensub oldukları halde, zımnen anlaşarak Adalar'ın ulaşımından vapurları kaldıran; kaçak motör iskeleleri yapan ve yaptıran; yürürlükteki imar pılânlarını yok sayarak sorumluluklarını ve görevlerini kötüye kullanıp bi kısım inşaat magandasına menfaat sağlayanların, yine kaçak olarak yapıldığı bilinen Çınar Meydanı "fizikî değişikliklerine" 200 zabtiye, 200 çevik kuvvet bilmem kaç adet işçi ile müdahalede bulunmuş olan AKP Büyükşehir Belediyecileri ve bunlara tepki gösteren CHP Adalar Belediyecileri o kadar yorulmuş olmalılar ki... Arkasında durdukları inşaatın önünden "kalk gidelim yapılan" selvilerden haberdar bile değillerdir!!! mi acaba?..

Adalar kamuoyuna, elimizdeki bilgileri paylaşmak üzere bir kerre daha saygılarımızla arz ederiz.

* * *

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 70
Konu: Lido İnşaatı
Büyükada, 10 Aralık 2010ADALAR KAYMAKAMLIĞI’na,
THY’nın Ekim 2010 tarihli Skylife dergisinde 67. sayfada yayınlanan ilândan Büyükada sahilinde (23 Nisan Caddesi, 21 ada, 27 parsel de) Lido ismiyle maruf yerde inşa edilecek bir devasa binanın yapılacağını bu resimli bilgiden öğrenmiş bulunuyoruz.

Kanunlar ve mevzuatı zorlayarak inşa edilmeye çalışılan bu yerin, deniz cephesinde denize paralel 59 adet selvi ağacı vardır. Bu selviler kamu arazisi üzerinde olup korunmaları gerekmektedir. Ancak: Bir yap-satçı inşaatçı şirketin, kanunlara uymayan tahta perdeleriyle kamufle edilerek ahalinin önce gözlerinden daha sonra da zihninden silinerek, yok edilmeye çalışıldığı sanılmaktadır!.. Selvi ağaçlarının perdelenmesi; ağaçların kurutularak, muvazaa mahsulü bir projeyle tatbik mevkiine koyacakları binalarının önünü açmaya yönelik bir hareket olduğu şüphesini doğurmuştur!.. Çünkü:

Yap-satçı inşaatçının reklam broşürlerine koydukları resimlerde ağaçların kaldırılmış, yerlerine makilerin dikilmiş olduğu görülmektedir.

Derneğimizin İlgi alanında bulunan selvi ağaçlarının mülkiyetinin meydana çıkarılması babında; bahse konu arsa ile kamu alanı ve korunması gerekli selvilerin ilişkisini gösteren;

1) Selvi ağaçlarının bulunduğu yerin mülkiyeti kime aittir? Bilgisini;
2) Halihazır, ağaçları da gösteren kadastro haritası örneğinin (arazi çizimi) belge ve bilgisinin;

Tesbit edilerek derneğimize verilmesi hususunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu mucibince saygılarımızla emir ve müsaadelerinize arz ederiz.


Arif Çağlar
(Başkan)


Eki:

1) Adı geçen derginin ilgili sayfa fotokopisi
2) 04.10.2010/617 sayılı Adalar Orman İşletme Şefliği yazısıAdr İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul


* * *


_______________________________________________________8

Medya73, 24.3.2011

http://www.medya73.com/buyuksehirden-adalar-park-duzenlemesi-aciklamasi-haberi-579412.html

Büyükşehir'den Adalar park düzenlemesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan Büyükada-Çınar Meydan düzenleme çalışmalarının Adalar Belediyesi tarafından siyasi rant olarak kullanılarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan Büyükada-Çınar Meydan düzenleme çalışmalarının Adalar Belediyesi tarafından siyasi rant olarak kullanılarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada Büyükada-Çınar Meydan düzenleme çalışmalarının Adalar Belediyesi tarafından siyasi rant olarak kullanılarak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada bölgede yapılan çalışmanın kanunlar çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın sorumluluk alanında olup, Adalar Belediyesi tarafından bozulan parkın düzenlemesi çalışması olduğu kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: Çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda kalan ve 17.12.2009 tarihli UKOME Kararı ile Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün 18.03.2011 tarih kararı ile yapılmıştır. Büyükada Çınar Meydanı'nda, Adalar Belediyesi tarafından yetkisiz yapılan kamu harcamalarının önüne geçilmesi için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haberi olmadan herhangi bir çalışma yapılmaması yönünde uyarılar yapılmıştır. Buna rağmen Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan tetkikte; Adalar Belediye Başkanlığı Ekipleri Meydan ve Parkı çevresinde geometrik şekil değişikliği yapılarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış çalışmalar bozulmuş, parke-bordür ve kilit taşları sökülmüş, yeşil alanın tahrip edilerek asfalt yolun bir kısmının kazılarak park içinde bulunan Atatürk büstü ve kaidesinin sökülerek götürülmüş olduğu tespit edildi. Adalar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile bozulan bordürler ekipler tarafından sökülerek eski haline getirildi ve düzenlendi. Adalar Belediyesi'nce meydanın girişine konulan ve yerin Adalar Belediye Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda olduğu ibareli yanıltıcı tabelalar sökülmüştür. Meydanda asfaltı bozulan kısmın onarımı için çıkarma gemisi ile asfalt getirmek istendiğinde, çıkarma yapılacak iskele girişine Adalar Belediyesine ait "Heybeliada" isimli gemi yanaştırılarak malzeme nakli engellendi. İskele çıkışına ise çöp kamyonları park edilerek alternatif iskelelerde Hızır Reis adlı Adalar Belediyesi'ne ait tekneyle can güvenliğini tehlikeye düşürecek manevralar yaparak çıkarma gemisinin yanaşması engellendi. Gemide yüklü olan asfaltın donarak kullanılamaz hale gelmesine neden olundu. Saatlerce bekledikten sonra Emniyet güçlerinin Adalar Belediyesi'ne ait gemi ve araçları iskele önlerinden çekerek, araç ve malzeme girişi sağlandı. Bozulan asfalt yerine yeniden asfalt getirilerek, asfaltlama işlemi yapıldı. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün çalışmaya başlamasından bir müddet sonra halkın çalışma yapılan meydanda toplanması yönünde Adalar Belediye Başkanlığı hoparlöründen anonslar yapılarak halk yanlış olarak yönlendirilmiştir.


_______________________________________________________9

Haber tarihi :26.03.2011 00:00:00
http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx?NewsID=19269

Büyükşehir Çınar Meydanı’nı ihya etti


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapılan parkı yıkmadı, bir hukuksuzluğun önüne geçerek Çınar Meydanı’nı halkın kullanımına açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğunda olan Adalar Belediyesi tarafından tahrip edilen Büyükada-Çınar Meydan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 3 bin m² alana bin 200 m² çim ekildi. Alana 500 lale, 150 gül ve 100 adet bitki örtüsü ile süslendi. Park 5 kamyon yeni özel bitki toprağı ile zenginleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olması nedeniyle, Çınar Meydanı’nda Büyükşehir’in haberi olmadan herhangi bir çalışma yapılmaması yönünde Başkanlığımız tarafından yapılan uyarıları dikkate almayan Adalar Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydan düzenleme çalışmalarımızı sabote etmişti.


_______________________________________________________10

From: İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKARINI KORUMA DERNEĞİ
Subject: SAAT MEYDANINDA BANKA İŞPORTA KULÜBESİ
Date: March 25, 2011 12:15:30 AM GMT+02:00
To: 
adalar.postasi@gmail.com


SAAT MEYDANINDA 
BANKA İŞPORTA KULÜBESİ
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ


Sayı : 66
Konu: Meydan işgali
Büyükada, 08 Aralık 2010

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlâk ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne
,İstanbul İmar Yönetmeliği 2.01 maddesi mucibince “Umumi hizmet alanı” kabul edilen Büyükada Saat Meydanı’nın bir kısmına HSBC markalı bir bankanın kulübesi kondurulmuştur.

Meydanın genel durumuna uymayan; meydana adını veren saat kulesini perdeleyen; benzer kuruluşlara kötü misal olarak meydana başka kulübelerin yerleştirilmesine zemin hazırlayan fiili bir durumla karşı karşıya kalınmıştır… 

2863 sayılı Kanun ile korunduğunu sandığımız Adalar; bu kanun ve mevzuatına açıkça aykırılığı dışında; TCK’n un 146. maddesinde ifade edilen “imar kirliliği” ile de örtüşmekte olduğu görülen kondu kulübeler vasıtasıyla işgale uğramaktadır.

Koruma altındaki Marmara Takım Adaları Belediyenin de kontrolü altındadır. Bu itibar ile:

1) Ekli fotoğrafta görülen yeri işgal eden şirketin, Müdürlüğünüzün görüşü doğrultusunda Belediyeniz Encümeni’nden almış olduğu bir karar var mıdır? Varsa örneğini ve bilgisini;
2) Müdürlüğünüzün V Numaralı Bölge Koruma Kurul’undan almış olduğu bir karar var mıdır? Varsa örneğini ve bilgisini;
3) Belediyenizin bu fiili durumdan dilekçe tarihimize kadar bir haberi olmuş mudur? Bu fiili durum hakkında re’sen alınmış bir kararı var mıdır? 
4) İst. İmar Yönetmeliği’nin 1.18. maddesine göre bahse konu meydan hakkında Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nden alınmış bir Encümen kararı var mıdır? Varsa örneğini ve bilgisinin birer kopyalarının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz. 

İzin alınmamış ise ilgili kanunlar ve mevzuatı çerçevesinde gereği hususunu saygılarımızla ayrıca arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Adres:
İSTANBUL ADALARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org elektronik ağ : www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokağı No. 30 Büyükada - İstanbul* * *
_______________________________________________________11


From: ARİF ÇAĞLAR
Subject: iskele genişletme harekatı
Date: March 24, 2011 10:55:10 AM GMT+02:00
To: emine.cigdem.tugay@gmail.com


iskele genişletme harekâtı...
* * *
ve dahi ada sahillerinin ruhuna da el-fatiha!...
)O(

_______________________________________________________12

Sabah, 25.3.2011
Başak Çokan
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Magazin/2011/03/25/onu_muzige_ikna_edemem

Onu müziğe ikna edemem!


80'lerin efsane sesi Nur Yoldaş, bu gece 'Tarihe Meydan Okuyan 45'likler' gecesinde sahne alacak. Usta müzisyen Ergüder Yoldaş'la unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, "Ergüder artık başka boyutta; dehanın insanı uçurduğu son noktada. Hayattan maddesel şeyler beklemiyor. Onu tekrar birlikte müzik yapmaya ikna edemem" dedi

1982'de çıkan 'Sultan-i Yegah' albümüyle bir döneme damgasını vuran Nur Yoldaş ve Ergüder Yoldaş çifti, müzik sektörünün 'altın çifti' olarak anılıyordu. Ancak çift, 1983'teki 'Elde Var Hüzün' adlı albümlerinin beklenen ilgiyi görmemesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu olayın ardından zor günler geçiren ikili ani bir kararla boşandı. Ergüder Yoldaş, kendisini insanlardan soyutladı. Usta müzisyen İstanbul'u terk ederek Büyükada'da bir barakada hayatını devam ettirme kararı aldı. Eski eşinin müziği bırakmasının ardından, Nur Yoldaş da müziğe ara verdi. Ancak aradan geçen uzun yıllardan sonra şimdilerde Nur Yoldaş, oğlu Devrim Yoldaş ile yeni bir albüm hazırlığı içinde... Öte yandan Yoldaş, bu gece Naim Dilmener'in düzenlediği 'Tarihe Meydan Okuyan 45'likler' adlı gecede de Babylon'da sahne alacak. Yılların şarkıcısı uzun süren sessizliği bozdu ve sorularımıza yanıt verdi.

CADI KAZANI GİBİ

Müzikten neden bu kadar uzak kaldınız?
Çünkü ben eski eşim Ergüder'le başlamıştım birtakım şeylere... Ondan önce de bir geçmişim vardı; Altın Plak almıştım ama onunla geliştim. Ergüder'in içinde olmayan bir projede olmak istemedim. Boşandıktan sonra ben oğlumla kaldım. Ama ne Ergüder'in yanında olabiliyordum, ne de ondan ayrılabiliyordum. Böyle bir dönem geçirdik. Bu süreç içinde de Ergüder'siz bu cadı kazanının içinde olmak istemedim.

O dönem derken...
80'li yıllar... Bu arada ben tekrar evlendim, İzmir'e yerleştim. Burada yaşamaya başladım ve müziği tamamen bıraktım. Ancak ikinci eşimi 10 yıl önce kaybettim.

Cadı kazanı derken tam olarak ne demek istiyorsunuz?
Müzik ortamı 80'lerde cadı kazanı değildi. Şu anki müziklere bakıyorum da; o kadar silik, o kadar basit ki... Bu yüzden bizim 'Sultan-ı Yegah' şarkısı hâlâ dinleniyor. Dinlenip bir tarafa atılmıyor. Benim şarkılarım sanatsal değeri yüksek olduğu için özel. Ayrıca bu şarkıların sahibi Ergüder Yoldaş ve Atilla İlhan'dır. Benim bu şarkılara tek katkım; sesim olmuştur.

Eski eşiniz Ergüder Yoldaş şu anda Büyükada'da bir barakada yaşıyor. Ne düşünüyorsunuz?
Ergüder kendi seçimini yaptı, biz de ona saygı duyduk. Dehanın insanı uçurduğu son noktayı yaşadı. Ergüder özgür biri. Bir şeye ihtiyacı olsa yardımına koşarız ancak onun hayattan beklentisi artık maddesel değil.

Şu anda sizin müzikle bağlantınız nedir?
Ankara Kent Orkestrası'nın solistiyim. Uluslararası işler yapıyoruz. Albüm yapmayı düşünüyorum. Ergüder'den olan oğlum Devrim, İngiltere Kraliyet Akademisi'nin klasik gitar bölümünde okudu ama maddi sorunlar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çünkü zor günler geçirdik. Ama orada çok iyi bir eğitim aldı.

Albümde kimin şarkılarını söyleyeceksiniz?
Devrim'in çok güzel şarkıları var. Onları birlikte söyleyeceğiz. Bu yaz stüdyoya gireceğiz. Satar, satmaz gibi endişelerimiz yok! Ömrüm ne kadar olur bilmiyorum ama bu son çalışmayı da yapıp gençlere armağan etmek istiyorum.

Ergüder Bey'le tekrar bir araya gelip yeni şarkılar yapma ihtimali hiç yok mu?
Hayır, Ergüder artık başka bir boyutta yaşıyor. Onu ikna etmek söz konusu bile değil.

"ALBÜM YAPMAYIN" DEDİ

Kendisini ziyaret ettiniz mi?
Tabii... Oğlumla birlikte geçen yaz gittik ve hatta orada uzun bir süre de kaldık. Ergüder'e albüm yapacağımızı söylediğimizde, bize karşı çıktı. "Hayır, aman yapmayın" dedi.

Bir müzik adamının, müzikten bu kadar uzak kalmasının nedeni ne? Kırgınlık mı?
Kırgınlık değil! Onun açısından bakınca, o da haklı. Ama biz hâlâ mücadele ediyoruz. Gençler Ergüder'in plaklarını bulup dinlesinler. O zaman ne demek istediğini, Ergüder'in tavrını daha iyi anlarlar. Çünkü Ergüder gibi insanlar, artık yapabileceklerinin en iyisini yapmışlar. Bunların üzerine bir şey yapılmaz. Ergüder'in bine yakın su yüzüne çıkmamış bestesi var. Ama şu andaki hayat tarzı bu şarkıların ortaya çıkmasına müsait değil. Biz vefat ettikten sonra çocuklarımız albüm çıkarırlar.