19 Nisan 2010 Pazartesi

ADALAR POSTASI-2408: kınalıada'daki ruhsatsız iskeleye, karşıymış gibi… izin vermiyormuş gibi… kanuni muamele başlatmış gibi yapıp da...

Heybeliada Bahriye Mektebi,1880-1893, Abdullah Biraderler.

* * *

ADALAR'da TARİHTE O GÜN:

3 Ağustos 1899 Perşembe günlü Heybeliada'daki eski İslam ve Hıristiyan mezarlarının, ―manastırların tasarruf iddiasının neticelenmesine bağlı kalınmadan― tayin edilen mahalle nakline izin verilmesine dair...

* * *

ADALAR'da BİR GÜN:

Büyükada, 23.2.2006.

* * *

ADALAR'da HAVA DURUMU:

19 Nisan 2010 Pazartesi
Büyükada'da HAVA DURUMU*
Sağanak yağışlı
10/19ºC
% 68-96 nem
Poyraz, KD 30km/sa

Gündoğuşu 06:19... Günbatışı 19:47...

* http://www.dmi.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?m=BUYUKADA uyarınca

...

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
Tarih: 19 Nisan 2010 Pazartesi
Saat: 14:40
Uyarı No: 134
Uyarı Kodu:

Beklenen Meteorolojik Hadise:
BASIN AÇIKLAMASI

Genel Durum:
Volkanik patlamanın gerçekleştiği 14.04.2010 gecesinden itibaren, Avrupa’nın orta ve kuzey bölümleri yoğun olarak etkilenmiştir.

Ülkemizin kuzey kesimlerinde dün (18.04.2010 Pazar) akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz Kıyıları (Samsun, Zonguldak, Sinop, Ordu, Kastamonu, Bartın) ile İstanbul’un kuzey çevrelerinde 6000 ila 10000m arasındaki uçuş seviyelerinde hafif şekilde etkili oldu. Tahminlerimize uygun olarak kül bulutu yer seviyesinde etkili olmadı. Fakat ülkemiz, Afrika ve Arabistan üzerinden gelen toz taşınımından (sahra tozları) etkilendi. İzlanda kaynaklı kül taşınımı ile toz taşınımı farklı olaylardır.

Yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin önümüzdeki 24 saat içerisinde etkilenmesi beklenmemektedir. Bu süre içerisinde Avrupa’nın orta ve kuzey bölümünün (İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka ve Rusya ) etkilenmesinin devam edeceği beklenmektedir.

Volkanik patlamaların etkisi, uydu görüntüleri ile takip edilerek, atmosferik sirkülasyon ve önümüzdeki periyotlarda üst seviye rüzgarlarının yön ve şiddetindeki değişiklikler dikkate alınarak yeni değerlendirmeler yapılacaktır.

Oluşması Muhtemel Riskler:
Alınabilir Önlemler:
Uyarı Yapan Merkez: Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü


* * *

Cicely Mary Barker, The Almond Blossom Fairy.

* * *

1- İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (İAKTVKD): "Kanun ve kural dışı motorlu araçların Adalar’ı istila etmesine sebeb olan sorumlular hakkında derneğimiz Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur..."

2- İAKTVKD: "Kınalıada sahil-i deryasının kahredici katline sebeb olan ruhsatsız iskeleye, karşıymış gibi… izin vermiyormuş gibi… kanuni muamele başlatmış gibi yapıp da korsan iskele kaçakçılarına vakit ve para kazandıranlara, T.C.K.’nun 184. maddesine muhalefetle..."

3- İAKTVKD: "Denizden bakıldığında Kınalıada iskelesi doğusunda kalan, Büyükşehir Belediyesi'nin beyanatına göre kanuni mesnedi olmayan ve sorumlu Adalar Belediyesi'ne 15 günlük süre tanıyarak kanuni muamelatı başlatması için ikaz edilen, ekli fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere salaş, kaçak ve kamu malına tecavüz edilen yere şirketinizce elektirik bağlantısının yapıldığı görülmüştür. Yarattığınız bu fiili durum TCK’nun 184. maddesinin 1.ve 2. fıkralarına aykırıdır..."

4- İAKTVKD: "Bu kere Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaatımızın neticesi alınarak İDO nam A.Ş.’den taleb etmiş olduğumuz bilgiler tarafımıza PTT marifetiyle ulaştırılmışdır...."

5- İstathis Arvanitis: "Atina ve Paleo Faliro semti bugünlerde Büyükadalı arkadaşlarla dolu, onlarla karşılaşıp Büyükada'nın havasını kokusunu aldık..."

6- Sylvie Vallery-Masson Baboukhian: "Théâtre de l’Ombrelle’in çocuklar için hazırlamış olduğu "Karanlıkta Fil, Doğuya Yolculuk" müzikli gölge oyununu Türkiye’de sergileyeceğini sizlere sevinçle duyurmak isteriz..."

ADALAR POSTASI'nın 2408. sayısında...

)O(

..........................................................1

From: ENGİN DAMCI
Subject: Kanun ve Kural Dışı Motorlu Araçlar
Date: April 18, 2010 1:33:11 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org


Büyükada, 18 Nisan 2010

Konu: Kanun ve kurallara aykırı motorlu araçlar.

ADALAR POSTASI'na,

Kanun ve kural dışı motorlu araçların Adalar’ı istila etmesine sebeb olan sorumlular hakkında derneğimiz Adalar Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Buna aid dilekçe içeriğinin bilinmesi için kopyasını kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

...


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı : 51
Konu: Adalar İlçesi’ndeki Motorlu ve Motorsuz Taşıt Kooperatifleri

Büyükada, 12 Nisan 2010

ADALAR CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI'na,

MÜŞTEKİ: İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği adına Başkan Arif Çağlar TC No: 19985218744

AÇIKLAMALAR: İstanbul ili, Adalar İlçesi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun 31/03/1984 tarih ve 234 sayılı kararıyla SİT alanı ilan edilmiştir. Doğal ve Kültürel SİT Alanı ilan edilen Adalar ilçesindeki izinsiz motorlu araç kullanımının ilçeyi koruma altına alan SİT yasası ve Koruma Bölge Kurulu kararlarının ihlali niteliğinde olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla motorlu araç trafiği Kurul kararıyla sınırlandırılmış olan Adalar’da motorlu araç kullanımının yasaların öngördüğü şekilde sınırlandırılması gerekirken motorlu araçlarla ticari taşımacılık yapmak üzere kooperatifler kurulmuştur.

SİT yasasına ve Koruma Kurulu kararlarına aykırı olan bu faaliyetten haberdar olan derneğimiz amacı doğrultusunda yetkili ve sorumlu mercilerden kullanılan motorlu araçlar konusunda bilgi istemiştir.

Kaymakamlık katından gelen bilgilerden:

1- Büyükada S.S. Motorlu – Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 07.11.2007 tarih ve 215 sayılı olur yazısıyla;

2- Heybeliada S.S. Motorlu – Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kuruluşuna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 17.11.2006 tarih ve 28842 sayılı olur yazısıyla;

3- Burgazada S.S. Motorlu – Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kuruluşuna, 31. 03. 2008 tarih ve 54 sayılı olur yazısıyla;

4- Kınalıada S.S. Motorlu – Motorsuz Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kuruluşuna 05.12.2007 tarih ve 31637 sayılı olur izni alınmış olduğu, bunların Büyükada’da dört (4), Heybeliada’da iki (2), Burgazada ve Kınalıada’da birer adet olmak üzere toplam sekiz (8) adet aracın Adalar'a ne suretle sokuldukları öğrenilmiştir.

Adalar Belediye Başkanlığı’ndan gelen bilgilerden de:

“Çevre Bakanlığı’nın 18.03.20047 tarih 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliği kapsamında” bir takım madde bentlerinin bahane edildiği ve “25.12.1988 tarih 198 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı”na atıflar yapıldıktan sonra motorlu taşımacılığı kaymakamlığın iznine bağlamak suretiyle kamu kuruluşlarının ve resmi makamların bilgisi dahilinde hareket edildiğini de ayrıca öğrenmiş bulunmaktayız.

İstanbul Adalar İlçesi’nin maddi manevi değerlerini tahrib eden bu ve buna benzer özel ticari kuruluşlara önayak olmak yerine SİT ve plan kararlarıyla Koruma Kurulu Kararları’nı hatırlatarak ikaz etmesi gereken resmi mercilerin 2863 sayılı yasaya aykırı olan hususlarda itiraz ve uyarı haklarını bir vazife olarak kullanmaları gerektiği halde bundan sarfı nazar ettikleri görülmektedir.

Ekte sunulan Adalar Kaymakamlığı’nın yazılarında ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Adalar Belediyesi’nin yazılarında ise Adalar Kaymakamlığı iznine atıf yapılarak işbu özel ticarî hizmete ait gayri kanuni tasarrufları ortada bırakmaya matuf cevaplar verilmiştir.

Oysa:

III Numaralı Koruma Bölge Müdürlüğü’nün (şimdi V Numaralı) almış olduğu 16.06.1999 tarih ve 11012 sayılı kararında “Adalardaki bütün yolların prensipte yaya yolu olması öngörüldüğünden, motorlu araçların kullanılamayacağına, ancak Belediye ve Kaymakamlığın, sağlık, itfaiye, temizlik, orman hizmeti, emniyet hizmetleri için kullanılmak üzere kısıtlı miktarda araç kullanılabileceği,” ve Nazım Plan Notları ve Açıklama Raporları’na uygun hareket edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

Dolayısıyla:

1) 2863 sayılı yasanın 65. maddesinin 'b' ve 'd' fıkraları ihlâl edilerek Adalar İlçesi Belediyesi, Kaymakamlığı ve adı geçen kooperatif ortak olarak Kurul Kararı'na aykırı hareketleriyle Adalar İlçesi’ne fiziki müdahalede bulunmuştur.

2) Adalar Kaymakamlığı bu konuyla ilgili 21.02.2009 tarihli Dernek yazısına elinde bilgi olmasına rağmen eksik cevap vermiştir. Ancak derneğimizin Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na başvurusu ve bunun sonucundaki kararından sonra 20.08.2009 tarihli Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısında yasa ve kararları ihlâl konusunda yasal bir gerekçe değil “fiziki şartlar”ı bahane etmiştir.

3) Adalar İlçesi’nde motorlu araç kullanılması konusunda gerek Adalar İlçesi Kaymakamlığı gerekse Adalar İlçesi Belediyesi yetkilileri İstanbul III Numaralı Koruma Kurulu’nun 16.06.1999 tarih 11012 sayılı kararına aykırı hareket etmiştir.

4) Böylelikle ayrıca 2863 sayılı yasanın 61. maddesinin 1. paragrafı da ihlâl edilmiştir.

5) İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu 25.12.2009 tarih ve 2232 sayılı en son karara rağmen Kurul kararlarına ve yasalara aykırı fiili durumun bugüne kadar devam ettiği de görüldüğünden:

Adalar İlçesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından suç oluşturan fiiliyata ait delillerin tesbit edilerek ivedilikle yasalara aykırı olarak devam eden fiili ve fiziki dejenerezasyonun tedbiren durdurulmasını, İstanbul Adaları İlçesi’nin SİT alanı olması sebebiyle yasaya ve Kurul Kararları’na aykırı olarak motorlu vasıtaları kullananlar ve sorumlular hakkında (ilgili vasıtaları kullanan özel ve kamu kurum/kuruluşları, bu araçları kullanan gerçek veya tüzel kişiler, bu vasıtaların kullanımına sessiz kalarak görevlerini yerine getirmeyen yetkililer) 2863 sayılı yasa kapsamında, özellikle bu yasanın 72. maddesine göre davacı ve şikâyetçi olduğumuzdan şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını ve suçluların cezalandırılmasını saygıyla arz ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Ekler:
1.) Adalar Kaymakamlığı'na 21.02.2009 tarih 2 sayılı müracaatımız
2.) Adalar Kaymakamlığı'nın ... 03.2009 tarih 93 sayılı cevapları
3.) Adalar Belediye Başkanlığı'na 21.02.2009 tarih 3 sayılı müracaatımız
4.) Adalar Belediye Başkanlığı'nın 10.03.2009 tarih 299 sayılı cevapları
5.) Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na 23.04.2009 tarih 14 sayılı müracaatımız
6.) Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’nun 30.06.2009 tarih 396 sayılı cevabı
7.) 20.08.2009 tarihli Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı ve ekleri
8.) Derneğimizin 17.4.2009 tarihinde Koruma Kurulu’na gönderdiği dilekçe
9.) V Numaralı Koruma Kurulu’nun 25.12.2009 tarihli kararıyla ilgili yazı


Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org
Güzeller Sokak No.30 Büyükada – İstanbul..........................................................2

From: ENGİN DAMCI
Subject: Kaçak Korsan ve Salaş İskeleler
Date: April 18, 2010 2:51:25 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
e-posta: adalarkoruma@adalarkoruma.org
elektronik ağ: www.adalarkoruma.org

Büyükada, 18 Nisan 2010

Konu: Kınalıada'da kaçak salaş iskele

ADALAR POSTASI'na,

Kanun ve kamuyu hiçe sayarak yapılan kaçak iskele hakkında yürüttüğümüz çalışmalardan ilkine Adalar Kaymakamlığı cevap vermiş olup suallerimizin neticesini beklemekteyiz.

V Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na tevcih edilen suallere ise hâlen bir cevab verilmemiştir.

Her halükârda Kınalıada sahil-i deryasının kahredici katline sebeb olan ruhsatsız iskeleye, karşıymış gibi… izin vermiyormuş gibi… kanuni muamele başlatmış gibi yapıp da korsan iskele kaçakçılarına vakit ve para kazandıranlara;

T.C.K.’nun 184. maddesine muhalefetle elektirik bağlayanlar ile Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 25. maddesine muhalefet ederek, kaçak ve salaş konumu itibariyle tamamlanmamış bina bile olamayan yüz karası yapılara resmi hüviyet giydirmeye çalışanlar hakkında da hukuk dairesi dahilinde yapılacak mücadelemizi, bunlara aid dilekçe içeriklerinin bilinmesi için kopyalarını ve de çalışmalarımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

...

İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı: 49
Konu: Salaş, Kaçak İskele

Büyükada, 24 Mart 2010

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'na,

Kınalıada Vapur İskelesi doğusunda, ekli resimde de göründüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, 2010 yılı Mart ayı içinde inşa edilerek kondurulan salaş kaçak iskelenin:

1) Mülkiyeti kime aittir?
2) Kiracısı var mıdır?
3) Salaş kaçak iskele ilgili makamlardan inşaat izni alınarak mı yapılmıştır?
4) Salaş iskele inşaatının mevcudiyeti resmi ve mes’ul dairelerce kaçak zabtı tutularak kayıt altına alınmış mıdır?
5) Kanunlara aşina olanlarca bariz bir şekilde kaçak olduğu şüphe götürmeyen bu salaş iskele inşaatı hakkında bilhassa Kaymakamlığın kanuni takibatı var mıdır?

Beş başlık altında sorduğumuz bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu amir hükümlerine istinaden İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’ne verilmesini saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Ek: 4 adet tesbit fotoğrafı
...Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul


...


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı: 7
Konu: Salaş yapı

Büyükada, 21 Şubat 2009

V NUMARALI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ'ne
,

Kınalıada Vapur İskelesi çıkışında, ekteki resimde de görüldüğü gibi kıyı çizgisi üzerine, çok yakın zamanda inşa edilerek kondurulan salaş yapı için müdürlüğünüzden izin alınmış mıdır?

Kıyı Kanunu’nu ceza hükümleri 15. maddesinin 4. paragrafındaki “…kıyının doğal yapısını bozacak bir etki meydana getirmesi halinde,” ifadesiyle tarif ettiği suçun Kınalıada sahil-i deryasını husule getiren emsalsiz Kınalı çakıllarının üzerine çimentolu harç dökülerek işlendiği, yerinde yapılacak bir incelemeyle görülecektir. Bu itibarla:

İzin alınmamış ise ilgili kanunlar ve mevzuatı çerçevesinde gereği hususunu saygılarımızla arz ve taleb ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)

Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul..........................................................3

From: ENGİN DAMCI
Subject: Korsan Kaçak Salaş İskele ve Elektirik Mükâfatı
Date: April 18, 2010 3:07:42 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ

Sayı:
Konu: Salaş kaçak iskele inşaatı

Büyükada, 12 Nisan 2010

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne
,

Denizden bakıldığında Kınalıada iskelesi doğusunda kalan, Büyükşehir Belediyesi'nin beyanatına göre kanuni mesnedi olmayan ve sorumlu Adalar Belediyesi'ne 15 günlük süre tanıyarak kanuni muamelatı başlatması için ikaz edilen, ekli fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere salaş, kaçak ve kamu malına tecavüz edilen yere şirketinizce elektirik bağlantısının yapıldığı görülmüştür. Yarattığınız bu fiili durum TCK’nun 184. maddesinin 1.ve 2. fıkralarına aykırıdır.

Dilekçemiz ekinde bilgilerinize tevdi ettiğimiz fotokopi evraktan anlaşılacağı üzere kaçak olduğu görülen yere verilen elektirik enerjisinin mukavelesi:

1) Şirketiniz ile kimin arasında akdedilmiştir? Yapılan sözleşmenin belgesini;
2) Elektirik enerjisi yapı kullanma iznine göre verilmişse, yapı kullanma izni belgesini;
3) Elektirik enerjisi inşaat iznine göre verilmişse, inşaat izin belgesini;
4) Eğer sair sebeplere göre verilmişse? Belgesinin ve belgelerinin ve bilgilerinin, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarafımıza verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Arif Çağlar
(Başkan)


Ekler:
1.) 01.04.2010 İBB Başkanlığı basın açıklaması
2.) İki adet tespit fotoğrafı


Adres:
İSTANBUL ADALARI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI
KORUMA DERNEĞİ
Güzeller Sokak No. 30
Büyükada - İstanbul..........................................................4

From: ENGİN DAMCI
Subject: Vapurdan Motora Rücu (irtica)
Date: April 18, 2010 4:13:47 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


18 Nisan 2010

VAPUR’dan MOTOR’a RÜCU II

“İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Adalar ve Bostancı vapur iskelelerine, vapur yerine motorları yanaştırma girişimi karşısında, derneğimiz kanuni ve hukuki girişimleri başlatmak üzere ilgililerden kanuni mesnet teşkil edecek bilgi talebinde bulunmuştur. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na müsteniden İDO ve UKOME’ye ayrı ayrı dilekçe verilerek bilgi ve belge talebinde bulunan derneğimize bu tarih itibariyle yalnız İDO A.Ş.’den ancak yanıltıcı, içeriği boş ve istenilen belgelerin olmadığı bir cevap verilmiştir. Tabiatıyla Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun amir hükümlerine uymayan İDO A.Ş. kanun dairesinde bilgi ve belgeleri vermeye zorlanmak üzere, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı delâletiyle kanunlara uymaya davet edilecektir. Bu çalışmalarımızı ve şimdiye kadar takip edilen yol hakkında Adalıların bilgi sahibi olmalarını ve eksiklerimizi de bize hatırlatmalarını ayrıca beklemekteyiz.”

diyerek 22 Kasım 2009 tarihinde ADALAR POSTASI aracılığıyla keyfiyeti Adalı hemşehrilerimize arz etmiştik.

Bu kere Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yapmış olduğumuz müracaatımızın neticesi alınarak İDO nam A.Ş.’den taleb etmiş olduğumuz bilgiler tarafımıza PTT marifetiyle ulaştırılmışdır.

Talebimize konu olan bilgileri, konularının ilk sahifeleriyle kısmen bilgi vermek üzere neşrediyoruz. Tamamını tetkik etmek isteyenler www.adalarkoruma.org sayfamızdan faydalanabilirler.

...


...


...


...

..........................................................5

From: İSTATHİS ARVANİTİS
Subject: BUYUKADA'LILAR ATINA'DA
Date: April 18, 2010 2:12:54 PM GMT+03:00
To: adalar.postasi@gmail.com


[...]

ATINA VE PALEO FALIRO SEMTI BUGUNLERDE BUYUKADALI ARKADASLARLA DOLU
ONLARLA KARSILASIP BUYUKADA'NIN HAVASININ KOKUSUNU ALDIK.
GELENLERDEN TABI FISTIK AHMET TANRIVERDI VE ESI AYNUR TANRIVERDI ESKIDEN BANA TANIDIK
VE SAMIMI ARKADAS. AMA SIMDI YENI TANIDIGIM ARKADASLARI TANITIYORUM:
ONLARDAN ATILLA GUNER VE ADIL BALI TELEVIZYON ELEMANLARI VE TABI BIZIM
ESKI ADA'NIN FOTOGRAFCISI MUSTAFA KARADUMAN'IN KUCUK OGLU ERKAN KARADUMAN.
ERKAN KARADUMAN'LA COK COK BIR SICAK GORUSMEMIZ OLDU VE BUTUN
ESKIDEN OLANLARI BASTAN SONUNA KADAR BIRBIRIMIZE SOYLEDIK.
AMA TAYLAN KARADUMAN'IN EKSIKLIYI BELLI OLDU HEPIMIZE.
ATINA'DA SIMDI DERECE 24C VE HARIKA GUNESLI.
BUTUN ADALAR POSTASI UYELERINE HEPIMIZDEN COK COK OPUCUK
VE SAGLIK DILERIZ.

[...]

BUYUKADALI ISTATIS ARVANITIS
..........................................................6

From: KORHAN ATAY
Subject: Fwd: THEATRE DE L’OMBRELLE Türkiye’ye geliyor
Date: April 18, 2010 1:32:56 PM GMT+03:00


From: Sylvie Vallery-Masson Baboukhian
Date: 2010/4/16
Subject: THEATRE DE L’OMBRELLE Turkiye’e geliyor


DAVETİYE

Sevgili Türkiye Dostları,

Théâtre de l’Ombrelle’in çocuklar için hazırlamış olduğu "Karanlıkta Fil, Doğuya Yolculuk" müzikli gölge oyununu Türkiye’de sergileyeceğini sizlere sevinçle duyurmak isteriz.

Umarız ki, gösterilerimizden birine katılma fırsatı bulursunuz:

KONYA
Meram Belediyesi
Konak Evi. Kültür Merkezi
-23/04/2010: 2 gösteri saat 10.30 ve 14.00’te

ANKARA
Küçük Tiyatro
İstiklal Cad. Çirmen Sk. 8. Ulus
-25/04/2010: 2 gösteri saat 11.00 ve 14.00’te
-26/04/2010: 2 gösteri saat 11.00 ve 14.00’te

İZMİR
İzmir Devlet Tiyatrosu
SSK Blokları Kat 1 D Blok. Konak
-29/04/2010: 1 gösteri (saat bilgisi henüz belli değil)
-30/04/2010: 1 gösteri (saat bilgisi henüz belli değil)

İSTANBUL
Institut français d'Istanbul
Istiklal Caddesi n°8. Taksim
-10/05/2010: 1 gösteri saat 19.00’da (Bu gösteri özellikle
İstanbullu arkadaşlarımızı düşünerek programımıza alınmıştır !)
-11/05/2010: 2 gösteri saat 11.00 ve 13.00’te

Bu bilgileri arkdaşlarınızla paylasarak, geniş kitlelere duyurmamıza yardımcı olmanızı rica ediyoruz.

Oyun hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz:
www.theatredelombrelle.fr

Oyun fotoğrafları:
http://picasaweb.google.com/sylvievmb/PhotosEliseRetoucheesSylvie?feat=directlink#

extrait vidéo 1


extrait vidéo 2


Sevgiler,

Sylvie


Sylvie Vallery-Masson Baboukhian
Théâtre de l'ombrelle
sylvievm@gmail.com
FR: tél. +33 6 70 06 47 27
TR: cep tel. 0531 350 65 23

...

Théâtre de l’Ombrelle
L’éléphant dans le noir
Karanlıkta FilNasrettin Hoca fıkralarından ve Mevlana Celaleddin Rumî‘nin hikâyelerinden derlenerek yorumladığımız ve gölge tiyatrosu biçiminde sahnelediğimiz « Karanlıkta Fil » (l’Eléphant dans le Noir) adını tașıyan oyunumuzu Ocak 2008’de gösterime sunmaya bașladık.

Oyunumuzda 6 hikâye anlatıyoruz. Geniș tiyatro perdesi üzerine oyuncuların gölgelerinin yansıtılmasıyla anlatılan hikâyelere, sahne üzerinde yer alan türk müzisyenlerimiz geleneksel balkan ve türk ezgileriyle eșlik ediyor.

Gölge tiyatrosuyla anlatılan her hikâye, İstanbul’da çekimleri yapılmıș bir filmden sahnelerle açılıyor. Bu filmde geçimini sağlamak amacıyla küçük ișlerde çalıșan İstanbullu bir çocuk yașam ve insanlar üzerine sorular soruyor. Bilge Amca çocuğun sorularına geleneksel hikâyeler anlatarak cevap veriyor.

Oyunumuzu sahneye koymamızdaki temel amaç, fransız çocuklarına bu hikâyeler, mizah ve geleneksel müzik aracılığıyla Türkiye’nin genel atmosferini tanıtmaktı. Fransa’da Bu sene oyunumuzu 80 kez sahneledik. Oyunumuzu Türkiye’de de sahnelemeyi istiyoruz. Türkiye’de herkesin bildiği bu hikâyeleri fransız bir bakıș açısıyla anlatmamızın ve gölge oyununu geleneksel Karagöz’den çok farklı bir teknikle kullanmamızın türk seyircisinin ilgisini çekeceğini düșünüyoruz.

Oyunumuz 6 yașından itibaren çocuk seyirciye ve yetișkinlere hitap etmektedir.

Oyunumuzu festivaller, okullar, üniversite binaları, devlet tiyatrosu ve özel tiyatro salonları gibi farklı mekânlarda sahneleyebiliriz. Oyunumuzu fransızca bilen çocuklar ve yetișkinler için orjinal dilinde oynayabilir, diğer türk seyircileri için de oyunun çevirisini yaparak sahneleyebiliriz. Türk oyuncularınoyuna katılımlarıyla ya da alt yazıyla çeviri gerçekleștirilebilir.